đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn

MÃ SẢN PHẨM: TD-709197497483 Đã bán 10.000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
261,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Tillis
Chất liệu: Khác
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: [Nâng cấp mới với gia cố đậm] Túi đựng vừa + màu be [Nâng cấp mới với gia cố đậm] Túi đựng vừa + đen [Nâng cấp mới với gia cố đậm] Túi đựng lớn + màu be [Nâng cấp mới với gia cố đậm] Đen lớn + Bảo quản Túi [Mới được nâng cấp, đậm và gia cố] Màu be cực lớn + Túi đựng đồ [Mới được nâng cấp, đậm và gia cố] Đen cực lớn + Túi đựng đồ [Mới được nâng cấp, đậm và gia cố] Túi đựng cực lớn màu be [Mới được nâng cấp, đậm và gia cố ] 】Màu đen cỡ lớn + túi đựng [Mới nâng cấp đậm và gia cố] Màu be cỡ lớn * 2 + túi đựng * 2 [Mới nâng cấp đậm và gia cố] Đen lớn cỡ * 2 + túi đựng * 2 [Mới nâng cấp đậm và gia cố] Màu be cực lớn Số*2+túi đựng đồ*2 [mới được nâng cấp với phần gia cố đậm nét] kích thước cực lớn màu đen*2+túi đựng đồ*2 [mới được nâng cấp với phần gia cố táo bạo hơn] kích thước cực lớn màu be*2+túi đựng đồ*2 [mới được nâng cấp với phần gia cố táo bạo hơn] màu đen Kích thước cực lớn*2+túi đựng đồ*2 [mới được nâng cấp với phần gia cố đậm nét] kích thước lớn màu be*4+túi đựng đồ*4 [mới được nâng cấp với phần gia cố đậm nét] kích thước lớn màu đen*4+túi đựng đồ *4 [mới được nâng cấp với phần gia cố đậm] Kích thước cực lớn màu be * 4 + túi đựng * 4 [mới được nâng cấp với phần gia cố đậm] màu đen kích thước cực lớn * 4 + túi đựng * 4 [mới được nâng cấp với phần gia cố đậm] kích thước cực lớn màu be * 4 + túi đựng đồ * 4 [mới được nâng cấp với gia cố chắc chắn] Màu đen cỡ lớn*4+túi đựng đồ*4 Bộ du lịch cho 2 người/đen [bàn vuông + ghế lớn*2] Bộ du lịch cho 4 người/đen [bàn vuông +ghế cực lớn*4] Bộ du lịch cho 4 người/đen [bàn dài +Ghế lớn*4] Bộ du lịch cho 6 người/đen [bàn dài+ghế lớn*6] Bộ du lịch cho 6 người/đen [bàn dài+ ghế cực lớn*6] Bộ du lịch cho 2 người/màu be [bàn vuông+ghế lớn Ghế*2] Bộ du lịch cho 4 người/màu be [bàn vuông+ghế cực lớn*4] Bộ du lịch cho 4 người/màu be [bàn dài +ghế lớn*4] Bộ du lịch cho 6 người/màu be [bàn dài+ghế lớn*6] Bộ du lịch cho 6 người/màu be [bàn dài + ghế cực lớn*6] Bàn ghế du lịch cho 2 người/màu đen [ bàn vuông+ghế cực lớn*2] Bàn ghế du lịch cho 4 người/đen [bàn vuông+ghế cực lớn*4] 6 Bàn ghế du lịch cho 2 người/đen [bàn dài + ghế ngoại cỡ*6] Du lịch bàn ghế dành cho 2 người/màu be [bàn vuông+ghế ngoại cỡ*2] Bàn ghế du lịch cho 4 người/màu be [bàn vuông+ghế ngoại cỡ*4] 6 người Bàn ghế du lịch/màu be [bàn dài + ghế ngoại cỡ* 6]
Địa điểm áp dụng: Công viên
Giá thẻ: 199
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2023
Có thể gập lại được hay không: Có
Mã sản phẩm: zdy-018
Thể thao và thể thao ngoài trời: cắm trại
Phong cách: Mazar
Có phải phong cách tương tự ở trung tâm mua sắm không: Không
Loại kênh bán hàng: Thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Chịu tải tối đa: 100kg (đã bao gồm) -300kg (độc quyền)
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn
đồ chuẩn bị đi picnic Ghế xếp ngoài trời ghế gấp di động ghế cắm trại phân gấp siêu nhẹ ghế câu cá sinh viên nghệ thuật Xiaomazha bàn ghế xếp cắm trại ghế cắm trại gấp gọn

Customer Reviews

Bé *** 0 (ẩn danh)
08.31
"Chất lượng của ghế gấp ngoài trời khá tốt và ngồi khá thoải mái. Hài lòng, phải thích nó! Đẹp"
t *** 3 (ẩn danh)
08:30
"Rất nhẹ và mạnh mẽ! Sẽ mua lại lần nữa! Ghế siêu tốt, nhìn đẹp"
t *** 4 (ẩn danh)
08.27
"Đã nhận, đánh giá tốt"
Lý *** 5 (ẩn danh)
08.07
"Giao hàng nhanh. Ghế rất di động, nhẹ và dễ bảo quản. Tay nghề rất dày, chất liệu rất tốt, không có mùi hôi gì cả, tiết kiệm chi phí và đáng mua.Đặt nó trong cốp xe ô tô của bạn để cắm trại, bạn có thể mang theo bên mình và nó không chiếm bất kỳ không gian nào. Thích nó?"
l *** 9 (ẩn danh)
09.05
"ns có thể ngồi mọi lúc mọi nơi! Nó rất ổn định khi bạn ngồi lên và không hề lung lay chút nào! Dịch vụ chăm sóc khách hàng như vậy, ghế siêu tốt, khả năng chịu lực tốt, ngồi thoải mái, kỹ năng giao tiếp với khách hàng cần được cải thiện, tôi rất thích màu sắc và kiểu dángChất lượng ghế gấp ngoài trời khá tốt nhưng giao hàng quá vội vàng!"
1 *** 2 (ẩn danh)
08.31
"Chiều cao của ghế rất phù hợp, khả năng chịu lực cũng tốt, ghế rất tuyệt, có thể mở trực tiếp mà không cần lắp đặt, bền và chắc chắn, mình rất thích màu sắc và kiểu dáng. Chất lượng rất tốt mà giá lại rất rẻ Mình có một bộ thiết bị có thể dùng ở văn phòng, cắm trại hoặc ở nhà!"
một *** 5 (ẩn danh)
08.01
"Ghế rất chắc chắn, vải dày dặn, dễ mang theo khi ra ngoài và cất giữ, chất lượng rất tốt.Bé mập ở nhà ngồi rất chắc chắn, là ghế bò, khi đi ra ngoài mang theo bên mình rất hữu ích."
Hảo *** f (ẩn danh)
07.23
"Có túi đựng, nhìn chung trải nghiệm mua sắm rất tốt, kích thước thực tế nhỏ hơn kích thước lớn của các cửa hàng khác trước đây, mua với giá khuyến mãi rất tiết kiệm, sau này tôi nghĩ đến việc mua trứng cuộn bàn kê sát nhau. Ghế cũng cỡ này nên mua thêm cái nữa. Màu sắc cũng đẹp."
Nghiên cứu *** 3 (ẩn danh)
09.05
"Ghế gấp ngoài trời chất lượng tốt, có cảm giác nhỏ hơn so với hình. Nhưng giải trí tạm thời thì được. Sẽ tốt hơn nếu ông chủ có thể cho tôi một túi đựng đồ lớn."
t *** 8 (ẩn danh)
08.27
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Chất lượng rất tốt, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, có vấn đề gì đều được giải quyết kịp thời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể mua được sản phẩm tốt với giá phải chăng như vậy, lần sau sẽ đến nhà bạn."
t *** 7 (ẩn danh)
08.07
"Ghế xếp ngoài trời, ghế xếp, ghế cắm trại di động, ghế đẩu, ghế câu cá gấp siêu nhẹ, sinh viên mỹ thuật Xiao Maza đã nhận được hàng, chất lượng rất tốt và đáng tin cậy! đáng mua!"
t *** 2 (ẩn danh)
08.14
"Màu be cỡ trung bình, ngồi lên có cảm giác hơi thấp, điểm kết nối lo lắng không đáng tin cậy, câu cá hoang dã tùy ý, mấu chốt là đáng tiền."
t *** 7 (ẩn danh)
08.11
"Chất lượng rất tốt, kiểu dáng đẹp, vừa vặn, nhưng giao hàng quá nhanh và sai kích cỡ. Kỹ năng giao tiếp với khách hàng cần phải nâng cao, phục vụ khách hàng như vậy là không nghĩ đến ông chủ, ước tính dù sản phẩm có tốt đến đâu ông cũng sẽ không muốn giao dịch nữa. Nhìn chung, sản phẩm là tốt."
t *** 0 (ẩn danh)
09.04
"Ngoại hình thì ổn, ngồi rất thoải mái, thích hợp để mình ngồi xác nhận, giao hàng cũng rất nhanh, mọi người nên mua nhé."
Jia *** j (ẩn danh)
08.29
"Nó khá chắc chắn và giá không hề rẻ. Chất lượng rất tốt. Bạn có thể mang theo khi đi du lịch. Bạn có thể ngồi lên nó mọi lúc mọi nơi. Kích thước vừa phải."
h *** 3 (ẩn danh)
08.25
"Nó mở ra trong một giây và gấp lại trong một giây, rất tiện lợi, nhìn đẹp và trông rất chắc chắn, muốn ngồi lâu và muốn ngồi thoải mái thì ít nhất nên mua loại lớn."
Trả lời *** gió (ẩn danh)
08.23
"Là của Xiaohongshu, rất rẻ, chất lượng tốt, ngồi lên rất ổn định, không bị lung lay, còn có kèm theo túi đựng, rất tiện lợi."
t *** 1 (ẩn danh)
08.22
"Ghế được thiết kế hợp lý, ngồi rất thoải mái, dễ mang theo và là vật dụng cần phải có khi chứng thực."
l *** lực lượng (ẩn danh)
08.21
"Mình đã nhận được hàng cách đây 2 ngày, nhìn qua thấy chất lượng khá tốt, hy vọng sản phẩm bền."
b *** o (ẩn danh)
08.19
"Chất lượng rất tốt, canvas rất dày, hai người có thể ngồi lên mà không vấn đề gì, tôi thực sự khuyên bạn nên mua nó! !"

0965.68.68.11