Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai

MÃ SẢN PHẨM: TD-734391518955 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
407,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yunban (thể thao và ngoài trời)
Chất liệu: sắt
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu: [Nâng cấp mới] Gia cố vải cotton sáu lớp - Khaki [Nâng cấp mới] Gia cố vải cotton sáu lớp - Xanh tre mùa đông [Nâng cấp mới] Gia cố vải cotton sáu lớp - Đen thanh lịch [Nâng cấp mới] Bánh sandwich sáu lớp Gia cố bằng vải cotton - màu trắng nhạt "mẫu tựa lưng nâng cấp mới và cao hơn" năm lớp chần bông - Khaki "mẫu tựa lưng nâng cấp mới và cao hơn" năm lớp chần bông - màu xanh tre mùa đông "mẫu tựa lưng mới nâng cấp và cao cấp hơn" năm lớp chần bông - Màu đen thanh lịch "mẫu tựa lưng cao nâng cấp mới" năm lớp chần - màu trắng nhạt "mẫu tựa lưng cao nâng cấp mới" sáu lớp chần bông - thắt lưng vải dày - kaki "mẫu tựa lưng cao nâng cấp mới" sáu lớp chần - Thắt lưng vải dày- Dongzhuqing "Mẫu tựa lưng cao hơn nâng cấp mới" thắt lưng vải chần bông dày sáu lớp-màu đen thanh lịch "Mẫu tựa lưng cao hơn nâng cấp mới" Thắt lưng vải chần bông dày sáu lớp màu trắng nhạt ▽▽ Sau đây là bộ bàn ghế du lịch kết hợp ▽▽ Gói du lịch gia đình một "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 96 cm + ghế kaki *4" Gói du lịch gia đình hai "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 96 cm + ghế trắng *4" Gói du lịch gia đình ba "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 96 cm + ghế đen * 4』 Bộ dã ngoại gia đình một "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 120 cm + ghế kaki * 4" Bộ đôi dã ngoại gia đình "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 120 cm + ghế trắng * 4" Bộ ba dã ngoại gia đình "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 120 cm + Ghế đen*4』 Bộ dã ngoại gia đình Bộ Một có tựa lưng nâng cao "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 96cm + Ghế kaki*4" Bộ đi chơi gia đình Hai có tựa lưng cao "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 96cm + Ghế trắng*4" Bộ dã ngoại gia đình kiểu tựa lưng cao ba "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 96cm + ghế đen * 4" Bộ dã ngoại gia đình kiểu tựa lưng cao một "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 120cm + ghế kaki * 4" Bộ dã ngoại gia đình kiểu tựa lưng cao hai "Bàn trứng cuộn hình chữ nhật 120cm + ghế trắng*4』 Bộ du lịch gia đình tựa lưng cao ba " Bàn trứng cuộn chữ nhật 120cm + ghế đen*4"
Giá tag: 82
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa thu năm 2023
Có thể gập lại được hay không: Có
Mã sản phẩm: JY-YLY-AC24
Phong cách: ghế mặt trăng
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai
Ghế mặt trăng ngoài trời ghế gấp cắm trại ghế phân di động lưng cao phân cá ghế câu cá cắm trại bãi biển ghế đồ ăn đi cắm trại do dung cam trai

Customer Reviews

c *** 8 (ẩn danh)
09.04
"Những chiếc ghế ngoài trời đẹp. Không cần lắp đặt, dễ dàng cất giữ, có hỗ trợ thắt lưng, tựa lưng cao mình mua còn có tựa đầu, ngồi rất thoải mái, bên cạnh còn có túi đựng đồ bên hông rất tiện để đặt một chiếc điện thoại di động và những thứ tương tự.Túi đựng được cung cấp rất thiết thực và có thể dễ dàng cất trong cốp xe."
Đổi tên *** (ẩn danh)
09.03
"Mình đã nhận được chiếc ghế rất tốt. Ngồi rất thoải mái và rất chắc chắn. Dễ dàng mang theo khi đi ra ngoài.Tựa lưng có thể đỡ đầu rất thoải mái, cao hơn một chút là hoàn hảo, cao 175 trở lên là ổn."
y *** e (ẩn danh)
08.23
"Tất cả các thiết bị cắm trại đều do Yunban cung cấp, ghế rất hữu ích, thoải mái và chắc chắn, đã nhận được đánh giá tốt! ! ! Ghế moon này tốt, có tựa lưng, tựa lưng cao có tựa đầu, ngồi lâu rất thoải mái. ?"
t *** 1 (ẩn danh)
08.23
"Hoàn toàn khen ngợi nó, nó thực sự rất thoải mái khi ngồi, rất thuận tiện để mang theo và không nặng nề khi cầm lên. Thật tuyệt khi tìm được một nơi kín đáo để trải ghế và nằm xuống, bên cạnh có túi để đựng chai nước và những thứ khác. Về cơ bản, ghế đẩu dùng ngoài trời là tốt nhất, thích hợp để câu cá, nướng thịt, v.v., lại có khả năng chịu lực tốt. Đặc biệt, thiết kế đệm ghế rất tiện dụng và thực sự rất thoải mái khi ngồi. Tỷ lệ giữa hiệu suất và giá cả rất cao, so với các sản phẩm tương tự, g"
lo *** 6 (ẩn danh)
09.05
"Đây là một công cụ tuyệt vời để dựng quầy hàng, có khả năng chịu tải tốt, rất thoải mái và rất thiết thực.Chất lượng tốt và giá thấp, hậu cần tuyệt vời, đáng mua lại"
t *** 1 (ẩn danh)
09.05
"Lưng ghế rất cao, rất thoải mái và chắc chắn, có cảm giác ôm rất thích và rất đẹp, chị em có thể sử dụng.Ghế này ngồi rất thoải mái, chất lượng tốt, tỷ lệ giữa giá thành và hiệu quả siêu cao, đặc biệt là loại có tựa lưng nâng cao, tôi rất thích, có thể sử dụng thoải mái ở nhà hoặc ngoài trời."
Dương *** 1 (ẩn danh)
09.05
"Sau khi lựa chọn hồi lâu, cuối cùng tôi đã chọn được chiếc ghế mặt trăng. Chiếc ghế mặt trăng này thực sự là một tạo tác cắm trại. Ghế ổn định, chắc chắn và thoải mái. Ghế rất thoải mái và bọc tốt. Nó không bị lung lay khi bạn ngồi lên. Kích thước vừa phải. Màu kaki và nó chống bám bẩn rất tốt. Chất lượng và chất liệu vải tốt. Thật tiện lợi và thiết thực khi mang theo bên mình khi đi chơi.Rất tốt, giao hàng nhanh, đóng gói cẩn thận, sẽ mua lại"
Gốc *** 1 (Ẩn danh)
09.01
"Ghế rất dễ sử dụng, rất thoải mái và rất chắc chắn. Được đánh giá tốt! !! Ghế moon này tốt, có tựa lưng, tựa lưng cao có tựa đầu, ngồi lâu rất thoải mái.Thật thoải mái khi ngồi và đáng mua."
n *** 7 (ẩn danh)
08.23
"Ghế gấp rất đơn giản để mở ra và hầu như không cần thao tác. Cảm giác thoải mái rất tốt. Chất lượng của những chiếc tôi mua của người khác thì kém, nhưng chất lượng của những chiếc tôi mua của họ thì rất tốt. Một thương gia đáng để giới thiệu !"
Gia cầm quốc gia (ẩn danh )
09.04
"Tôi đã nhận được hàng cách đây vài ngày. Nó trông đẹp và rất thoải mái khi ngồi. Tôi thích câu cá và mua nó để sử dụng ngoài trời. Nó cũng rất thuận tiện để cất giữ. Tôi đã dành thời gian ngồi câu cá cả đêm để xem lại trải nghiệm của tôi. Nhân tiện, khi về có hơi mùi một chút, nhưng sau hai ngày thì đỡ hơn nhiều!Rất tốt, tôi đã tự mình kiểm tra"
Đại *** Triều đại (ẩn danh)
09.01
"Kích thước rất phù hợp, ngồi rất thoải mái, có thể sử dụng ở nhà hoặc ngoài trời, có thể gập lại và không chiếm diện tích ở nhà, có túi đựng, có thể lấy ra và ngồi bất cứ lúc nào ngay cả khi nó được đặt trong xe. Bạn bè đến ngồi nhà xin link, hay quá!Ghế mở ra được, ngồi rất thoải mái, chất lượng cao, giá cả hợp lý, rất đáng mua."
m *** 9 (ẩn danh)
08.28
"Bé chắc chắn, vải chắc chắn, khả năng chịu lực tốt, chất lượng nhìn chung tốt, ngồi lên có cảm giác thoải mái, mở ra là có thể sử dụng ngay, không cần tốn công sức lắp ráp. có thể được lưu trữ dễ dàng."
t *** 1 (ẩn danh)
08.24
"Chất lượng vẫn tốt như ngày nào, toàn bộ thiết bị ngoài trời đều của hãng này, ngồi rất thoải mái, hàng chính hãng và không có mùi. Kiểm soát chất lượng của Yunban vẫn rất tốt!"
t *** 3 (ẩn danh)
08.24
"Nó rất thoải mái khi ngồi và có thể nằm nửa chừng, đặc biệt thích hợp cho giờ nghỉ trưa, nếu bạn muốn mua thì tôi khuyên bạn nên dùng, chất lượng và tay nghề rất tốt, không ngờ mình có thể mua được. một chiếc ghế tốt như vậy với giá rẻ như vậy."
Bảo *** e (ẩn danh)
08.23
"Ban đầu được sử dụng để cắm trại, tôi vô tình phát hiện ra rằng nó cũng rất tốt để đặt ở nhà, ngồi rất thoải mái và thuận tiện để cất giữ, không chiếm bất kỳ không gian nào, tôi thích nó."
Kẻ truy đuổi ( Ẩn danh )
08.23
"Ghế gấp rất thoải mái và chỗ ngồi rất rộng nên ngồi rất thoải mái. Chất liệu rất chắc chắn và không có mùi đặc biệt, hàng hóa tốt và hậu cần nhanh chóng."
t *** 8 (ẩn danh)
08.23
"Ghế ngoài trời rất tốt, ngồi rất thoải mái, đặc biệt thích hợp khi đi du lịch, nếu cần bạn có thể thoải mái chụp ảnh, rẻ hơn nhiều so với ở cửa hàng thực tế!"
t *** 9 (ẩn danh)
08.22
"Mình thử mua thì đúng như mong đợi, quan trọng là chất lượng rất tốt, không có mùi, bên trong có cảm giác như có lớp bông dày nên ngồi thoải mái hơn. Độ dày của ống hoàn toàn đủ cho một người đàn ông béo nặng 200 pound.Chất lượng ghế rất tốt, giá đỡ phía dưới rất chắc chắn, bé nhà mình ngồi lên không xuống được, dễ cất giữ, nhỏ nhẹ, thích hợp để trên xe và mang ra ngoài. chơi. Tôi định mua lại**. Tất cả ghế thư giãn ở nhà đều có thể thay thế bằng loại ghế này. Có"
x *** 0 (ẩn danh)
08.22
"Chất lượng của thiết bị ngoài trời tốt. Ghế rất thoải mái khi ngồi. Tôi thậm chí có cảm giác không muốn đứng dậy khi ngồi ngoài trời. Kết cấu của bàn thật đáng kinh ngạc.Nó rất đẹp và thiết thực. Tôi đã mua nó lần thứ hai. Tôi mang nó đi ăn thịt nướng ngoài trời. Nó rất thuận tiện để chơi. Tôi thích chất lượng sản phẩm của họ. Tôi đánh giá cao nó."
l *** 8 (ẩn danh)
08.21
"Mình đã nhận hàng và mặc thử, thấy rộng rãi, khá chắc chắn, ngồi thoải mái, mèo nhà mình cũng thích, định sau này sẽ mua, giá cũng không đắt.Chất lượng rất tốt, ngồi thoải mái, dễ cất giữ và rất nhẹ, lần sau tôi đã mua rồi, lần sau tôi sẽ mua lại. Đánh giá cao!"

0965.68.68.11