Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa

MÃ SẢN PHẨM: TD-620841453194 Đã bán hai mươi hai
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: EY/El
Model: Bàn ghế ban công nhỏ
Chất liệu chính: nhựa
Hoa văn: khác/khác
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Bàn tròn gấp 50 hoa văn nước + 2 ghế Bordeaux 50 bàn vuông gấp hoa văn + 2 ghế Bordeaux 60 bàn tròn hoa văn nước + 2 ghế Bordeaux 60 bàn tròn hoa văn gấp nước + 2 ghế Bordeaux 60 bàn tròn đen + 2 ghế Bordeaux 60 bàn tròn gấp màu đen + 2 ghế Bordeaux 70 bàn tròn họa tiết nước + 2 ghế Bordeaux 70 bàn tròn đen + 2 ghế Bordeaux 60 bàn tròn họa tiết nước + 4 ghế Bordeaux Bàn tròn gấp 80 họa tiết nước + 2 ghế Bordeaux 80 bàn tròn gấp đen + Hai ghế Bordeaux 80 bàn tròn hoa văn màu nước + hai ghế Bordeaux 80 bàn vuông đen + hai ghế Bordeaux 60 bàn tròn đen + bốn ghế Bordeaux 70 bàn tròn đen + bốn ghế Bordeaux 70 bàn tròn hoa văn nước + bốn ghế Bordeaux 80 hoa văn vuông bàn + Hai ghế Bordeaux 80 bàn tròn hoa văn nước + Bốn ghế Bordeaux 80 bàn tròn đen + Bốn ghế Bordeaux 80 bàn vuông hoa văn nước + Bốn ghế Bordeaux 80 bàn vuông đen + Bốn ghế Bordeaux 80 bàn tròn hoa văn nước + Bốn ghế Bordeaux 120 nước Bàn dài hoa văn + 4 ghế Bordeaux 80 bàn tròn đen + 2 ghế Bordeaux
Các tính năng bổ sung: có thể tháo rời
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Khối lượng đóng gói: 0,5
Tổng trọng lượng: 14kg
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa
Bộ bàn ghế trà ban công kết hợp giả mây ba món chống thấm nước và chống nắng ngoài trời sân ngoài trời bàn ghế giải trí bàn trà sữa

Customer Reviews

t *** 7 (ẩn danh)
2021.10.12
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
t *** 7 (ẩn danh)
2021.10.12
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Mình dùng được một thời gian và rất hài lòng, mình đặt cạnh ban công, khi nào có thời gian có thể ngồi đó uống trà ngắm cảnh, con trai mình bảo sao không mua sớm hơn và sử dụng. nó Bây giờ nó thật tiện lợi."
một *** 9 (ẩn danh)
2021.10.12
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
t *** 8 (ẩn danh)
2021.09.19
"Có một số sai sót nhỏ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, bạn có thể bỏ qua. Dù sao thì tỷ lệ giá/hiệu năng rất cao và hiệu quả rất tốt, nếu bạn rất thích và có nhu cầu thì có thể mua tại sự tự tin."
Đám mây *** 6 (ẩn danh)
22/09/2021
"Những chiếc bàn và ghế nhỏ có chất lượng tốt và được làm tốt. Chất liệu thân thiện với môi trường, không có mùi hôi, tôi rất thích khi đặt ở ban công cao."
b *** a (ẩn danh)
2021.10.11
"Em bé có chất lượng tốt, tôi thích nó hơn"
n *** a (ẩn danh)
2021.10.06
"Được khen ngợi một cách có ý thức, nó thực sự tốt và tinh tế, lần sau tôi sẽ coi đó là lựa chọn đầu tiên của mình."
Tôi chết tiệt (ẩn danh)
2021.10.11
"Mình rất thích bộ bàn ghế này, đặt ở ban công uống rượu trà cùng bạn bè thật thoải mái!"
1 *** Lin (ẩn danh)
2021.11.18
"rất tốt"
l *** 7 (ẩn danh)
2021.10.03
"Một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế. Chất lượng khá tốt, rất chắc chắn và rất phong cách. Đánh giá tốt!"
Khuôn mặt thân yêu (ẩn danh )
2022.08.14
"Mình đã nhận được hàng và rất hài lòng với bộ bàn ghế này, chất lượng cao và giá cả hợp lý. Thái độ phục vụ của chủ shop rất tốt, bộ ghế này đứng ngoài ban công nhìn rất đẹp. Tay nghề tốt, giá cả phải chăng, hài lòng"
t *** 2 (ẩn danh)
2022.05.31
"Hậu cần rất nhanh, đóng gói rất chặt chẽ và không có thiệt hại, chất lượng rất tốt và tay nghề rất tốt."
h *** công nhân (ẩn danh)
2022.08.03
"Tôi luôn muốn có một bộ bàn ghế. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được chúng. Tay nghề và các khía cạnh khác đều rất tốt. Tôi rất hài lòng."
Núm vú sáng ( ẩn danh)
22/08/2022
"Chất lượng rất tốt và tay nghề rất tốt. Đóng gói chuyển phát nhanh rất chặt chẽ và giao hàng nhanh, thực sự thích hợp để sử dụng."
t *** 6 (ẩn danh)
20/08/2022
"Chất lượng khá tốt, màu sắc cổ điển, đẹp và chống bám bẩn, để ngoài ban công uống trà rất tiện lợi."
Yu *** Ling (ẩn danh)
2022.09.15
"Khá ổn, ghế khá thoải mái, đặt ở ban công tận hưởng gió và pha trà vào ban đêm cũng khá dễ chịu ~"
s *** w (ẩn danh)
2022.09.10
"Cảm giác trực quan: Ngoại hình đẹp Chất liệu: Zanzan"
Nước *** 2 (ẩn danh)
2022.08.13
"Đặt ở ban công đọc sách, uống trà là tốt, có thể che nắng che mưa, bàn có thể gấp lại để dễ cất giữ. Sẽ thật tuyệt nếu những chiếc ghế đẩu được thay thế bằng những chiếc ghế mây đan bằng cao su mềm."
một *** 8 (ẩn danh)
2022.09.15
"Chất chống oxy hóa: rất tốt Cảm giác trực quan: đẹp, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí. Sử dụng tốt trên sân thượng."
Chỉ *** 0 (ẩn danh)
22/09/2022
"Mua về uống trà ăn hạt dưa"

0965.68.68.11