Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn

MÃ SẢN PHẨM: TD-732465230113 Đã bán 38
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
266,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghế nhựa dành cho nhà hàng dày đặc tại nhà và các bàn ghế ăn khác dành cho trung tâm mua sắm ghế đẩu xếp chồng lên nhau đơn giản hiện đại ban ghe an bàn ăn tròn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: âm thanh nổi
Mô hình: DY377+379+420+365+016+050-02
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu: [Mô hình hộ gia đình * trung tâm mua sắm - màu xanh trang nhã] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (khả năng chịu lực 800 pound) [Mô hình trung tâm mua sắm tại nhà * - màu vàng chanh] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (chịu tải 800 pound) [Trang chủ * trung tâm mua sắm model - màu xanh đại dương] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (tải trọng: 800 kg) [Mẫu trung tâm mua sắm hộ gia đình* - màu đen cổ điển] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (tải trọng: 800 kg) [Sử dụng tại nhà * mô hình trung tâm mua sắm - chu sa đỏ] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (tải trọng: 800 kg) [Sử dụng tại nhà *Mẫu trung tâm mua sắm - Màu cam rực rỡ] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (tải trọng: 800 kg) [Sử dụng tại nhà *Mẫu trung tâm mua sắm - màu hồng nữ tính] Phiên bản xuất khẩu - PP vật liệu (khả năng chịu tải: 800 kg) [Sử dụng tại nhà * Mẫu trung tâm mua sắm - xanh bạc hà] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (Tải trọng: 800 jins) [Mẫu trung tâm mua sắm hộ gia đình - màu xám cao cấp] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (tải trọng) công suất: 800 jins) [Sử dụng tại nhà * mô hình trung tâm mua sắm - Màu trắng trang nhã] Phiên bản xuất khẩu - Chất liệu PP (khả năng chịu tải: 800 jins) [Sử dụng tại nhà * mô hình trung tâm mua sắm - Màu xanh trang nhã] Phiên bản xuất khẩu - 4 gói (khả năng chịu tải : 800 kg) [Mô hình trung tâm mua sắm hộ gia đình - màu vàng chanh] Phiên bản xuất khẩu - 4 gói (khả năng chịu tải: 800 kg) [Mô hình trung tâm mua sắm tại nhà * - chu sa đỏ] Phiên bản xuất khẩu - 4 gói (khả năng chịu tải: 800 kg) ) 800 kg) [Mô hình trung tâm mua sắm hộ gia đình - Cam rực rỡ] Phiên bản xuất khẩu - 4 gói (tải trọng 800 kg) [Sử dụng tại nhà * mô hình trung tâm mua sắm - xanh bạc hà] Phiên bản xuất khẩu - 4 gói (tải trọng 800 kg) [Sử dụng tại nhà * Mẫu ngoài trời - 2 Gói] Xanh Matcha + Hồng Lady (có thể xếp chồng lên nhau) [Hộ gia đình * kiểu ngoài trời - 2 gói] Xanh Matcha + Cam (có thể xếp chồng lên nhau) [Sử dụng tại nhà * kiểu ngoài trời - 2 gói] Xanh nhạt + Hồng nữ tính (có thể xếp chồng lên nhau) [ Hộ gia đình*mẫu ngoài trời-2 gói]Xanh nhạt + trắng trẻ trung (có thể xếp chồng lên nhau) [Kết hợp tùy thích-nhận xét về màu sắc của 2 gói]Không nhận xét, màu mặc định là cam [Ghép tùy thích-nhận xét về màu sắc của 4 gói]Không nhận xét, màu mặc định là Cam [Ghép tùy thích - ghi chú màu cho 6 gói] Không nhận xét, màu mặc định là cam [Ghép tùy thích - nhận xét màu cho 8 miếng] Không nhận xét, màu mặc định là cam [Phong cách gió lốc nhỏ đặc biệt - 1 gói] Không có nhận xét, màu mặc định là cam [Mẫu có thể gập lại * Kiểu di động - Màu xám thanh lịch] Kích thước nhỏ (khả năng chịu lực 200 kg) [Mẫu di động có thể gập lại - Xanh Matcha] Kích thước nhỏ (khả năng chịu lực 200 kg) [Mẫu gấp* Di động - Màu xám trang nhã] Kích thước lớn (khả năng chịu lực 200 kg) [Mẫu gấp* di động - Xanh Matcha] Kích thước lớn (khả năng chịu tải 200 pound)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Các tính năng bổ sung: có thể tháo rời
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có nên lắp ráp hay không: Có
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt, cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản

Customer Reviews

""

0965.68.68.11