Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới

MÃ SẢN PHẨM: TD-726395186318 Đã bán 9
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,698,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: nhân văn người lớn
Mẫu: A190-23.6.27-S
Chất liệu: ván nhân tạo
Loại ván nhân tạo: loại khác
Phong cách: đơn giản hiện đại
Hình dạng: hình vuông
Các yếu tố phổ biến: thiết kế tổng thể
Phân loại màu sắc: Gỗ sồi Châu Âu + khung đen 180CM? Ưu đãi đặc biệt Màu gỗ sồi + khung trắng 100CM? Mặt bàn dày 30mm Gỗ sồi Châu Âu + khung đen 100CM? Mặt bàn dày 30mm màu gỗ sồi + khung trắng 120CM? Mặt bàn dày 30mm gỗ sồi Châu Âu + khung đen 120CM? Dày Bàn dày 30mm màu sồi + khung trắng 140CM?Mặt bàn dày 30mm màu sồi Châu Âu + khung đen 140CM?Mặt bàn dày 30mm màu sồi + khung trắng 160CM?Mặt bàn dày 30mm màu sồi + khung trắng 180CM?Mặt bàn dày 30mm màu sồi + khung trắng 180CM?Sồi Châu Âu + khung đen 180CM?Mặt bàn dày 30mm Một bàn và 3 ghế?Màu gỗ sồi + khung trắng 100CM Một bàn và 3 ghế?Sồi Châu Âu + khung đen 100CM Một bàn và 3 ghế?Màu sồi + khung trắng 120CM Một bàn và ba ghế? Gỗ sồi Châu Âu + khung đen 120CM Một bàn và ba ghế? Màu gỗ sồi + khung trắng 140CM Một bàn và ba ghế? Gỗ sồi Châu Âu + khung đen 140CM Một bàn và ba ghế? Màu gỗ sồi + khung trắng 160CM Một bàn và ba cái ghế? Gỗ sồi Châu Âu + khung đen 160CM Một bàn và ba ghế? Màu gỗ sồi + khung trắng 180CM Một bàn và ba ghế? Gỗ sồi Châu Âu + khung đen 180CM Một bàn và năm ghế? Màu gỗ sồi + khung trắng 140CM Một bàn và năm ghế?Sồi Châu Âu + khung đen 140CM Một bàn và 5 ghế? Màu sồi + Khung trắng 160CM Một bàn và 5 ghế? Màu sồi + Khung trắng 180CM Một bàn và 5 ghế? Gỗ sồi Châu Âu + Khung đen 180CM Một bàn và 6 ghế? Màu gỗ sồi + Khung trắng 140CM Một bàn và sáu ghế? Gỗ sồi Châu Âu + Khung đen 140CM Một bàn Sáu ghế? Màu gỗ sồi + khung trắng 160CM. Một bàn và sáu ghế? Gỗ sồi Châu Âu + khung đen 160CM. Một bàn và sáu ghế? Gỗ sồi màu sắc + khung trắng 180CM Một bàn 6 ghế Gỗ sồi Châu Âu khung đen 180CM.
Vật liệu đối mặt: khác
Có khả năng mở rộng: Không
Công nghệ kết cấu: Công nghệ ván nhân tạo
Công nghệ kết cấu tấm nhân tạo: khác
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Số cửa: Không có cửa
Cho dù có không gian lưu trữ: Không
Có sẵn giao hàng/lắp đặt: Khác Thành phố Nam Kinh Thành phố Nam Xương Thành phố Cáp Nhĩ Tân Thành phố Đại Liên Thành phố Thiên Tân Ninh Ba Thành Đô Thành Đô Thành phố Hàng Châu Thành phố Vũ Hán Thành phố Thẩm Dương Thành phố Ôn Châu Thành phố Tô Châu Thành phố Tây An Thành phố Quý Dương Thành phố Trịnh Châu Thành phố Trùng Khánh Kim Hoa Trường Sa Thượng Hải Thành phố Đông Quan Thành phố Quảng Châu Bắc Kinh Thành phố Thâm Quyến Phúc Châu Thành phố Thành phố Thanh Đảo Thành phố Vô Tích Thành phố Thái Châu Thành phố Thường Châu Thành phố Phật Sơn Thành phố Hạ Môn Thành phố Nam Ninh
Nơi xuất xứ: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Thường Châu
Quận và Quận: Quận Wujin
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,01m³
Có sẵn để bán trước không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Hình dạng góc bàn cà phê: hình chữ nhật
Định vị phong cách: đơn giản
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt, cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Tổng trọng lượng: 10kg
Kích thước: 1x1x1m
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới
Bàn trà kết hợp ghế căn hộ nhỏ Bàn trà đơn giản Bàn thương lượng Bàn trà gia đình đơn giản ban công Bàn trà kiểu Trung Quốc mới

Customer Reviews

Bạn Si *** (ẩn danh)
07.24
"Sau khi lắp ráp, nó rất ổn định và không bị rung lắc, điều này rất yên tâm. Chất liệu bề ngoài: tốt, đặc biệt là chân bàn, mặt cắt to, nhìn nặng nề. Cảm giác trực quan: Nó có một đẳng cấp nhất định, tương đối hoành tráng, đáng yêu và rất đáng đồng tiền bát gạo. Trình độ tay nghề: tốt!"
Bạn thật xinh đẹp ( ẩn danh)
07.13
"Tôi đã chọn chiếc bàn này từ lâu. Trải nghiệm tổng thể là tốt. Việc lắp ráp bàn tương đối đơn giản và xử lý về mọi mặt đều tốt. Chất lượng tốt, cầm nặng tay, mặt bàn chắc chắn. rất bằng phẳng, không có chỗ không bằng phẳng, các góc cũng tương đối tốt, không có gờ hay mép cong vênh, các khớp nối đã được cố định để ổn định hơn."
b *** 7 (ẩn danh)
07.12
"Bàn máy tính này rất thiết thực, chắc chắn và bền. Nó rất phù hợp với nhu cầu của tôi. Nó phù hợp để sử dụng. Tôi chưa bao giờ mua một chiếc bàn máy tính ưng ý như vậy. Nên mua và nó tương đối đơn giản để lắp đặt và nó cảm thấy tốt. Trình độ tay nghề: rất cao, chắc chắn và ổn định: rất ổn định, chất lượng sản phẩm: rất tốt, kích thước vừa phải, phù hợp"
t *** 2 (ẩn danh)
07.24
"Bàn đẹp, giao hàng nhanh, dễ lắp ráp, cân bằng tốt, kết cấu bàn đẹp."
q *** 1 (ẩn danh)
07.23
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Chất liệu bề ngoài: Đồ rất tốt! Chất lượng rất tốt! Đẹp, đơn giản và thanh lịch."
l ***红(Ẩn danh)
07.12
"Chất lượng của bàn rất tốt, chất liệu rất dày, dễ lắp đặt, rất ổn định và rất thiết thực"
s *** a (ẩn danh)
08.23
"Sau khi nhận được hàng, tôi mở gói ngay lập tức, tôi cảm thấy chất lượng khá tốt, đúng như những gì người bán mô tả, tôi rất hài lòng, tôi rất thích nó, hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của tôi. Tốc độ giao hàng tương đối nhanh. và đóng gói rất cẩn thận. , Yanshi, thái độ phục vụ của công ty hậu cần rất tốt và tốc độ giao hàng rất nhanh. Nhìn chung, đây là một lần mua sắm rất hài lòng. Cảm ơn dịch vụ khách hàng của Xiaoli đã hướng dẫn bệnh nhân của họ, thái độ rất tốt Tốt."

0965.68.68.11