Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt

MÃ SẢN PHẨM: TD-733395345738 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
579,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Three Strong
Model: Ghế ăn phong cách kem sang trọng nhẹ nhàng
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: thép
Phong cách: Phong cách kem
Phân loại màu: Trắng kem [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân trắng tinh khiết/màu trắng kem thép carbon 3A [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân đen nguyên chất/thép carbon 3A màu trắng kem [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] Chân vàng đen/Thép carbon 3A màu cam ánh nắng [Bọt biển đàn hồi cao/Da chất lượng cao] Chân trắng tinh khiết/Thép carbon 3A màu cam ánh nắng [Bọt biển đàn hồi cao/Da chất lượng cao] Chân đen nguyên chất/Thép carbon 3A màu cam nắng [Bọt biển đàn hồi cao/ Da chất lượng cao] Chân vàng đen/Thép carbon 3A xám nhạt [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân trắng tinh khiết/thép carbon 3A xám nhạt [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân đen nguyên chất/thép carbon 3A xám nhạt [ độ đàn hồi cao] Bọt biển/da chất lượng cao] Chân vàng đen/Thép carbon 3A màu xám đậm [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] Chân trắng tinh khiết/Thép carbon 3A màu xám đậm [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân đen tuyền/thép carbon 3A màu xám đen [Bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân vàng đen/màu nâu kaki thép carbon 3A [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân trắng tinh khiết/chân trắng kaki thép carbon 3A nâu [bọt biển đàn hồi cao/ da chất lượng cao] chân đen nguyên chất/3A carbon Steel kaki nâu [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân vàng đen/thép carbon 3A xanh da trời [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân trắng tinh khiết/thép carbon 3A xanh da trời [ xốp đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân đen nguyên chất/ thép carbon 3A xanh da trời [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân vàng đen/thép carbon 3A xanh nước biển sâu [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân trắng tinh khiết/3A thép carbon xanh biển sâu [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] Chân đen nguyên chất/xanh nước biển sâu thép carbon 3A [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân vàng đen/thép carbon 3A xanh ngọc lục bảo [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] ] chân màu trắng tinh khiết/màu xanh ngọc lục bảo bằng thép carbon 3A [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] Da] Chân màu đen tinh khiết/màu xanh ngọc lục bảo bằng thép carbon 3A [bọt biển đàn hồi cao/da chất lượng cao] chân vàng đen/ghế chống sét bằng thép carbon 3A [màu trắng bề mặt - lưng xám] chân vàng đen/ghế chống sét thép carbon 3A [bề mặt màu cam - lưng xám] 】chân vàng đen/ghế chống sét thép carbon 3A [bề mặt màu xám - lưng xám] chân vàng đen/ghế chống sét thép carbon 3A [bề mặt trắng - lưng xám] chân đen tuyền/Ghế chống sét thép carbon 3A [bề mặt màu cam - lưng xám] Chân đen tuyền/Ghế chống sét thép carbon 3A [Lưng xám bề mặt] Chân đen tuyền/Thép carbon 3A
Chất liệu mặt: Da PU
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Tính năng bổ sung: Không có tính năng bổ sung
Đối tượng áp dụng: Chung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Không
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: tiết kiệm
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt
Ghế ăn, bàn ghế ăn gia đình, ghế đẩu cao cấp nhẹ nhàng sang trọng, ghế tựa lưng thay đồ cho nhà ở cho thuê, ghế mạt chược sắt

Customer Reviews

Bốn *** Cuốn theo chiều gió (ẩn danh)
08.26
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, thiết kế đẹp, đáng muaKích thước mùi: về cơ bản không có mùi Chất liệu bề ngoài: khá thoải mái khi ngồi Cảm giác trực quan: rất đẹp Trình độ tay nghề: đơn giản và thanh lịch, trông rất có kết cấu, bao bì cũng đúng vị trí, không trầy xước, đáng để giới thiệu"
Người đẹp *** 5 (ẩn danh)
08.25
"Kích thước mùi: Không có Chất liệu bề ngoài: Đẹp Cảm giác trực quan: Thoải mái Trình độ tay nghề: Tốt Hàng tốt, giao đến nhanh, dễ lắp ráp, hàng đẹp, ngồi rất thoải mái, tốt, tốt, hài lòng!"
t *** 7 (ẩn danh)
08.22
"Kích thước mùi: Rất hài lòng. Tôi thích vẻ ngoài. Chất liệu: Bình tĩnh và cao cấp, khí quyển. Cảm giác trực quan: Rất thoải mái khi ngồi. Tay nghề thủ công: Tay nghề tinh tế và tương đối chắc chắn. Giá cả rất phải chăng."
t *** 9 (ẩn danh)
08.17
"Tốt, kích thước phù hợp, tay nghề tinh tế, tôi hài lòngKích thước mùi: Không có mùi. Chất liệu bên ngoài: Tôi thích kiểu dáng. Cảm giác trực quan: đẹp, hậu cần cũng rất nhanh. Trình độ tay nghề: khi bạn ngồi lên nó rất mềm mại. Tôi rất thích nó! đáng mua"
t *** 8 (ẩn danh)
08.25
"Nó thực sự tốt, rất thoải mái khi ngồi và trông rất đẹp. Với mức giá này mà mua được một chiếc ghế như vậy là rất đáng, nếu thích thì đừng ngần ngại mà mua nhé!"
t *** 6 (ẩn danh)
08.21
"Chất liệu bề ngoài: đẹp Cảm giác trực quan: thoải mái Trình độ tay nghề: tốt Hàng tốt, đến nhanh, lắp ráp đơn giản, hàng nhìn đẹp, ngồi rất thoải mái, không tệ, rất hài lòng!"
Đang yêu (ẩn danh )
09.06
"Trải nghiệm trực quan: Tôi có đánh giá tiêu cực về cửa hàng này, khi tôi mua hàng thì họ báo sẽ giao hàng trong vòng 48 giờ và sẽ được giao đến tận nhà bạn. Mình mua xong không những phải đợi tận 5 ngày mới nhận được hàng mà không thấy giao đến tận nhà, mình nói sẽ khiếu nại vào ngày giao hàng, chiều đã giao. Đừng cứng rắn và đừng làm gì cả. Một số nhân viên dịch vụ khách hàng chậm xác minh bất cứ điều gì, có thái độ phục vụ rác rưởi và phát ngôn chiếu lệ. Sau khi sử dụng Taobao được vài năm, th"
Đang yêu (ẩn danh )
09.06
"Cảm giác trực quan: đánh giá tệCửa hàng này cho biết nó sẽ được vận chuyển trong vòng 48 giờ khi bạn mua và nó sẽ được giao đến tận nhà của bạn. Mình mua xong không những phải đợi tận 5 ngày mới nhận được hàng mà không thấy giao đến tận nhà, mình nói sẽ khiếu nại vào ngày giao hàng, chiều đã giao. Đừng cứng rắn và đừng làm gì cả. Một số nhân viên dịch vụ khách hàng chậm xác minh bất cứ điều gì, có thái độ phục vụ rác rưởi và phát ngôn chiếu lệ. Sau khi sử dụng Taobao được vài năm, thực sự hiếm k"
Zi *** du (ẩn danh)
08.24
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!"
Dương *** y (ẩn danh)
10/09
"Người gói túi chân ghế là **, nếu nửa túi chân ghế nửa vời thì đừng ra ngoài làm việc.**"

0965.68.68.11