Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính

MÃ SẢN PHẨM: TD-736288811146 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
600,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yusijia
Model: LRY-30
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: Kiểu thông thường ★ Đen - lưới - ống tròn đen Kiểu thông thường ★ Đen - lưới - ống tròn đen + bàn đạp ống lồng Kiểu thông thường ★ Đen - lưới - ống vuông đen Kiểu thông thường ★ Đen - lưới - Ống vuông đen + Bàn đạp ống lồng Thông thường Kiểu dáng ★ Trắng - Vải lưới - Nâng cấp ống vuông trắng ★ Xám - Vải công nghệ - Nâng cấp ống vuông đen ★ Xám - Vải công nghệ - Ống vuông đen + Nâng cấp gối ★ Xám - Vải công nghệ - Ống vuông đen + gối + bệ gác chân phiên bản nâng cấp ★ Xám - vải kỹ thuật - ống vuông đen + bệ gác chân phiên bản nâng cấp ★ Xám - vải kỹ thuật - ống tròn đen phiên bản nâng cấp ★ Xám - vải kỹ thuật - ống tròn đen + gối phiên bản nâng cấp ★ Xám - Vải công nghệ - ống tròn đen + gối + nâng cấp bệ chân ★ Xám - vải công nghệ - ống tròn màu đen + nâng cấp ghế để chân có thể thu vào ★ trắng nhạt - vải cotton và lanh - nâng cấp ống vuông trắng ★ trắng nhạt - vải cotton và lanh - ống vuông trắng + gối Mẫu nâng cấp★ Vải lanh cotton xám- Ống vuông màu trắng + đệm + bàn đạp Mô hình nâng cấp ★ Mô hình nâng cấp ống vuông vải lanh bông xám ★ Ống vuông vải lanh bông xám + đệm Mô hình nâng cấp ★ Ống vuông vải lanh bông xám + đệm + Nâng cấp bệ chân ★ Bông xám và vải lanh -ống vuông+Nâng cấp bệ gác chân dạng ống lồng★Nâng cấp ống tròn màu xám-bông và vải lanh-đen★Ống tròn màu xám-bông và vải lanh-đen+Nâng cấp đệm ★Xám-bông và vải lanh-đen Phiên bản nâng cấp của ống tròn + gối + bệ kê chân★Xám -ống tròn bằng cotton và vải lanh màu đen + phiên bản nâng cấp của bệ để chân có thể thu vào ★ Phiên bản nâng cấp ống vuông màu trắng ấm áp bằng bông và vải lanh màu trắng ★ Ống vuông màu trắng ấm áp bằng bông và vải lanh màu trắng + phiên bản nâng cấp đệm ★ Trắng ấm - cotton và lanh - trắng nâng cấp ống vuông + gối + bàn đạp chân ★ Houndstooth đen trắng - cotton và lanh - nâng cấp ống vuông trắng ★ Houndstooth đen trắng - cotton và lanh - ống vuông trắng + gối nâng cấp ★ Houndstooth Houndstooth đen trắng - cotton và lanh - trắng nâng cấp ống vuông + bàn đạp ★ Houndstooth đen trắng - cotton và lanh - nâng cấp ống vuông đen ★ Houndstooth đen trắng - cotton và lanh - ống vuông đen + nâng cấp gối ★ Houndstooth đen và trắng - Vải cotton và lanh - ống vuông đen + phiên bản nâng cấp gối + bàn đạp chân ★ Houndstooth đen trắng - vải cotton và vải lanh - ống vuông đen + bàn đạp ống lồng phiên bản nâng cấp ★ Houndstooth đen trắng - vải cotton và lanh - phiên bản nâng cấp ống tròn màu đen ★ Houndstooth đen trắng -Cotton và vải lanh - nâng cấp ống tròn màu đen + gối ★ Houndstooth đen trắng - Cotton và lanh - ống tròn đen + gối + bàn đạp chân nâng cấp ★ Houndstooth đen trắng - cotton và lanh - ống tròn đen + bàn đạp chân có thể thu vào
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có nên lắp ráp hay không: Có
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính
Ghế xếp có thể ngả lưng nghỉ trưa văn phòng nghỉ trưa hiện vật ghế đôi ký túc xá sinh viên đại học sofa lười ghế máy tính

Customer Reviews

t *** 3 (ẩn danh)
09.07
"Mua cái này cho văn phòng, rất thoải mái"
t *** 8 (ẩn danh)
09.06
"Chất lượng rất tốt và giá rẻ"
t *** 4 (ẩn danh)
09.08
"Hình thức đẹp, chất liệu chắc chắn và chống mài mòn, tay nghề tinh tế, ổn định và không bị rung khi bạn ngồi lên, rất tiện lợi và thiết thực"
y *** g (ẩn danh)
09.08
"Ghế tôi đã sử dụng ngay khi nhận được, chất liệu rất tốt và không hề lung lay chút nào, tôi đã nhận được với mức giá này và rất hài lòng, nếu có nhu cầu tôi sẽ đặt hàng trực tiếp."
t *** 0 (ẩn danh)
09.08
"Ghế gấp rất hữu ích, bé ngồi rất thoải mái, màu sắc đẹp."
Fang *** ming (ẩn danh)
Hôm nay
"Một trải nghiệm mua sắm rất tốt. Dịch vụ chu đáo, hậu cần nhanh chóng, giao hàng chu đáo và thái độ rất tốt. Rất đáng đồng tiền. Tôi rất thích!"
f *** 6 (ẩn danh)
09.07
"Tay nghề rất tốt, chất lượng rất tốt, kích thước vừa phải, rất thuận tiện khi sử dụng."
t *** 9 (ẩn danh)
09.06
"Chất lượng rất tốt, chất liệu tốt, màu sắc thực tế đẹp hơn hình, lần sau có nhu cầu sẽ quay lại"
Một người đàn ông *** (ẩn danh)
09.08
"Ghế tựa rất thoải mái, chất lượng rất tốt, tay nghề tốt và giao hàng nhanh"
Khói *** Hàn Quốc (ẩn danh)
09.01
"Rất thuận tiện để mang theo. Và nó có thể cao hoặc thấp, điều đó thật tuyệt. Rất thuận tiện để sử dụng. Haha, bàn khi mở ra thì diện tích rộng, có thể đựng được rất nhiều thứ. Mình giới thiệu cho bạn bè bán hàng rong. Chất liệu chắc chắn, màu sắc không khác nhiều so với trong hình. Giá cả hợp lý. giá cả phải chăng và chất lượng tốt. Nó rất thiết thực và chất lượng cũng tốt. Rất tốt, rất thích nó! Mặt bàn rất mịn và không có gờ ở các cạnh, tôi rất thích nó và giá cả không đắt, tôi thích cái bàn c"
z *** 5 (ẩn danh)
09.09
"Đã nhận được ghế. Chất lượng rất tốt. Mạnh mẽ và bền bỉ. Không có mùi hôi. Ngồi rất thoải mái. Tôi rất hài lòng và thích nó. Rất đáng mua."
Đêm * Rắc rối (ẩn danh)
10/09
"Giao hàng nhanh, chất lượng tuyệt vời, nên mua"
Đường *** 2 (ẩn danh)
09.09
"Chất lượng tốt và giao hàng nhanh"

0965.68.68.11