Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá

MÃ SẢN PHẨM: TD-677308676427 Đã bán 800+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
980,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Chất liệu chân năm sao:
Chân thép
Loại lan can:
Không có tay vịn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Lanshange
Model: lag-dny001
Chất liệu: vải
Phân loại màu sắc: Phiên bản tăng và dày - Phiên bản tăng và dày chiều cao chỗ ngồi 40CM màu be - Phiên bản tăng và dày chiều cao chỗ ngồi 40CM màu xám nhạt - Phiên bản tăng và dày chiều cao chỗ ngồi 40CM màu xám đậm - Phiên bản tăng và dày chiều cao chỗ ngồi 40CM màu xanh đậm Phiên bản--Cà phê màu sắc Phiên bản mở rộng và dày lên chiều cao ghế 40CM--Phiên bản dày và tăng chiều cao ghế 40CM--Phiên bản dày và mở rộng chiều cao ghế 45CM màu be--Phiên bản dày và tăng chiều cao ghế 45CM màu xám nhạt--Xám đậm chiều cao ngồi 45CM được mở rộng và dày lên phiên bản - Phiên bản dày và mở rộng chiều cao ngồi 45CM màu xanh đậm - Phiên bản dày và mở rộng chiều cao ngồi 45CM màu cà phê - Phiên bản dày và phóng to chiều cao ngồi 45CM - Màu cà phê in 45CM Phiên bản mở rộng và dày --- màu be [40CM chiều cao ngồi]+bàn đạp mở rộng và dày lên---màu xám nhạt [chiều cao ngồi 40CM]+bàn đạp mở rộng và dày lên--xám đậm [chiều cao ngồi 40CM]+ Phiên bản mở rộng và dày hơn của bàn đạp - màu nâu [chiều cao ngồi 40CM] + mở rộng và phiên bản dày của bàn đạp - màu be [chiều cao ngồi 45CM] + phiên bản mở rộng và dày hơn của bàn đạp - màu xám nhạt [chiều cao ngồi 45CM] + chân Phiên bản mở rộng và dày hơn của bàn đạp - màu xám đậm [chiều cao ngồi 45CM] + phiên bản mở rộng và dày hơn của bàn đạp - màu nâu [chiều cao ngồi 45CM] + phiên bản mở rộng và dày của bàn đạp - màu xanh đậm [chiều cao ngồi 45CM] + chân Màu đen đơn giản và màu be [mẫu có thể lưu trữ] Màu xám đậm [mẫu có thể lưu trữ] Đen [mẫu có thể lưu trữ] Màu xanh đậm [ mô hình có thể lưu trữ]
Chất liệu vải: flannel
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Có thể nâng lên hay hạ xuống: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Bạn có thể nằm xuống được không: Có
Chất liệu chân năm sao: chân thép
Loại tay vịn: Không có tay vịn
Có hỗ trợ công thái học hay không: Không
Có nên lắp ráp hay không: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Có nên mang theo bàn đạp: Không
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá
Ghế máy tính tại nhà ký túc xá sinh viên đại học ghế tựa lưng lười biếng giải trí ghế sofa phòng ngủ ghế lười phân ký túc xá

Customer Reviews

Chen *** 2 (ẩn danh)
09.05
"Kích thước mùi: không có mùi khó chịu Chất liệu bề ngoài: trắng nhạt, rất đẹp, đúng như tôi tưởng tượng, rất đẹp Cảm giác trực quan: Ngồi rất mềm và bạn cũng có thể nằm chéo, rất thoải mái Trình độ tay nghề: Chất lượng rất tốt, Bánh xe cũng rất linh hoạt. Nhìn chung, chất lượng rất tốt. Tôi rất hài lòng và đáng mua. ‍♀Đóng gói rất chặt chẽ, không hề hư hỏng, không có nhiều bộ phận. Kiểm tra video để thấy rằng nó được lắp ráp và lắp đặt dễ dàng. Chất liệu của ghế vẫn rất chắc chắn và tay nghề rất"
Đêm *** 3 (ẩn danh)
09.05
"Rất dễ sử dụng. Mùi: không có hình dáng. Chất liệu: rất mềm. Cảm giác trực quan: rất thoải mái. Trình độ tay nghề: tốt. Tôi chỉ mua nó một cách tình cờ và nó không phạm sai lầm nào cả! rất tốt. Em bé được vận chuyển rất nhanh, tốt hơn nhiều so với mong đợi, việc lắp đặt rất đơn giản, bao bì bên ngoài cũng rất tốt không có va đập, đúng như quảng cáo của người bán. Không khác nhau. Điều quan trọng là đảm bảo rằng nó không bị rung sau khi lắp ráp. Nó cảm thấy tốt khi sử dụng và rất thoải mái khi ng"
Cao *** 7 (ẩn danh)
09.05
"Đã nhận được bé. Ghế ngồi rất thoải mái, không có mùi, hình thức rất hoành tráng, nhìn là thích ngay, tay nghề của nhà sản xuất thực sự tốt, đáng giá. Nói chung, đây là một sản phẩm rất hài lòng Kích thước mùi: Không có Chất liệu bề ngoài: Không khí Cảm giác trực quan: Hài lòng Tay nghề thủ công: Chiếc ghế ăn dặm có tay nghề tốt và thiết kế hoa văn đẹp mắt, ổn định và chắc chắn khi ngồi. Kiểu dáng thiết kế đơn giản và hào phóng. . Cá nhân tôi thấy nó tốt. Bạn bè nào thích thì có thể dùng thử. Tô"
l *** 5 (ẩn danh)
09.05
"Đã nhận được bé. Ghế ngồi rất thoải mái, không có mùi, hình thức rất hoành tráng, nhìn là thích ngay, tay nghề của nhà sản xuất thực sự tốt, đáng giá. Nói chung, một sản phẩm rất hài lòng Kích thước mùi: Không có Chất liệu bề ngoài: Không khí Cảm giác trực quan: Hài lòng với tay nghề, vải kỹ thuật dễ chăm sóc, không dễ bẩn và mềm mại. Tôi rất thích nó .. Hàng thật nhìn bằng mắt thường đẹp hơn ảnh rất nhiều, lời nói không còn diễn tả được cảm xúc nữa. Mong rằng sẽ có nhiều chị em xem đánh giá này"
phụ *** y (ẩn danh)
09.05
"Xe của tôi cuối cùng cũng đã đến. Nó tốt hơn tôi tưởng tượng. Tôi đã nán lại rất lâu và nhìn rất lâu. Cuối cùng tôi đã chọn chiếc này. Nó rất dễ lắp đặt. Màu sắc của ghế cũng rất đẹp. Có không có sự khác biệt về màu sắc. Chất lượng tốt. Lưng ghế Góc có thể điều chỉnh. Tôi ngồi xuống và thử. Nó rất thoải mái. Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi ngồi làm việc. Phần tựa lưng có thể dẹt để nghỉ ngơi. Nó rất tốt khi nhìn vào điện thoại di động. Rất khuyến khích. Nó được lắp đặt rất chặt chẽ và không bị hư"
s *** n (ẩn danh)
08:30
"Tôi thực sự thích chiếc ghế này, tôi yêu màu sắc và tay nghề rất tuyệt vời! Giá thực sự đúng! Chất lượng rất tốt! Dịch vụ khách hàng cũng siêu tốt! Tuyệt vời. Sau khi xem xét nó một lúc lâu và so sánh nhiều lần, tôi quyết định mua nó. Kết quả thực sự tuyệt vời. Nó rất thoải mái và chắc chắn khi ngồi. Cảm ơn bộ phận chăm sóc khách hàng đã phục vụ bệnh nhân của họ. Tôi rất cảm ơn mua sắm vui vẻ lần này! ! ! Kích thước mùi: Không có Chất liệu bề ngoài: Rất tốt"
Tông *** tôi (ẩn danh)
09.06
"Ghế siêu thoải mái, chị chăm sóc khách hàng cũng siêu nhẹ nhàng, không cần lắp đặt rất tiện lợi, trong một giây là có thể tận hưởng cuộc sống đại học tuyệt vời. Tôi thực sự khuyên mọi người nên mua chiếc ghế đẩu nhỏ đó. Nó vô cùng thoải mái khi bạn duỗi chân và tỷ lệ giá / hiệu suất là siêu cao! ! Kích thước mùi: về cơ bản là không có mùi. Chất liệu bề ngoài: rất đẹp. Cảm giác trực quan: thoải mái. Trình độ tay nghề: Thích."
t *** 1 (ẩn danh)
08.31
"Ghế rất mềm và dày, khi ngồi lên có cảm giác rất chắc chắn, thích hợp để ở trong ký túc xá. Mùi Kích thước: Không có Chất liệu bề ngoài: Rất tốt, trông rất chắc chắn Cảm giác trực quan: Thoải mái Tay nghề thủ công: Chắc là khá tốt, tôi cảm thấy sẽ không có vấn đề gì sau vài năm sử dụng."
p *** 2 (ẩn danh)
08.31
"Kích thước mùi: không nhiều Chất liệu bề ngoài: thoải mái và ưa nhìn, thực sự mềm mại khi ngồi Trải nghiệm trực quan: dễ sử dụng, chất lượng cao và giá thành thấp Tay nghề thủ công: tốt"
m *** 1 (ẩn danh)
08:30
"Mùi Kích thước: Bề ngoài không mùi Chất liệu: Đẹp và chắc chắn. Ngồi rất thoải mái và mềm mại. Mèo ở nhà cũng thích. Dễ lắp đặt.Rất thoải mái"
t *** 1 (ẩn danh)
08:30
"Một sản phẩm rất tiết kiệm chi phí! ! ! Mua xong bạn bè ở nhà vội làm sao cho thoải mái đến mức có thể nhét cả người vào đó. Hahaha, tôi phải mua một cái khác, một cái cho phòng và một cái cho tầng dưới."
Mở *** ha (ẩn danh)
08:30
"Kích thước mùi: không có mùi đặc biệt. Chất liệu bề ngoài: Vải tương đối chắc chắn và cho cảm giác rất bền. Trải nghiệm trực quan: rất thoải mái. Trình độ tay nghề: Nó được thiết kế với hai cấp độ có thể điều chỉnh độ cao. Nếu bạn đang làm việc, bạn có thể sử dụng một cái đệm, nếu bạn đang nghỉ ngơi, bạn có thể ngồi vào đó, thật thoải mái và dễ chịu."
t *** 9 (ẩn danh)
09.04
"Nó không mùi và trông rất đẹp. Nó mang lại cảm giác dễ thương và thoải mái khi ngồi lên. Nó khiến bạn cảm thấy thư giãn??"
Bành *** chí (ẩn danh)
08:30
"Ghế thoải mái đến mức tôi thậm chí không muốn đứng dậy khi nằm trên đó, nó có thể rút lại để tiết kiệm không gian. Kích thước mùi: không có mùi Cảm giác trực quan: thoải mái"
l *** 8 (ẩn danh)
09.05
"Tôi hiếm khi đăng đánh giá. Chiếc ghế lười này có chất liệu và chi tiết tốt nhất mà tôi từng mua. Chất liệu chắc chắn và đáng giá.giá trị"
t *** 8 (ẩn danh)
09.04
"Chất liệu bên ngoài: Rất tốt và thoải mái khi nằm, tôi đã mua hai đôi."
x *** 5 (ẩn danh)
08.31
"Kích thước mùi: không có mùi Cảm giác trực quan: khá to và rất thoải mái Chất liệu bề ngoài: hình thức trông đẹp, sẽ tốt hơn nếu thêm một chiếc chăn sofa"
t *** 7 (ẩn danh)
08:30
"Trình độ tay nghề: Rất thoải mái Kích thước mùi: Không có Chất liệu bề ngoài: Trông rất thoải mái Cảm giác trực quan: Bashi"
t *** 1 (ẩn danh)
09.04
"Ghế sofa rất chắc chắn và có không gian rộng rãi để bạn có thể ngồi, rất mềm mại và thoải mái. Rất tiện lợi khi sử dụng ngay khi mở hộp! Tất cả sinh viên đại học hãy lắng nghe! Mua nó! ! ! !"
w *** 1 (ẩn danh)
08:30
"Mình mua cùng bạn cùng phòng, chất lượng rất tốt và rất thoải mái! Rất thích hợp để xem phim trong ký túc xárất đẹp"

0965.68.68.11