bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế

MÃ SẢN PHẨM: TD-711361742267 Đã bán 400+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
451,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: DHP
Model: jk-4gf54
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: sắt
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Các yếu tố phổ biến: đường khâu thiết kế chính
Phân loại màu sắc: lưng xám trắng + chân đen lưng xám xanh + chân đen lưng xanh cam + chân đen lưng xám xám + chân đen lưng xám vàng + chân đen lưng đen đen + chân đen lưng cam cà phê + chân đen cam Màu xám lưng + chân đen, lưng xám trắng + bộ chân vàng, lưng xám xanh + bộ chân vàng, lưng xanh cam + bộ chân vàng, lưng xám xám + bộ chân vàng, lưng xám vàng + bộ vàng chân, lưng đen đen + bộ vàng Chân nâu cam + bộ chân vàng lưng xám cam + bộ chân vàng be + lưng xám + chân đen không có tay vịn xanh + lưng cam + chân đen không có tay vịn xanh + lưng xám + chân đen không có tay vịn màu cam + Lưng cà phê + chân đen không có tay vịn màu cam + lưng xám + chân đen không có tay vịn xám nhạt + lưng xám + chân đen không có tay vịn màu vàng + lưng xám + chân đen không có tay vịn toàn màu đen + chân đen không có tay vịn màu trắng nhạt + lưng xám + bộ Chân vàng không tựa tay màu xanh + lưng màu cam + bộ chân vàng không tựa tay màu xanh + lưng xám + bộ chân vàng không tựa tay màu cam + lưng cà phê + bộ chân vàng không tựa tay màu cam + lưng xám + bộ chân vàng không tựa tay xám nhạt + Bộ chân vàng không tựa tay màu vàng + Lưng xám + Bộ chân vàng không tựa tay màu đen + Bộ chân vàng không tựa tay màu xám nhạt + Chân vàng không tựa lưng
Chất liệu mặt: Da PU
Chiều cao tựa lưng: 125mm trở xuống
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Có
Chức năng bổ sung: đa chức năng
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Có nên lắp ráp hay không: Không
Khối lượng đóng gói: 0,5
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: chất lượng và sang trọng
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế
bộ bàn ăn giá rẻ Ghế ăn hiện đại đơn giản, bàn ghế ăn cao cấp, ghế tựa thư giãn tại nhà, ghế đẩu khách sạn phong cách sang trọng nhẹ nhàng nổi tiếng trên mạng Bắc Âu bàn ghế inox nhà ăn công nhân bộ bàn ăn mặt đá 4 ghế

Customer Reviews

t *** 3 (ẩn danh)
08.06
"Không có mùi lạ, chất lượng rất tốt và dễ sử dụng. Chất lượng rất tiết kiệm chi phí so với mức giá này, tỷ lệ giá cả/hiệu suất rất cao. Chất liệu bề ngoài là da, màu sắc đẹp và kết cấu tốt. Rất đáng để giới thiệu để tìm những điều tốt"
s *** 5 (ẩn danh)
08.16
"Tôi mua cho con tôi tập ngồi, thấy ở cửa hàng bán giá 100 tệ một chiếc và có bán riêng, tôi rất thích nên đã mua khi thấy mẫu đó trên mạng giảm giá . Con tôi rất thích. Ngồi rất thoải mái và kiểu dáng cũng đẹp. Đẹp"
l *** j (ẩn danh)
08.11
"Hình thức giống mô tả, ghế rất chắc chắn, không rung lắc, phù hợp với bàn trang điểm mình mua, nhìn đẹp, không có mùi đặc biệt."
t *** 8 (ẩn danh)
08.03
"Kích thước mùi: nhỏ Chất liệu bề ngoài: đẹp, chất liệu tốt Cảm giác trực quan: cao cấp Trình độ tay nghề: rất tốt, rất nghiêm túc"
Xuất sắc *** 6 (ẩn danh)
08.29
"Chất liệu bề ngoài: Chất lượng bề ngoài hoàn toàn khác với hình ảnh Miếng bọt biển rất mỏng, khi ngồi lên sẽ rung lắc Chân rất gầy, không chắc khỏe và lung lay Chìa khóa của chân không cao bằng nhau. chất lượng quá kém."
Chen *** a (ẩn danh)
09.02
"Chất lượng của cửa hàng này kém! Hàng bị lỗi! Đôi chân không vững! Bạn sẽ hiểu chỉ cần nhìn vào hình ảnh"
z *** 0 (ẩn danh)
29/06
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Mình dùng một thời gian rồi mới nhận xét, thực sự rất tốt và đáng mua, chúc sếp làm ăn phát đạt... và nhiều tiền... sẽ giới thiệu cho bạn bè."
Triệu *** 4 (ẩn danh)
07.14
"Được rồi. Nhìn vậy thôi. Một trong những chiếc ghế không cân bằng"
z *** e (ẩn danh)
06.21
"Sản phẩm rất tốt, tuy nhiên 1 chiếc ghế có thể bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển."
Mèo hoang *** (ẩn danh)
05.26
"Tôi đã tự cài đặt nó và nó hoạt động rất tốt. Phong cách đơn giản và thanh lịch, nhỏ và tinh tế. Theo ý kiến ​​của tôi, nó tương đối mềm để ngồi lên, đó là sản phẩm. Dùng một thời gian nếu thấy thoải mái có thể mua lại**."
Một ông già *** (ẩn danh)
06.01
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Da Trông rất đẹp Cảm giác trực quan: Đẹp và thanh lịch Trình độ tay nghề: Hạng nhất và hạng nhất"
Sử dụng *** 2 (ẩn danh)
05.18
"Em bé thực sự rất tuyệt. Tôi rất thích. Bạn bè tôi cũng nói là tốt. Tôi khuyên bạn nên mua. Tốc độ giao hàng rất nhanh. Đồ đạc được đóng gói cẩn thận và giá cả lại phải chăng. Tôi rất hài lòng. Tôi sẽ làm như vậy. mua lại Kích thước của mùi Hãy để tôi nói về chất lượng của sản phẩm đầu tiên: sản phẩm tổng thể Có, đóng gói tốt. Hãy nói về các dịch vụ của người bán: đồng ý. Nhận xét cuối cùng về chuyển phát nhanh: giao hàng rất nhanh."
t *** 8 (ẩn danh)
06.09
"Đầu tiên, các ốc vít đi kèm với ghế rất ngắn, chúng tôi tự mua vít, sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng tất cả các ghế đều có lỗ, người bán nói rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng và hoàn lại cho tôi 20 nhân dân tệ. cười. Tốt hơn hết bạn nên loại bỏ loại sản phẩm này khỏi kệ hàng và ngừng cố gắng lừa dối mọi người. Chất liệu bề ngoài: Rất kém, đừng để bị lừa Trình độ tay nghề: Rất kém, đừng để bị lừa."
Mọi người đang ở đây (ẩn danh)
06.04
"Chất lượng rất kém, chân quá ngắn, hàng trả lại không đúng. Trình độ tay nghề: kém. Trải nghiệm trực quan: Chất lượng rất kém, tối đa chỉ có thể sử dụng trong ba tháng. Chỉ có một miếng sắt rất mỏng ở mặt sau của tựa lưng. Chất liệu bề ngoài: PU có các hạt và mối nối phần cứng chốt vàng có thể rơi ra. Kích thước mùi: Mùi hơi đặc biệtChiếc ghế đã bạc màu rồi, hôm nay vợ tôi mặc chiếc quần trắng cùng màu với chiếc ghế."
một *** 7 (ẩn danh)
06.17
"Đây là những gì thương gia làm, vì vậy bạn có thể tự mình nhìn thấy"
Hải *** 1 (ẩn danh)
05.18
"Kích thước mùi: không có Chất liệu bề ngoài: khá tốt Cảm giác trực quan: không khí Trình độ tay nghề: tốt Bàn ghế ăn tốt. Tôi đã ghé thăm một số cửa hàng trước khi dám đặt hàng! Ghế được giao được đóng gói tốt và không bị hư hại gì cả! Nhân viên dịch vụ khách hàng trả lời nhanh chóng các câu hỏi về lắp đặt và cho phép tôi lắp đặt bốn chiếc ghế chỉ trong vài phút! Màu sắc cũng đẹp và có khí chất! Các bé có nhu cầu có thể đặt hàng."
Trương *** 5 (ẩn danh)
06.03
"Rất tốt, đẹp, cao cấp, giá cả phải chăng"
1 *** Tuyết (ẩn danh)
05:30
"Ghế ăn rất đẹp và thoải mái khi ngồi, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt và hậu cần nhanh chóng."
k *** y (ẩn danh)
05.16
"Quả thực là một chiếc ghế rẻ tiền, dễ sử dụng, cũng không có mùi, ngồi rất thoải mái, dễ lắp đặt và không có mùi quá nặng. Thật sự rất khó tìm được những chiếc ghế chất lượng như thế này ở tầm giá này. Thứ lỗi cho tôi rằng căn phòng khiêm tốn của tôi trông không đẹp lắm, nhưng khi tôi chuyển đến nhà mới, nó ngay lập tức trở thành một nơi sang trọng!"
s *** 8 (ẩn danh)
05.22
"Kích thước mùi: nhỏ Chất liệu bề ngoài: tốt Cảm giác trực quan: cao cấp Trình độ tay nghề: rất tốt"

0965.68.68.11