Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic

MÃ SẢN PHẨM: TD-725603109668 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
420,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: SAMEDREAM
Model: KBY-A001
Chất liệu: Nhựa
Chất liệu nhựa: PVC
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:[Phiên bản gia cố giới hạn 200 chiếc] Khaki [Phiên bản gia cố giới hạn 200 chiếc] Khaki + đệm nhung [Phiên bản xuất khẩu giới hạn 200 chiếc] Phiên bản khaki xuất khẩu giới hạn 200 chiếc] Khaki + đệm nhung [Phiên bản gia cố Ưu đãi đặc biệt giới hạn 200 chiếc] Jingya White [Phiên bản gia cố giới hạn 200 chiếc] Jingya White + đệm nhung [Ưu đãi đặc biệt phiên bản xuất khẩu giới hạn 200 chiếc] Jingya White [Ưu đãi đặc biệt phiên bản xuất khẩuGiới hạn 200 chiếc] Jingya trắng + đệm nhung [phiên bản gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Màu xám cao cấp [phiên bản gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Màu xám + đệm nhung cao cấp [phiên bản dày nâng cấp xuất khẩu? không biến dạng tại 800 pound] Xám cao cấp [xuất khẩu] Mẫu dày được nâng cấp? Không biến dạng ở mức 800 pound] Đệm ngồi màu xám + nhung cao cấp [Mẫu gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Xanh hồ [Mẫu gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Lake Green + đệm ghế nhung [Mẫu dày nâng cấp xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Biến dạng] Lake Green [Mẫu dày để xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Lake Green + Đệm nhung [Mẫu gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Sức sống Màu cam [Mẫu được gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Cam sống động + Đệm nhung [Nâng cấp xuất khẩu cộng với mẫu dày? Không biến dạng ở mức 800 pound] Màu cam rực rỡ [Xuất mẫu dày được nâng cấp? Không biến dạng ở mức 800 pound] Màu cam sống động + Đệm nhung [Được gia cố mô hình? Không biến dạng ở mức 600 pound] Màu đen Jazz [Mô hình được gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Jazz Black + Velvet Cushion [Mô hình nâng cấp và dày xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Đen Jazz [Mô hình nâng cấp và dày xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Jazz Black + Đệm nhung [Mẫu gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Khaki [Mẫu gia cố? 600 pound) Không biến dạng] Khaki + đệm nhung [Mẫu dày nâng cấp xuất khẩu? Không biến dạng lên tới 800 pound] Khaki [Dày nâng cấp xuất khẩu mô hình? Không biến dạng lên đến 800 pound] Kaki + đệm nhung [Phiên bản gia cố? Không biến dạng lên tới 600 pound] Đào Bột đào [mẫu gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Bột đào + đệm nhung [mẫu dày để xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Bột đào [mẫu dày để xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Bột đào + đệm nhung [Mẫu gia cố? Không biến dạng lên tới 600 pound] Jingya White [Mẫu gia cố? Không biến dạng lên tới 600 pound] Jingya trắng + đệm nhung [Xuất khẩu mẫu nâng cấp và dày? Không biến dạng lên tới 800 pound] Jingya White [Xuất khẩu mẫu dày nâng cấp? Không biến dạng lên tới 800 pound] Jingya White + Nhung Cushion [Mẫu gia cố? Không biến dạng ở 600 Jin] Màu xanh khói mù [Gia cố] Mẫu? Không biến dạng ở 600 Jin] Màu xanh khói + Đệm nhung [Mẫu dày được nâng cấp xuất khẩu? Không biến dạng ở 800 Jin] Màu xanh khói [Mẫu dày nâng cấp xuất khẩu? Không biến dạng ở 800 pound] Đệm ghế màu xanh khói + nhung [Mẫu được gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Xanh Malachite [Mẫu được gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Màu xanh Malachite + đệm ngồi nhung [Xuất khẩu mẫu dày nâng cấp? Không biến dạng ở mức 800 pound] Biến dạng] Xanh Malachite [Xuất khẩu mẫu dày nâng cấp? Không biến dạng ở mức 800 pound] ] Xanh Malachite + Đệm nhung [Mẫu được gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Đỏ cổ điển [Mẫu được gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Đỏ cổ điển + Đệm nhung [Nâng cấp xuất khẩu cộng với mẫu dày? Không biến dạng ở mức 800 pound] Đỏ cổ điển [Dày mô hình với bản nâng cấp xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Màu đỏ cổ điển + đệm nhung [Mô hình gia cố?Không biến dạng ở mức 600 pound] Màu vàng chanh [Mẫu gia cố? Không biến dạng ở mức 600 pound] Màu vàng chanh + đệm nhung [Mẫu dày để xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Màu vàng chanh [Mẫu dày để xuất khẩu? Không biến dạng ở mức 800 pound] Màu chanh màu vàng + đệm ghế nhung [xuất khẩu mẫu dày nâng cấp? 800 pounds không biến dạng] ghế đẩu lốc xoáy cao cấp màu xám
Vật liệu mặt: PVC
Chiều cao tựa lưng: 125mm (không bao gồm) -800mm (không bao gồm)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Chức năng bổ sung: đa chức năng
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Phật Sơn
Quận và Quận: Các quận khác
Có nên lắp ráp hay không: Không
Khối lượng đóng gói: 0,1m³
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Không
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: tiết kiệm
Tổng trọng lượng: 3,75kg
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic
Ghế ăn kiểu Bắc Âu, ghế nhựa giải trí có thể xếp chồng lên nhau trong gia đình, bàn ghế ăn nhà hàng tối giản hiện đại, ghế tựa lưng thương mại bàn ghế gỗ óc chó bàn ăn mặt đá ceramic

Customer Reviews

Pu *** 0 (ẩn danh)
08.13
"Kích thước mùi: không có Chất liệu bề ngoài: nhựa Cảm giác trực quan: tư thế ngồi đơn giản, thoải mái Tay nghề thủ công: tay nghề tốt, ghế êm ái"
Cao *** 4 (ẩn danh)
08.06
"Kích thước mùi: Hơi nhỏ nhưng không phải vấn đề lớn, mùi sẽ mất dần theo thời gian. Hình thức và chất liệu: Màu sắc rất đẹp, đúng thứ tôi muốn Cảm giác trực quan: Nó trông khá đẹp và đó là thứ tôi cần. Tay nghề: Rất tốt."
t *** 8 (ẩn danh)
08.01
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Cảm giác trực quan về chất lượng: Tay nghề tinh tế Trình độ tay nghề: Đẹp và khí quyển"
Ngôi sao *** 8 (ẩn danh)
07.24
"Chất lượng ghế rất tốt, ngồi rất thoải mái và chắc chắn, mọi người nên mua nhé~~"
c *** 2 (ẩn danh)
07.28
"Kích thước mùi: Mùi rất nhỏ và về cơ bản là không có mùi Chất liệu bề ngoài: Bề ngoài rất đơn giản, đơn giản và không khí Cảm giác trực quan: Tôi rất thích nó và nó phù hợp với chiếc bàn tôi đã mua Tay nghề: Tay nghề cũng rất tốt ."
t *** 1 (ẩn danh)
08.14
"Nó khá tốt, được làm bằng nhựa, không cứng bằng kim loại hay gỗ nhưng khá nhẹ, có thể chịu được trọng lượng lớn và có thể ngồi một mình, không có vấn đề gì."
À *** acridine (ẩn danh)
07.31
"Chiếc ghế này không chỉ là một chiếc ghế mà còn là một thái độ đối với cuộc sống. Phần tựa lưng thoải mái của nó cho phép tôi dễ dàng thư giãn cơ thể trong khi làm việc và tôi có thể dễ dàng dựa vào nó và thậm chí cảm thấy hơi buồn ngủ. Phong cách đơn giản và hiện đại khiến nó không chỉ là một chiếc ghế ăn tiện dụng mà còn là một khung cảnh đẹp trong phòng của tôi, tôi rất thích nó!"
Mạnh *** Yi (ẩn danh)
07.22
"Kích thước mùi: Không mùi Chất liệu bề ngoài: Rất tốt  Cảm giác trực quan: Rất đẹp Trình độ tay nghề: Tay nghề xuất sắc "
Chu *** 5 (ẩn danh)
08.07
"Chất lượng tốt, màu sắc đẹp, nếu tiếp tục mua thì trực giác của tôi: màu sắc trông rất thoải mái và rất cao cấp.Chất lượng ghế rất tốt, màu sắc rất ưng ý, lần sau mình sẽ tiếp tục mua."
Zai *** ka (ẩn danh)
07:20
"Kích thước mùi: Không có mùi, hình thức và màu sắc khá thẳng, khi ngồi lên cảm giác khá dễ chịu, khi di chuyển ghế sẽ không gây ra tiếng động gì, giá cả cũng không quá đắt nên rất đáng để cân nhắc. ."
y *** 8 (ẩn danh)
07:25
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Tuyệt vời Cảm giác trực quan: Rất thiết thực Trình độ tay nghề: Cao"
À *** người (ẩn danh)
08.11
"Ghế rất chắc chắn và bền, màu sắc rất sang trọng."
Hu *** ôm (ẩn danh)
07.23
"Màu sắc của ghế rất đẹp, chất lượng rất tốt, ngồi rất chắc chắn, không bị lung lay."
t *** 1 (ẩn danh)
07.31
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Trước hết, lúc đầu tôi không tin tưởng vào việc mua sắm trực tuyến, mặc dù thời gian hậu cần hơi lâu nhưng hàng đến như mong đợi, sau khi mở ra, tôi thấy, hàng tốt và chất lượng rất tốt. Đánh giá tốt !"
t *** 5 (ẩn danh)
08.12
"Rất tốt, chất lượng rất tốt, không có mùi, mình tháo ra dùng ngay, khuyên các bạn nên mua."
một *** 6 (ẩn danh)
29/07
"Chất liệu bề ngoài: rất tốt, ngồi thoải mái Kích thước mùi: không có mùi Cảm giác trực quan: trông rất đẹp và khi chụp ảnh cũng tiên tiến Trình độ tay nghề: vẫn có kết cấu tốt."
x *** 1 (ẩn danh)
09.05
"Chiếc ghế ở mức giá này khá đáng đồng tiền, không bị hư hỏng sau khi kiểm tra hậu cần. Mọi thứ đều trong tình trạng tốt và tương đối chắc chắn để ngồi."
b *** 3 (ẩn danh)
08.08
"Tôi mua chiếc ghế này làm quà, nó được đánh giá tốt và khá chắc chắn."
f *** 1 (ẩn danh)
07.12
"Kích thước mùi: không mùi Chất liệu bề ngoài: Rất tốt Cảm giác trực quan: Rất mát khi ngồi vào mùa hè Trình độ tay nghề: Đúc nguyên khối, giá rẻ, không cần lắp đặt, rất tiết kiệm"
Yong *** Ping (ẩn danh)
07.18
"Lần đầu gửi đi thì bị hỏng, tôi liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng và cấp lại ngay, lần này cái này hơi cũ, nhìn bề ngoài gần như không đẹp bằng, quên đi, trên đường va chạm một chút là chuyện bình thường sau một hành trình dài. Nó không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Đó là một đánh giá tốt. , quay lại nếu cần thiết."

0965.68.68.11