Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm

MÃ SẢN PHẨM: TD-721693541683 Đã bán 900+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
415,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Zixuan
Người mẫu: 646532132
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: thép
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: [xung giới hạn 30 miếng] da đen nguyên chất chống xước màu be [xung giới hạn 30 miếng] da màu be chống xước-chân vàng đen [khuyến nghị bán chạy] da đen nguyên chất chống trầy xước màu be [khuyến nghị bán chạy] Cạo chống màu be - chân vàng đen [khuyến nghị bán chạy] vải kỹ thuật màu xám - chân đen nguyên chất [khuyến nghị bán chạy] vải kỹ thuật màu xám - chân vàng đen [kiểu tựa lưng - da sáp dầu] màu be + cam - nguyên chất chân đen [kiểu tựa lưng - Da sáp dầu] Màu be + Cam - Chân vàng đen [kiểu tựa lưng - Da sáp dầu] Be + Houndstooth - Chân đen tuyền [kiểu tựa lưng - Da sáp dầu] be + Houndstooth - Chân vàng đen [kiểu tựa lưng - Vải kỹ thuật] Màu Cam + Cam - Chân đen tuyền [kiểu tựa lưng - Vải kỹ thuật] Houndstooth + Cam - Chân đen tuyền [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] Houndstooth + Cam - Chân vàng đen [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] cam + xanh - chân đen tuyền [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] cam + xanh - chân vàng đen [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] xám + xanh - chân đen tuyền [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] xám + xanh - vàng đen Chân [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] cam + houndstooth - chân đen tuyền [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] cam + houndstooth - chân vàng đen [kiểu tựa lưng - vải kỹ thuật] xanh đậm + houndstooth - chân đen tuyền [Mẫu tựa lưng - vải kỹ thuật] Xanh đậm + houndstooth - chân vàng đen [Mẫu tựa lưng - vải kỹ thuật] Cam + cam - chân vàng đen [Khuyến nghị bán chạy] Vải kỹ thuật màu cam-Chân đen nguyên chất [Khuyến nghị bán chạy] Vải kỹ thuật cam - Chân vàng đen [khuyến nghị bán chạy] da chống xước màu cam - chân đen tuyền [khuyến nghị bán chạy] da chống xước màu cam - chân vàng đen [kiểu phẳng] Da PU màu cam - chân đen thuần [kiểu phẳng] Da PU màu cam - chân vàng đen [kiểu phẳng] Da PU màu trắng sữa - chân trắng tinh [kiểu phẳng] Da PU màu xám đậm - chân đen thuần [kiểu phẳng] Da PU màu xám đậm - chân vàng đen [kiểu phẳng] vải kỹ thuật màu cam - vàng đen Chân [kiểu phẳng] trắng nhạt vải kỹ thuật - chân trắng tinh khiết [kiểu phẳng] da chống trầy xước màu be - chân đen thuần khiết [kiểu phẳng] da chống trầy xước màu be - chân vàng đen
Chất liệu hoàn thiện: da
Quá trình hoàn thiện da: bề mặt mềm
Có thể tùy chỉnh được không: Có
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Các tính năng bổ sung: có thể xếp chồng lên nhau
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có nên lắp ráp hay không: Có
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: tiết kiệm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm
Ghế ăn thoải mái khi ngồi lâu, ghế quầy bar, ghế đẩu nhỏ gia đình, ghế mỹ phẩm phòng cho thuê, tựa lưng ghế bàn ăn, nhẹ nhàng và cao cấp bàn ghế quán nhậu bộ bàn ghế ăn cơm

Customer Reviews

m *** g (ẩn danh)
08.21
"Chất liệu bên ngoài: dễ chăm sóc Kích thước mùi: về cơ bản không có mùi Cảm giác trực quan: đơn giản và thanh lịch, dễ kết hợp Trình độ tay nghề: vẫn rất mạnh Mức giá này ổn"
Lin *** w (ẩn danh)
08.28
"Chất lượng quá tệ so với giá tiền, bảng đen như ván gỗ, có khuyết điểm, thậm chí giống như bảng toilet, nói là vải không dệt nhưng sờ vào thì giống như giấy, không có ốc vít. lỗ.Tệ quá,"
y *** 6 (ẩn danh)
08.07
"Việc lắp đặt rất thuận tiện, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, có video lắp đặt và hướng dẫn, đóng gói rất tốt, không bị vỡ hay hư hỏng, ngồi lên rất thoải mái"
s *** 5 (ẩn danh)
08.07
"Tay nghề ổn, người bán đã mang tuốc nơ vít lục giác, siết chặt năm con vít, lắp bốn chân và lắp ráp nó, tương đối trơn tru ~"
Đẹp trai *** 5 (ẩn danh)
08.14
"Kích thước mùi: không mùi Chất liệu bề ngoài: đẹp sang trọng, cao cấp Cảm giác trực quan: rất tốt. Cài đặt rất đơn giản và thuận tiện."
j *** 1 (ẩn danh)
08.05
"Nó không bằng phẳng khi được gửi lại. Bộ phận dịch vụ khách hàng đã cho tôi xem một video về cách thực hiện. Nó có cảm giác không chắc chắn lắm. Nó nhỏ hơn một chút và không vừa với bàn của tôi. Bạn phải trả bao nhiêu tiền thì nhận được bấy nhiêu . Chiếc ghế đẩu dùng để kê bàn ​​của tôi có giá 400 mỗi chiếc! Tại sao"
Bạn Ninh (ẩn danh )
08:30
"Chất liệu bề ngoài: rất tốt Cảm giác trực quan: rất rất tốt Trình độ tay nghề: rất tốt"
Thích *** ( ẩn danh)
08.08
"Sau khi so sánh nhiều hãng, cuối cùng tôi đã chọn cái này, nhà tôi có trẻ con nghịch ngợm nên đặc biệt mua cái màu xám, chống bám bẩn, ngồi rất thoải mái, cầm tương đối nhẹ, rất tốt."
w *** o (ẩn danh)
08.20
"Giá rẻ, chất lượng đáng tin cậy, tay nghề tốt"
Ông Thẩm *** (ẩn danh)
08.20
"Kích thước mùi: nhỏ Chất liệu bề ngoài: tốt"
Yu *** xiao (ẩn danh)
08.19
"Cuối cùng, tôi đã chọn công ty này và mua chiếc màu cam. Nó có khả năng chống bám bẩn, ngồi rất thoải mái và dễ lắp đặt. Tôi cũng đã giới thiệu nó cho bạn bè của mình!"
q *** w (ẩn danh)
08.14
"Một chiếc ghế đẩu nhỏ rất đẹp rất hợp với bàn trang điểm và chỗ ngồi cho cảm giác rất thoải mái. Được đồng nghiệp giới thiệu mua."
Xi *** xi (ẩn danh)
08.10
"Chất lượng ghế rất tốt, phù hợp với bàn ăn ở nhà, mình rất thích, vải không có mùi."
n *** 6 (ẩn danh)
08.07
"Bề mặt màu be, có cảm giác hơi tối hơn dự kiến ​​và việc lắp đặt khá đơn giản."
t *** 1 (ẩn danh)
08.14
"Hai cái đầu tiên là màu tôi mua và ảnh của người bán, còn cái thứ hai là màu tôi mua, họ bảo rằng sự khác biệt về màu sắc là bình thường! Lừa dối người tiêu dùng, một cái bẫy, một cái bẫy lớn, một cái bẫy nghiêm trọng"
t *** 1 (ẩn danh)
08.28
"Chất liệu bên ngoài: Chất liệu của hai kiểu tóc là khác nhau, hoàn toàn không được làm bằng vải kỹ thuật."
Lin *** w (ẩn danh)
08.28
"Chất lượng quá tệ so với giá tiền, nói là vải không dệt nhưng sờ vào thì có cảm giác như giấy, không có lỗ bắt vít, quá tệ."
Cảm ơn *** 8 (ẩn danh)
07.28
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Không tệ Cảm giác trực quan: Cảm giác khá thực tế"
Anh *** (ẩn danh )
09.06
"Chất liệu rất tốt và ngồi rất thoải máiRất thoải mái"
t *** 6 (ẩn danh)
07.08
"Tôi đã nhận được ghế, lần đầu tiên tôi mua hai chiếc và mua lại hai chiếc màu xám, nhẹ, mềm và không cứng. Ghế đẩu thích hợp cho người lớn và trẻ em ăn. Rất áp dụng."

0965.68.68.11