bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp

MÃ SẢN PHẨM: TD-726589898905 Đã bán 5000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
374,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
bộ bàn ghế ăn cơm Ghế ăn sừng sử dụng tại nhà, ngồi thoải mái trong thời gian dài, cho thuê ghế bàn phòng, tựa lưng, bàn ghế ăn, ghế Taishi học tập bằng gỗ nguyên khối bộ bàn ăn gỗ sồi bàn ăn gấp
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mufengzhinan
Model: Ghế ăn MFYT43
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: thép
phong cách: Bắc Âu
Các yếu tố phổ biến: Thiết kế tổng thể nhật ký
Phân loại màu sắc: ⭐ Giá thấp giới hạn 300 chiếc ⭐ Màu gỗ + kaki [Ghế sừng] ❤Giới hạn 50 chiếc mỗi ngày❤ Màu gỗ + trắng [Ghế sừng mẫu PU] [Ghế sừng] Màu gỗ + đen (mẫu PU) [ Ghế sừng 】 Màu gốc + vàng (mẫu PU) [Ghế sừng] Màu gỗ + màu be (mẫu PU) [Ghế sừng] màu óc chó + trắng (mẫu PU) [Ghế sừng] màu óc chó + đen (mẫu PU) [Ghế sừng ] Quả óc chó Màu + vàng (kiểu PU) [Ghế sừng] Màu óc chó + màu be (kiểu PU) [Ghế sừng] Màu gỗ + vàng (kiểu vải lanh) [Ghế sừng] Màu gỗ + xanh lam (kiểu vải lanh) [Ghế sừng] Gỗ màu + Lục lam (mẫu vải lanh) [Ghế sừng] Màu óc chó + vàng (mẫu vải lanh) [Ghế sừng] Màu óc chó + kaki (mẫu vải lanh) [Ghế sừng] Màu óc chó + xanh (mẫu vải lanh) [Ghế sừng] Màu óc chó + Màu lục lam (mẫu vải lanh) [Ghế sừng] Màu gỗ nguyên khối + vàng (mẫu PU cao su) [Ghế sừng] Màu gỗ nguyên khối + màu cà phê (mẫu PU cao su) [Ghế sừng] Màu gỗ nguyên khối + trắng (mẫu PU cao su) [Sừng ghế] Gỗ nguyên khối Màu sắc + đen (mẫu PU cao su) [Ghế sừng] Màu gỗ + màu be (mẫu PU cao su) [Ghế sừng] màu óc chó + đen (mẫu PU cao su) [Ghế sừng] màu óc chó + màu cà phê (cao su PU) model) [Ghế Taishi] Màu gốc + màu be. [Ghế chủ] Màu gốc + màu cà phê. [Ghế chủ] Màu gốc + trắng. [Ghế chủ] Màu gốc + đen. [Ghế chủ] Màu óc chó + đen. [Ghế chủ] Màu gốc + đen. ghế】 màu óc chó + trắng. [Ghế chủ] Màu óc chó + màu cà phê. [Ghế chủ] màu óc chó + màu be.
Chất liệu hoàn thiện: da
Quá trình hoàn thiện da: khác/khác
Chiều cao tựa lưng: 52cm
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Có
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có sẵn để giao hàng/lắp đặt: Khác
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,025
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: phong cách nghệ thuật
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt và cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản.
Tổng trọng lượng: 5kg

Customer Reviews

Màu tím * kết hợp
Ngày 3 tháng 9 năm 2023 10:14
"Khả năng chịu tải tốt, không bị rung khi ngồi lên, tỷ lệ giá/hiệu suất tốt, ngồi lên rất thoải mái!"
j***0
Ngày 19 tháng 8 năm 2023 20:32
"Những chiếc ghế rất hữu ích và giá cả phải chăng. Chất lượng rất tốt!"
Axit *** một
Ngày 19 tháng 8 năm 2023 20:32
"Ghế được làm bằng giả gỗ nguyên khối, rất chắc chắn và không bị lung lay sau khi lắp ráp. Thật dễ dàng để lắp ráp, người mới có thể lắp ráp nó ngay lập tức. Ngoại hình thì hoành tráng, tóm lại là review tốt!"
Hoa *** dài
Ngày 18 tháng 8 năm 2023 16:47
"Không có mùi, tay nghề cũng rất tốt, màu sắc cũng rất đúng, không có sự khác biệt về màu sắc"
Nắng***1
Ngày 28 tháng 8 năm 2023 20:41
"Nó có cảm giác trực quan của gỗ và sắt nguyên khối. Nó rất nhẹ. Tôi đã thử nó và nó rất chắc chắn và bền. Rất đáng mua. Tay nghề rất tốt. Thiết kế rất thông minh. Sử dụng rất thuận tiện. ở nhà."
Thả *** (Ẩn danh)
Ngày 04/09/2023 18:36
"xg cũng rất thoải mái khi ngồi lên! Chiếc ghế này rẻ hơn so với ở cửa hàng thực tế! Trước khi cài đặt, hãy xem video cài đặt và sau đó cài đặt nó. Nó rất đơn giản và chỉ mất khoảng mười phút để hoàn thành. Sau đó, ghế rất chắc chắn."
t***0 (ẩn danh)
Ngày 4 tháng 9 năm 2023 17:47
"Kích thước mùi: không mùi, không gỗ, không mùi Chất liệu bề ngoài: Chất liệu là sắt, có dán vân gỗ bên ngoài, loại tương đối nhẹ, không cồng kềnh"
t***9
Ngày 19 tháng 8 năm 2023 14:59
"Tôi thích nó rất nhiều! Phong cách này, chất liệu này và kết cấu này thật tuyệt vời. Nó cũng rất đơn giản và nhanh chóng để cài đặt, vì vậy nó là bất khả chiến bại! Đẹp!"
bay *** tay
Ngày 14 tháng 8 năm 2023 20:35
"Nó được đóng gói cẩn thận và không hề bị hư hỏng. Bốn chân ghế và các con vít đều rất khớp. Chỉ mất vài phút để siết chặt các con vít và việc này được thực hiện một cách dễ dàng."
Mẹ chồng (ẩn danh)
Ngày 07/09/2023 22:11
"Kiểu đơn giản, thời trang và tay nghề đơn giản này rất đẹp, không có khuyết điểm, chất liệu không tệ, không có mùi hôi, nhìn chung là ổn sau khi ghép lại, không có vấn đề gì, đã nhận được ghế. và nó tốt hơn mong đợi Thậm chí tốt hơn, ghế rất ổn định khi đặt trên mặt đất."
Chúc mừng*
Ngày 07 tháng 9 năm 2023 21:42
"Rất tiết kiệm chi phí, đẹp và thiết thực để trưng bày tại nhà, dễ lắp đặt và giá cả rất phải chăng"
tôi***6
Ngày 06 tháng 9 năm 2023 23:04
"Sản phẩm thực tế giống mô tả, chất lượng khá tốt, người bán có thái độ tốt và giải đáp mọi thắc mắc, tốc độ giao hàng rất nhanh, rất đáng mua."
t***0
Ngày 06/09/2023 22:52
"Ghế mình mua với giá này khá tốt và đúng màu. Có một số vấn đề trong quá trình cài đặt và dịch vụ khách hàng đã nhanh chóng giúp giải quyết chúng! Chắc chắn!"
Nữ***0 (Ẩn danh)
Ngày 13 tháng 8 năm 2023 19:16
"Chất liệu bề ngoài: sắt, không phải gỗ Kích thước mùi: không có mùi Cảm giác trực quan: đơn giản Trình độ tay nghề: OK, dưới ghế có 5 ốc vít, dễ lắp đặt"
t***2
Ngày 4 tháng 9 năm 2023 20:48
"Kích thước mùi: Ghế này không có mùi, ghế tốt, kích thước phù hợp, chất lượng tốt, có ốc vít đi kèm và lắp đặt cũng rất tiện lợi, rất đáng mua."
t***9
Ngày 4 tháng 9 năm 2023 20:16
"Màu sắc rất đẹp, không tốn nhiều diện tích, ngồi lên trẻ con nói “mê” lắm, người lớn ngồi cũng ổn, giá cả cũng ổn, phải chăng."
Hu***.com
Ngày 3 tháng 9 năm 2023 21:45
"Ghế dễ lắp đặt và kích thước vừa phải. Nó cảm thấy rất mượt và thoải mái, và rất thoải mái và thỏa mãn khi ngồi lên."
Fly***4 (ẩn danh)
Ngày 3 tháng 9 năm 2023 20:38
"Chất lượng rất tốt! Ghế đẩu rất tiện lợi và thoải mái khi ngồi, rất thuận tiện khi sử dụng tại nhà."
Little ***n (ẩn danh)
Ngày 31 tháng 8 năm 2023 23:18Thêm 0 ngày sau khi xác nhận nhận hàng
"Kích thước mùi: Không có mùi. Chất liệu bề ngoài: Tựa lưng được làm bằng sắt giả vân gỗ. Cảm giác trực quan: chất lượng cao, giá thấp, giá trị lớn. Trình độ tay nghề: Trình độ tay nghề ở mức giá này thực sự vượt trội! Siêu hài lòng. Sẵn sàng để mua lại. [Nhận xét bổ sung] Nó thực sự đáng giá! Vội vã vội vã."
An***8
Ngày 30 tháng 8 năm 2023 14:19
"Không có mùi, rất chắc chắn và không xê dịch dù lắc mạnh đến đâu, hình thức cũng rất đơn giản và đẹp mắt, ngồi khá thoải mái, là một lựa chọn tốt ở mức giá này."

0965.68.68.11