Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh

MÃ SẢN PHẨM: TD-736217537253 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
628,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: nhân văn người lớn
Model: A212-Z0829
Chức năng: khác
Phong cách: đơn giản hiện đại
hình dạng: hình chữ nhật
Số người áp dụng: 6 người
Phân loại màu sắc: ?Bàn ăn chất lượng có hàng, giao hàng nhanh, an tâm?100*60*74cm (màu óc chó) 100*60*74cm (màu gỗ) 100*60*74cm (trắng ấm) 120*60*74cm (màu óc chó) Màu sắc) 120*60*74cm (màu gỗ) 120*60*74cm (màu trắng ấm) 120*80*74cm (màu óc chó) 120*80*74cm (màu gỗ) 120*80*74cm (màu trắng ấm ) 140*80*74cm (màu óc chó) 140*80*74cm (màu gỗ) 140*80*74cm (màu trắng ấm) 120*60*74cm (màu óc chó) + 2 ghế ăn 120*60*74cm (màu gỗ) +2 ghế ăn 120*60*74cm (màu trắng ấm) +2 ghế ăn 120*60*74cm (màu óc chó) +4 ghế ăn 120*60*74cm (màu gỗ) +4 ghế ăn 120*60*74cm (ấm trắng) + 4 ghế ăn 120*80*74cm (màu óc chó) + 4 ghế ăn 120*80*74cm (màu gỗ) + 4 ghế ăn 120*80*74cm (màu trắng ấm) +4 ghế ăn 140*80*74cm (màu óc chó) +4 ghế ăn 140*80*74cm (màu gỗ) +4 ghế ăn 140*80*74cm (trắng ấm) +4 ghế ăn 140*80*74cm (màu óc chó) + 6 ghế ăn 140*80 *74cm (màu gỗ thô) + 6 ghế ăn 140*80*74cm (trắng ấm) + 6 ghế ăn
Chất liệu mặt: ván nhân tạo
Có khả năng mở rộng: Không thể mở rộng
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Số lớp: 1 lớp
Có nên lắp ráp hay không: Lắp ráp
Khối lượng đóng gói: 0,01m³
Có sẵn để bán trước không: Không
Định vị phong cách: tiết kiệm
Dù có chức năng bếp từ hay không: Không
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh
Bàn ăn cho gia đình căn hộ nhỏ hiện đại đơn giản nhẹ nhàng sang trọng màu gỗ nguyên khối bàn ăn cho thuê phòng phục vụ bàn thương mại bàn ăn gỗ tự nhiên bộ bàn ăn thông minh

Customer Reviews

Không xa lắm (ẩn danh)
09.04
"Khi kê vào tường, cảm giác không chiếm diện tích, rất tiết kiệm không gian, mặt ngồi của ghế cũng rất thoải mái, sau này ghế đẩu được bổ sung, tôi mua một bộ trước về kiểm tra. Nó có vẻ rất tốt nên nhanh chóng. Tôi định trả lại. Tôi muốn mua lại vì tôi kinh doanh nhỏ và cần một vài bộ bàn ghế. Tôi chỉ chọn chiếc bàn phù hợp với trái tim mình. Tôi rất thích nó và tôi rất hài lòng!"
d *** d (ẩn danh)
09.04
"Chiếc bàn đã được nhận rất tốt. Nó rất tiết kiệm chi phí. Giá đỡ rất ổn định và chắc chắn. Nó không hề lung lay. Nó có thể được sử dụng làm bàn học cho trẻ em. Nó cũng có thể được sử dụng làm bàn ăn ở nhà. phòng khách. Kích thước đủ rộng nhưng không hề cồng kềnh chút nào. , chân bàn rất phong cách. Bạn bè nào đang tìm mua đã mua. Mình cũng so sánh và chọn cái này. Mình rất thích."
t *** 7 (ẩn danh)
09.01
"Sản phẩm về cơ bản giống với mô tả, giao hàng rất nhanh, đáng mua.Các thành phần cũng rất đầy đủ! Ghế đẩu đã được thêm vào sau đó và rất tiết kiệm chi phí! Sau đó tôi mua lại một cái khác. Chiếc bàn này được đặt trong phòng khách. Tôi thích người bán. Với mức giá này, bạn có thể mua một chiếc bàn chất lượng tốt như vậy. Nó không chiếm bất kỳ không gian nào khi đặt vào tường. Nó có thể dùng làm bàn ăn vì mình tự làm, kinh doanh nhỏ nên mua một bộ về xem thử."
m *** 1 (ẩn danh)
09.04
"Tay nghề rất tốt, tôi đã mua sản phẩm của cửa hàng này trong một thời gian dài, cửa hàng có thái độ phục vụ tốt và kiên nhẫn trả lời tất cả các câu hỏi tôi hỏi, tôi cảm thấy hài lòng, ít nhất là tôi cảm thấy thoải mái khi mua nó. Ngoài ra, sản phẩm được vận chuyển nhanh chóng sau khi đặt hàng, đóng gói cũng rất tốt, khi mở ra không thấy hư hỏng gì, sản phẩm thực sự tốt, tỷ lệ giữa giá cả và hiệu quả cũng tốt. Tôi rất hài lòng. thỏa mãn!"
t *** 4 (ẩn danh)
09.05
"Chiếc bàn đơn giản là hoàn hảo, giá cả phải chăng, thuộc tầm giá bình dân, có thể đáp ứng yêu cầu về giá của hầu hết mọi người, thực ra họ muốn tiết kiệm một chút, người bán rất quan tâm đến chúng tôi. Giá cả Giá cả phải chăng và chất lượng như nhau. Rất tốt, tốc độ chuyển phát nhanh cũng rất nhanh. Sử dụng không hề bị chậm trễ. Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn."
t *** 3 (ẩn danh)
10/09
"Mặt bàn làm bằng ván gỗ, rất nặng, chân rất dày, tay mình cũng dày như mình. Vật liệu đầy đủ, cần phải lắp ráp dễ dàng. Nói chung là rất dễ lắp ráp. Mình đã làm được. Bản thân tôi và tôi cảm thấy rất hoàn thiện. Sau khi lắp ráp, bàn có độ ổn định tốt. , không rung lắc. Trải nghiệm trực quan: một điều tốt khi thuê nhà. Tôi và đối tác nấu nướng và ăn uống cùng nhau rất thuận tiện. Việc sử dụng giá rất cao, tôi sẽ cân nhắc mua lại nếu có cơ hội."
t *** 0 (ẩn danh)
09.09
"Chất lượng bàn rất tốt, kiểu dáng cũng rất đẹp, giao hàng rất nhanh.Chất liệu ngoại hình: Rất đẹp, mình cảm thấy không cần phải mua khăn trải bàn. Mặt bàn rất nhẵn, dễ lau chùi, chắc chắn và ổn định: mặt bàn gỗ rất dày, kích thước mình mua cũng lớn, thực tế là mình chỉ dùng cho hai người. Nó rất dễ cài đặt. Tôi đã hỏi cửa hàng và gửi video trực tiếp. Nó rất kịp thời và trực quan: Tôi nghĩ nó rất tốt. Tôi đã gửi nó cho vòng kết nối bạn bè của mình và có người đã yêu cầu một liên kết. Nó không đắt"
t *** 8 (ẩn danh)
10/09
"Thái độ phục vụ rất tốt và hậu cần nhanh chóng. Rất khuyến khích."

0965.68.68.11