ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm

MÃ SẢN PHẨM: TD-729837693650 Đã bán 1000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
370,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Soller
Model: Bàn gấp hợp kim Soller-nhôm 22
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: hợp kim nhôm
Phong cách: đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:Thiệt hại được đảm bảoPhát hành lại miễn phí Bàn đơn màu trắng piano 80 cm [không cần cài đặt? Ống vuông dày] Bàn đơn màu xanh da trời 80 cm [không cần cài đặt? Ống vuông dày] Bàn đơn màu đen obsidian 80 cm [không cần cài đặt? Ống vuông dày] Bàn đơn màu trắng piano 100 cm Bàn [Không cần lắp đặt? Ống vuông dày] Bàn đơn màu xanh da trời 100 cm [Không cần lắp đặt? Ống vuông dày] Bàn đơn đen obsidian 100 cm [Không cần lắp đặt? Ống vuông dày] Bàn đơn ống tròn màu trắng piano [dài 120 và rộng 60 Có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần cài đặt] Bàn đơn ống vuông màu trắng piano [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh chiều cao] [Không cần cài đặt] Ống tròn màu trắng piano + 2 ghế đẩu vải [120 dài 60 có thể điều chỉnh chiều cao] [Không cần cài đặt] ? Đề xuất gian hàng?Ống vuông màu trắng piano + 2 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Ống tròn màu trắng piano + 4 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] ? Đàn piano Ống vuông màu trắng + 4 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Bàn đơn ống tròn màu xanh da trời [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Hình vuông màu xanh da trời bàn đơn ống [120 dài 60 có thể điều chỉnh chiều rộng và chiều cao] [Không cần cài đặt] Ống tròn màu xanh da trời + 2 ghế đẩu bằng vải [120 chiều dài 60 có thể điều chỉnh chiều rộng và chiều cao] [Không cần cài đặt] ? Được đề xuất cho thiết lập gian hàng? Ống vuông màu xanh da trời + 2 ghế đẩu vải [dài 120, cao 60 chiều rộng] Có thể điều chỉnh] [Không cần lắp đặt] Ống tròn màu xanh da trời + 4 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh chiều cao] [Không cần lắp đặt]? Đề xuất cắm trại? Ống vuông màu xanh da trời + 4 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [ Không cần lắp đặt] Bàn đơn ống tròn màu đen Obsidian [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Bàn đơn ống vuông đen Obsidian [dài 120, rộng 60 và điều chỉnh độ cao] [Không cần cài đặt] Ống tròn màu đen Obsidian + 2 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần cài đặt] Ống vuông đen Obsidian + 2 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Ống tròn màu đen Obsidian + 4 ghế đẩu vải [120 dài 60 Có thể điều chỉnh chiều rộng và chiều cao] [Không cần cài đặt] Ống vuông đen Obsidian + 4 ghế đẩu vải [Dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh chiều cao] [Không cần cài đặt] ?Sau đây là những ống vuông mới [hiệu suất cao và mạnh mẽ hơn] Bàn đơn ống vuông màu trắng đậm piano [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Ống vuông dày màu trắng piano + 2 ghế đẩu vải [120 dài 60 rộng và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần cài đặt] Ống vuông dày màu trắng piano + 4 ghế đẩu vải [ dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần cài đặt] Bàn đơn ống vuông dày màu xanh da trời [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần cài đặt] Ống vuông dày màu xanh da trời + 2 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] Điều chỉnh] [Không cần cài đặt] Ống vuông dày màu xanh da trời + 4 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần cài đặt]Lắp đặt] Bàn đơn ống vuông dày màu đen Obsidian [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Ống vuông dày màu đen Obsidian + 2 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Đen Obsidian ống vuông dày + 4 ghế đẩu vải [dài 120, rộng 60 và có thể điều chỉnh độ cao] [Không cần lắp đặt] Bàn gấp đặc biệt (dài 60, rộng 40, cao 29). ..
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Các tính năng bổ sung: Có thể gập lại
Khối lượng đóng gói: 1
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm
ghế camping gấp gọn Bàn gấp Bàn gian hàng gấp di động đẩy bàn chợ đêm Bàn gian hàng ngoài trời Bàn ghế gấp thanh lý đồ cắm trại đồ an cắm trại qua đêm

Customer Reviews

người lùn *** k (ẩn danh)
08.24
"Sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của tôi và dễ dàng mang theo. Có một số vấn đề với việc quảng bá sản phẩm. Giá cả phải chăng và dễ sử dụng."
Zou *** 1 (ẩn danh)
08.07
"Chất lượng tốt, giá thành rẻ. Lúc đầu ghế bị rỉ nước thì đã được thay thế ngay. Thái độ rất tốt. Chắc chắn và ổn định: OK."
t *** 8 (ẩn danh)
07.28
"Maza rất thoải mái khi ngồi.Tay nghề: Tay nghề rất khéo léo.Thiết kế tay cầm giúp bạn dễ dàng mang theo, dù dựng quầy hàng trên phố hay dã ngoại.Có hỗ trợ ở các góc và độ ổn định rất tốt. Cảm giác trực quan: màu sắc của bàn rất đẹp."
t *** bạn (ẩn danh)
07:25
"Bé rất xinh, khỏe khoắn và ổn định: khỏe khoắn, chắc chắn, khả năng chịu lực tốt Cảm giác trực quan: nhỏ gọn khi cất giữ và không chiếm diện tích, rất thích hợp khi đi du lịch hoặc dựng quầy hàng. Rất đáng mua. Tay nghề: chất liệu rất nhẹ và có thể nâng lên chỉ bằng một lần nâng. Điểm khởi đầu rất tốt. Độ ổn định: {rất ổn định. Cảm giác trực quan: tốt. Tay nghề: cũng rất tốt. Thuận tiện khi đi lại ngoài."
t *** 9 (ẩn danh)
07.28
"Bàn gấp này rất tiện lợi, rất chắc chắn và chịu lực tốt, mình rất thích! Nó có thể được gấp lại, rất thuận tiện để cất đi khi không sử dụng, không chiếm bất kỳ không gian, rất nhẹ và dễ mang theo, có thể đặt trực tiếp trong cốp xe hoặc để uống bia nướng vào mùa hè."
t *** 2 (ẩn danh)
07.27
"Có thể dùng cho những chuyến dã ngoại, đi chơi, không tốn nhiều diện tích và rất tiện lợi... Cửa hàng này có giá cả phải chăng nhất, đồ đạc không bị cắt góc và kích thước rất chính xác. Chiếc bàn này không nặng và có thể dễ dàng mang theo, mở ra khi bạn đi đâu đó."
Yang *** Ping (ẩn danh)
08.23
"Chất lượng thực sự tốt! Mạnh mẽ và ổn định, thiết kế đơn giản và tiện lợi, dễ dàng gấp và vận hành, đáng mua!"
t *** 4 (ẩn danh)
08.05
"Rất tốt, rất đơn giản để cài đặt, rất nhẹ và dễ mang theo, dễ cài đặt, đáng mua!"
Sinh viên *** này (ẩn danh)
08.06
"Dễ dàng mang theo, không nặng nề khi mang theo, dễ di chuyển. rất đẹp."
Hoa *** Anh (ẩn danh)
08.19
"Bàn rất sắc bén, sẽ đứt tay Thiết kế không hợp lý Phí vận chuyển trả lại còn tệ hơn là để không, ai có nhu cầu mua liên hệ với tôi tôi sẽ trả phí vận chuyển."
*** Nhỏ thì tốt (ẩn danh)
08.06
"Chuyển phát nhanh bạo lực dẫn đến thiệt hại liên tục, nhưng người bán thực sự tốt bụng và có dịch vụ hậu mãi tốt nhất mà tôi từng thấy! Bản thân chiếc bàn này rất đẹp, nhẹ và phù hợp cho việc di chuyển và cất giữ. Độ ổn định chắc chắn không tốt bằng những thiết bị không di động. Nhưng điều quan trọng là tính di động! Dịch vụ hậu mãi thực sự rất kiên nhẫn. Tôi đã được gửi bảng ba lần. Dù tôi cần có thời gian để thay đổi nhưng điều đó không hề dễ dàng với tất cả mọi người. Hiểu nhau."
Chung *** 1 (ẩn danh)
08.13
"Khi mở ra thì thấy hàng bị hư, kiểm tra chất lượng không mỏng lắm, các góc bàn cũng lung lay.Thật là một mớ hỗn độn, tôi không hiểu. Đồ đạc đều vô dụng và hỏng. Chất lượng tệ đến mức tôi không còn gì để nói. Nó rất mỏng và chân bàn lung lay. Họ giả vờ ngu ngốc và thậm chí còn cố lừa tôi. về chi phí vận chuyển. Tôi không biết tôi đã đến gặp họ bao nhiêu lần để hỏi chi phí vận chuyển."
t *** 3 (ẩn danh)
08.23
"Bàn không đắt, chất lượng thực sự tốt, tốt hơn những chiếc bàn gấp có giá hơn 100 tệ, thái độ phục vụ khách hàng cũng rất tốt."
d *** 7 (ẩn danh)
08.17
"Bàn có kết cấu tốt, dễ gấp, đáng giá, dịch vụ của người mua cũng rất tốt."
3 *** triệu (ẩn danh)
08.16
"Nó khá tốt, chất lượng rất tốt, dễ mở và thuận tiện hơn khi mang theo."
Yêu khuôn mặt (ẩn danh)
08.22
"Không sao đâu, dịch vụ hậu mãi cũng tích cực."
t *** 6 (ẩn danh)
08.11
"Rất hài lòng, rất thiết thực, chắc chắn và đáng tin cậy, giá cả không đắt, hậu cần nhanh chóng. Cảm ơn cửa hàng đã bán hàng."

0965.68.68.11