Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng

MÃ SẢN PHẨM: TD-570566818707 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
495,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Zili(Nội thất gia đình)
Mẫu: 0002(240)
Hoa văn: phong tục dân gian
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Ghế Effie phiên bản sang trọng màu nâu (đặt hàng tối thiểu 2 chiếc) 1 ghế mây giả không gia hạn (đặt hàng tối thiểu 2 chiếc) 1 ghế mây PE không gia công màu nâu (đặt hàng tối thiểu 2 chiếc) 1 màu trắng không gia công ghế mây Ghế Effie (đặt hàng tối thiểu 2 chiếc) 1 ghế Effie không lông màu cam (đặt hàng tối thiểu 2 chiếc) [vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các màu khác xin lưu ý] Ghế hoa văn dọc (đặt hàng tối thiểu 2 chiếc) 1 ghế mây không lông Ghế La Mã (đặt hàng tối thiểu 2 chiếc) Bắt đầu từ) 1 ghế nửa lưng vuông không phát hành (tối thiểu từ 2 chiếc) 1 bàn tròn lắp ráp họa tiết nước 60CM chưa phát hành + 2 ghế Effie phiên bản sang trọng Bàn vuông lắp ráp họa tiết nước 80CM + 2 Phiên bản cao cấp Ghế Effie (mặc định có lỗ Hairband, không cần lỗ (ghi chú) Bàn tròn ghép PVC màu nâu + 4 ghế Effie phiên bản cao cấp Bàn tròn lắp ráp họa tiết nước 60CM + 4 ghế Effie phiên bản cao cấp Bàn vuông gấp họa tiết nước 70CM + 4 ghế Effie phiên bản cao cấp 4 ghế Fei + Bàn tròn lắp ráp họa tiết nước 80CM (lỗ buộc tóc mặc định, không cần lỗ ghi chú) 4 Ghế Effie + Bàn tròn gấp màu đen 80CM (lỗ buộc tóc mặc định, không cần lỗ ghi chú) 4 Ghế Effie + cụm hoa văn nước 80CM Bàn vuông (mặc định có lỗ buộc tóc, không cần lỗ) Bàn dài 120CM kèm cụm hoa văn nước + 4 ghế Effie (có lỗ buộc tóc mặc định, không cần lỗ) 2 Ghế Roman + 70 bàn tròn đan mây 4 lớp 4 ghế Roman +80CM Bàn tròn mây đan tám ký tự và 4 ghế Effie +150 bàn dài mây đan mới lắp ráp với 6 ghế phủ một nửa + Bàn dài mây đan tám ký tự 150 * 90 cm Bàn tròn lắp ráp hoa văn 80 nước + 4 ghế Effie + Cột giữa thẻ ô + Bàn tròn lắp ráp họa tiết nước 80 + 4 ghế Effie + ô chuối hai lớp kaki 6 ghế Effie + Bàn dài lắp ráp họa tiết nước 150 + ô cột giữa ba đầu
Các tính năng bổ sung: có thể tháo rời
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Quận, huyện: Thành phố Lâm Hải
Khối lượng đóng gói: 5
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng
Ghế lưng đơn hiện đại, ghế ban công, ghế đánh cờ và đánh bài tại nhà, ghế ăn, ghế mây ngoài trời, ghế thư giãn chống nước chống nắng

Customer Reviews

Đường *** ye (ẩn danh)
07.28
"Đây là lần đầu tiên tôi mua loại ghế này có thể tạo hình theo ý muốn, hôm nay chân ghế hình chữ nhật, ngày mai chân ghế hình thang, ngày mốt chân ghế hình kim cương, chiếc ghế luôn thay đổi thật sự rất tuyệt vời. Không biết ngày mốt chân ghế có còn không, bạn nào thích loại này thì yên tâm mua nhé."
Đại *** 6 (ẩn danh)
06:30
"Mua lần thứ 2, người già rất thích, ghế đẹp"
s *** y (ẩn danh)
06.11
"Đáng giá tiền, cảm giác trực quan: hào phóng và mạnh mẽ"
s *** 3 (ẩn danh)
06.03
"Rất tốt, nhẹ và rộng rãi, thoải mái khi ngồi, dễ cất giữ, tôi thích giao hai chiếc ??"
3 *** 6 (ẩn danh)
06.27
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Rất tốt, ngồi rất thoải mái"
Nam *** 5 (ẩn danh)
2021.10.08
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Nói chuyện bằng cách nhìn vào hình ảnh"
t *** 9 (ẩn danh)
2021.12.08
"Chất lượng rất tốt và chiều cao cũng ổn"
Tiểu *** 9 (ẩn danh)
2022.05.17
"Ghế rất thoải mái khi ngồi và kiểu dáng rộng rãi, phù hợp cho cả sử dụng trong nhà và ngoài trời. Nó còn đi kèm với một chiếc đệm tuyệt vời."
t *** 1 (ẩn danh)
2022.06.01
"Chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, đáng mua lại"
v *** 0 (ẩn danh)
21/09/2022
"Nó mất cân bằng trầm trọng, khi làm xong không nên kiểm tra sao?"
Mặt trời *** 8 (ẩn danh)
28/03/2022
"Bộ bàn ghế này rất đẹp, chất liệu chắc chắn, dễ lắp đặt. Rất đáng để giới thiệu. Nó đến từ một người bán hàng có tâm. Chúc ông chủ làm ăn phát đạt. Lần mua hàng này đầy đủ điểm, và nó rất dễ dàng để lắp ráp. Ghế ngồi rất thoải mái. Tốt. Khuyến khích. Tôi cũng đang chuẩn bị che ô ở phía sau."
t *** 7 (ẩn danh)
27/08/2022
"Phần tựa tay bị móp, tựa lưng mục nát, khó diễn tả."
Tất cả *** 3 (ẩn danh)
02.05
"Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất nhiệt tình và giải thích chi tiết, ghế tựa lưng cũng rất thoải mái, chất lượng tốt, sẵn sàng mua**"
f *** y (ẩn danh)
21/10/2021
"Chất lượng bàn ghế rất tốt, có khả năng chống sáng, chống thấm nước khi đặt ngoài trời, mặt bàn bằng kính cường lực rất chắc chắn, không sợ bị dao xước! ! ! Ngoại hình siêu trực tuyến và kết cấu của máy tính để bàn trông rất cao cấp! Và không ai có thể tin được mức giá rẻ như vậy. Anh chàng chuyển phát nhanh cũng giao hàng tận nhà cho bạn. Cảm ơn"
t *** 1 (ẩn danh)
2022.06.01
"Tay nghề: Chất lượng khá tốt về mọi mặt"
t *** 8 (ẩn danh)
27/12/2021
"Chất liệu ngoại hình: Đã mua lần thứ 2 vì ngồi rất thoải mái"
t *** 2 (ẩn danh)
2022.01.16
"Sự khác biệt!"
t *** 5 (ẩn danh)
2022.07.16
"Đây là lần mua thứ hai của tôi. Như mọi khi, tay nghề tốt, chắc chắn, đẹp và bền. Yêu nó?"
t *** 3 (ẩn danh)
29/08/2022
"rất tốt"
Tôi là *** Yang (ẩn danh)
2022.12.01
"Gửi cho tôi một chiếc ghế bị lỗi"

0965.68.68.11