Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính

MÃ SẢN PHẨM: TD-730289593627 Đã bán 3000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
598,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Chất liệu chân năm sao:
Chân thép
Loại lan can:
Tay vịn cố định
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: nhân văn người lớn
Mô hình: B163-L
Chất liệu: khác
Phân loại màu sắc: [Giảm giá chớp nhoáng hôm nay] [Phiên bản dày nâng cấp] Màu xám cao cấp + túi đựng [Giảm giá chớp nhoáng hôm nay] Xám cao cấp + gối thắt lưng + bàn đạp chân + túi đựng đồ [Phiên bản dày nâng cấp] Xám cao cấp + gối thắt lưng + túi đựng đồ [Táo bạo và phiên bản dày] Xám cao cấp + gối thắt lưng + gác chân + túi đựng [Phiên bản hình ảnh chính] Xám cao cấp! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm ngồi dày [Hình chính] Bàn đạp + màu xám cao cấp! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm ngồi dày [Mẫu chống lật hàng đầu] Lake Blue! Gia cố khung thép! Đệm ngồi dày (tặng kèm gối thắt lưng) [Mẫu chống lật hàng đầu] Xám cao cấp! Gia cố khung thép! Đệm ngồi dày (có kèm gối thắt lưng) [Mẫu chống lật hàng đầu] Màu nâu cà phê! Gia cố khung thép! Đệm ngồi dày (đi kèm gối thắt lưng) [Phiên bản dày nâng cấp] Màu vàng chanh + túi đựng [Phiên bản dày nâng cấp] Xanh da trời + túi đựng đồ [Phiên bản dày nâng cấp] Nâu cà phê + túi đựng [Phiên bản hình ảnh chính] Vàng chanh! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm ngồi dày [Hình chính] Xanh da trời! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm ngồi dày [Mẫu hình chính] Màu nâu cà phê! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm dày [Người mẫu ảnh chính] Nữ thần màu hồng! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm ngồi dày [Mẫu chống lật hàng đầu] Màu xanh hồ + Chỗ để chân! Gia cố khung thép! Đệm ngồi dày (tặng kèm gối thắt lưng) [Mẫu chống lật hàng đầu] Xám + gác chân cao cấp! Gia cố khung thép! Đệm ngồi dày (có kèm gối thắt lưng) [Mẫu chống lật hàng đầu] Màu nâu cà phê + chỗ để chân! Gia cố khung thép! Đệm ngồi dày (đi kèm gối thắt lưng) [Phiên bản dày và đậm] Màu xanh da trời + gối thắt lưng + chỗ để chân + túi đựng đồ [Phiên bản đậm và dày] Màu hồng nữ thần + gối thắt lưng + chỗ để chân + túi đựng đồ [Phiên bản đậm và dày] Kiểu dày] Màu vàng chanh + gối thắt lưng + chỗ để chân + túi đựng [Phong cách hình ảnh chính] Xanh da trời + chỗ để chân! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm dày [Mẫu hình ảnh chính] Màu vàng chanh + Chỗ để chân! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm dày [Mẫu hình ảnh chính] Nữ thần màu hồng + Chỗ để chân! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm ngồi dày [hình chính] màu nâu cà phê + chỗ để chân! Hỗ trợ eo và hỗ trợ cổ! Đệm dày
Chất liệu vải: lanh
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Có thể nâng lên hay hạ xuống: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Bạn có thể nằm xuống được không: Có
Chất liệu chân năm sao: chân thép
Loại tay vịn: tay vịn cố định
Có hỗ trợ công thái học hay không: Có
Có nên lắp ráp hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt, cung cấp video hướng dẫn cài đặt, cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản
Có nên mang theo bàn đạp: Không
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính
Ghế thể thao điện tử, ghế sofa ngả lưng thoải mái trong thời gian dài, ghế trò chơi ký túc xá, tựa lưng học tập cho sinh viên đại học, ghế máy tính

0965.68.68.11