Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox

MÃ SẢN PHẨM: TD-736062373635 Đã bán 80
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
593,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Một quả chanh
Model: LZ2-ZDZ-SF-003-6
Chức năng: gấp
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
hình dạng: hình chữ nhật
Số người áp dụng: 4 người
sắp xếp theo màu sắc:[Cực đôi gia cố] Một lớp - gỗ óc chó nhẹ dài 80 rộng 40 cao 75 [Cực đôi gia cố] Một lớp - gỗ óc chó nhẹ dài 100 rộng 60 cao 75 [Cực đôi gia cố] Một lớp - gỗ óc chó nhẹ dài 120 rộng 60 cao 75 [Cốt thép Cực đôi] Hai lớp - gỗ óc chó nhẹ dài 80 chiều rộng 40 cao 75 [cực đôi gia cố] hai lớp - gỗ óc chó nhẹ dài 100 chiều rộng 60 cao 75 [cực đôi gia cố] hai lớp - chiều dài óc chó nhẹ 120 chiều rộng 60 cao 75 [cực đôi gia cố 】Một lớp - trắng ấm dài 80 rộng 40 cao 75 [Cực đôi gia cố] Một lớp - trắng ấm dài 100 rộng 60 cao 75 [Cực đôi gia cố] Một lớp - trắng ấm dài 120 rộng 60 cao 75 [Cực đôi gia cố] đôi Lớp - trắng ấm dài 80 rộng 40 cao 75 [cực đôi gia cố] hai lớp - trắng ấm dài 100 rộng 60 cao 75 [cực đôi gia cố] hai lớp - trắng ấm dài 120 rộng 60 cao 75 [cực đôi gia cố] một lớp - Quả óc chó đen dài 80 chiều rộng 40 chiều cao 75 [cực đôi gia cố] một lớp - quả óc chó đen dài 100 chiều rộng 60 cao 75 [cực đôi gia cố] một lớp - quả óc chó đen dài 120 chiều rộng 60 chiều cao 75 [cực đôi gia cố] hai lớp - quả óc chó đen Dài 80 Chiều rộng 40 Cao 75 [Cực đôi gia cố] Hai lớp - Quả óc chó đen Chiều dài 100 Chiều rộng 60 Cao 75 [Cực đôi gia cố] Hai lớp - Quả óc chó đen Chiều dài 120 Chiều rộng 60 Chiều cao 75 [Một bàn + Hai ghế] Một lớp - Quả óc chó đen Dài 80 rộng 40 cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Một lớp - gỗ óc chó đen dài 100 rộng 60 cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Một lớp - gỗ óc chó đen dài 120 rộng 60 cao 75 [một bàn + hai ghế] đôi Sàn - gỗ óc chó đen dài 80 rộng 40 cao 75 [một bàn + bốn ghế] hai lớp - gỗ óc chó đen dài 100 rộng 60 cao 75 [một bàn + bốn ghế] sàn đôi - gỗ óc chó đen dài 120 rộng 60 cao 75 [một bàn + Hai ghế] Một lớp - trắng ấm dài 80 rộng 40 cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Một lớp - trắng ấm dài 100 rộng 60 cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Một lớp - trắng ấm dài 120 rộng 60 cao 75 [Một bàn + hai ghế] Hai lớp - trắng ấm, dài 80, rộng 40, cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Hai lớp - trắng ấm, dài 100, rộng 60, cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Đôi lớp - trắng ấm, dài 120 Chiều rộng 60 Chiều cao 75 [Một bàn + hai ghế] Một lớp - Gỗ óc chó nhạt Chiều dài 80 Chiều rộng 40 Cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Một lớp - Gỗ óc chó nhẹ Chiều dài 100 Chiều rộng 60 Cao 75 [Một bàn + bốn ghế] Một lớp - Gỗ óc chó nhẹ dài 120 rộng 60 cao 75 [một bàn + hai ghế] hai lớp - gỗ óc chó nhẹ dài 80 rộng 40 cao 75 [một bàn + bốn ghế] hai lớp - gỗ óc chó nhẹ dài 100 rộng 60 cao 75 [một bàn + bốn ghế] Gỗ óc chó hai lớp nhẹDài 120 rộng 60 cao 75
Có khả năng mở rộng: Không thể mở rộng
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Số lớp: 2 lớp
Có nên lắp ráp hay không: lắp ráp hoàn chỉnh
Khối lượng đóng gói: 1*1*1
Có sẵn để bán trước không: Không
Định vị phong cách: tiết kiệm
Dù có chức năng bếp từ hay không: Không
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox
Hộ gia đình đơn giản bàn ăn có thể gập lại bàn ăn ký túc xá gian hàng vuông thức ăn nhanh bàn cho thuê nhà bàn ghế di động bàn ăn gỗ công nghiệp bàn ăn inox

Customer Reviews

t *** 6 (ẩn danh)
09.06
"Điều này thực sự tốt, chất liệu và tay nghề rất tinh tế, kiểu dáng đơn giản và thanh lịch, mạnh mẽ và bền bỉ"
t *** 0 (ẩn danh)
09.07
"Độ ổn định rất cao, chất liệu chắc chắn, bạn có thể yên tâm mua hàng, tay nghề rất tinh tế, rất đáng mua"
t *** 8 (ẩn danh)
09.07
"Tôi đã nhận được bàn ăn. Tay nghề thực sự tốt. Các chi tiết rất tuyệt vời và màu sắc đẹp. Tôi rất thích nó."
t *** 3 (ẩn danh)
09.07
"Tôi nhận được bàn ăn và rất ngạc nhiên. Chất lượng rất tốt, đơn giản và trang nhã. Một giao dịch mua rất hài lòng, rất khuyến khích"
t *** 6 (ẩn danh)
09.06
"Chất lượng của bàn ăn rất tốt, tay nghề tốt, kiểu dáng đơn giản và trang nhã, màu sắc chuẩn xác và rất chắc chắn."
t *** 3 (ẩn danh)
09.06
"Bàn ăn rất chắc chắn, tay nghề tinh xảo, chất liệu tốt, không có mùi hôi và rất ổn định."
Tam *** lương (ẩn danh)
09.06
"Giống như mô tả, rất cao cấp, chất lượng tốt và giá thành rẻ, bạn nào muốn mua có thể đặt hàng nhé!"
Trà *** xanh (ẩn danh)
09.08
"Đã nhận được bàn, chất lượng rất tốt, kiểu dáng đẹp, được làm bằng gỗ nguyên khối, không có mùi."
Hồng *** lan (ẩn danh)
10/09
"Chất lượng rất tốt, chất liệu dày dặn, hậu cần nhanh chóng"
x *** g (ẩn danh)
09.09
"Chất lượng bàn rất tốt, kiểu dáng cũng rất đẹp, giao hàng rất nhanh."
t *** 8 (ẩn danh)
09.09
"Bàn ăn đã nhận được, có thể gấp lại được. Nó rất thuận tiện để sử dụng. Không chiếm bất kỳ không gian nào"

0965.68.68.11