Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây

MÃ SẢN PHẨM: TD-661792927242 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
980,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Fujifuzi
Model: TFZ-SLY-01
Chất liệu chính: sắt nghệ thuật
mô hình: trừu tượng
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Bàn tròn hoa văn 60 + 2 ghế Bàn tròn kính đen 60 + 2 ghế Bàn tròn gấp 60 + 2 ghế Bàn tròn gấp 70 + 2 ghế Bàn vuông gấp 70 + 2 ghế Bàn tròn hoa văn 80 + 2 ghế 80 đen bàn tròn kính + 2 ghế 70 Bàn tròn gấp + 4 ghế bàn tròn gấp 70 + 4 ghế bàn vuông kính đen 80 + 4 ghế bàn tròn kính đen 80 + 4 ghế 80 bàn tròn kính đen + 4 ghế 80 bàn vuông kính đen + 4 ghế Bàn tròn họa tiết nước 80CM + 4 ghế + sắt đỏ tía Ô chất lượng Bàn tròn họa tiết nước 80CM + 4 ghế + ô sắt xanh đậm Bàn tròn họa tiết nước 80CM + 4 ghế + ô sắt kaki Bàn tròn họa tiết nước 80CM + 4 ghế + nâu Ô sắt 80cm hoa văn bàn vuông + 4 ghế + rượu vang đỏ Ô sắt 80cm hoa văn nước bàn vuông + 4 ghế + ô sắt kaki Bàn vuông hoa văn 80cm + 4 ghế + ô sắt nâu 80 hoa văn nước bàn tròn + 4 ghế + nhôm Ô cột trung tâm 80 bàn tròn kính nước + 4 ghế + Ô cột đôi mặt trên trung tâm 80 bàn tròn kính nước + 4 ghế + ô bên 70 khung bàn tròn thép carbon + 2 ghế 70 khung bàn vuông thép carbon + 2 ghế 70 tám -Bàn tròn thép carbon vuốt + 2 ghế 70 Bàn vuông thép carbon 8 móng + 2 Ghế bàn tròn thép carbon chân côn 70 + 2 ghế Bàn tròn thép carbon 70 chân + 4 ghế Bàn vuông thép carbon 70 chân + 4 ghế 70 tám -Bàn tròn thép carbon vuốt + 4 ghế 70 Bàn vuông thép carbon tám vuốt + 4 ghế Bàn tròn thép carbon chân côn 70 + 4 ghế Bàn dài thép carbon chân côn 120 + 6 ghế Bàn tròn hoa văn 60 + 4 ghế nước 105CM Bàn tròn kính hoa văn + 4 ghế Bàn vuông 105 + 4 ghế Bàn tròn 105 + 4 ghế + ô Bàn vuông hoa văn 105CM + 4 ghế + sắt Làm ô Bàn dài hoa văn nước 150CM + 6 ghế Bàn dài hoa văn nước 150CM + 6 ghế + ghế nhựa ô dù 2 ghế bàn tròn gấp 80cm bốn ghế bàn tròn gấp 80cm
Các tính năng bổ sung: Có thể gập lại
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Phật Sơn
Quận và Quận: Quận Thuận Đức
Khối lượng đóng gói: 0,3m³
Tổng trọng lượng: 10kg
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây
Ban công ngoài trời giải trí bàn ghế nhỏ kết hợp bộ ba món sân ngoài trời sân thượng Bàn ghế ngoài trời bàn cà phê ghế mây

Customer Reviews

thả *** c (ẩn danh)
07.06
"Có nhiều va chạm nên chai sơn được cấp lại, người ta bảo thiếu nắp vặn nhưng khi về lại không đưa cho tôi."
tôi *** tôi (ẩn danh)
06.08
"Tự mình lắp ráp là được"
y *** n (ẩn danh)
05.29
"Đẹp, dễ lắp đặt"
t *** 2 (ẩn danh)
04.25
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Sản phẩm chất lượng cao và tay nghề bậc nhất là sự kết hợp giữa ghế mây và bàn cà phê rất tiết kiệm chi phí, các bạn yên tâm mua nhé."
z *** 1 (ẩn danh)
05.20
"Ô chưa mở ra, mấy ngày nữa mở ra xem, thấy tốt thì đến nhận xét.Bàn thì được, nhưng ô thì không tốt, đề nghị bạn nên suy nghĩ rõ ràng, sẽ bị đọng sương. Sử dụng như thế nào?"
t *** 5 (ẩn danh)
03.26
"Thật sự rất thoải mái khi ngồi trên ban công và tận hưởng không khí. Tôi không cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi ngồi lâu. Rất khuyến khích. Nó rất chất lượng."
t *** 2 (ẩn danh)
2021.12.06
"Rất tốt, màu sắc rất hợp với cửa ban công của tôi, chất liệu nhẹ và chất lượng tốt! ."
1 *** y (ẩn danh)
2021.11.30
"Đồ tốt! Thái độ tốt! Chuyển phát nhanh! Dịch vụ hậu mãi tốt! Dễ dàng để cài đặt! Gọi là hoàn hảo~~"
Li *** f (ẩn danh)
2021.12.01
"Rất tốt, dịch vụ của người bán cũng rất chu đáo, nếu trong quá trình vận chuyển có vấn đề gì thì người bán cũng giải quyết kịp thời."
Bay *** 8 (ẩn danh)
2022.01.06
"Tấm che nắng có màu đẹp, vải đủ dày. Bàn ghế thích hợp sử dụng ngoài trời, rất thời trang, mặt bàn rất dày, chân bàn được thiết kế tốt, có khả năng chống đỡ chắc chắn, dễ lắp đặt."
Đặng *** bóng (ẩn danh)
2021.12.03
"Ban công ở vị trí hoàn hảo và một chiếc ô là sự kết hợp hoàn hảo"
Đẹp *** ( ẩn danh)
2021.12.06
"Bàn dễ lắp đặt, ghế không cần lắp đặt, khá chắc chắn."
1 *** Đỏ (ẩn danh)
21/12/2021
"Nó vừa phải cho ban côngHiệu ứng tốt, không khí tuyệt vời và vị trí vừa phải để có một cái nhìn đẹp."
Hàn *** y (ẩn danh)
2021.11.30
"Thật tuyệt khi đặt nó trên ban công ngay cạnh một con đường."
t *** 5 (ẩn danh)
2021.12.07
"Ngoài trời có mắc mưa bao nhiêu cũng không sợ, chất lượng rất tốt, mấy ngày nữa tôi sẽ mua một chiếc ô và nó sẽ rất hoàn hảo."
Không *** Nest (ẩn danh)
2021.12.11
"Hình thức đẹp, dễ chăm sóc, chất liệu thân thiện với môi trường, không có mùi hôi, ngồi rất chắc chắn."
t *** 5 (ẩn danh)
29/11/2021
"Chất lượng khá tốt, chủ shop giao hàng nhanh và lắp đặt rất tốt, nếu cần mình sẽ mua tiếp."
Người yêu của tôi (ẩn danh )
2021.12.15
"Rất tốt và hào phóng. Chất lượng tuyệt vời. Dịch vụ sau bán hàng cũng rất tốt. Nói chung là rất hài lòng."
t *** 8 (ẩn danh)
28/12/2021
"Những người ở ngoài trời không sợ nắng hay mưa! Phong cách thời trang và ưa nhìn"
Tiểu *** 1 (ẩn danh)
23/06/2022
"Mình đã mua 2 bộ, chất lượng rất tốt so với giá tiền, mình rất hài lòng! Đưa ra đánh giá năm sao"

0965.68.68.11