phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa Phụ kiện rèm cửa

MÃ SẢN PHẨM: TD-636197155652 Đã bán 800+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
189,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khách hàng lặp lại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Yết Dương
Phân loại màu: 20 miếng cát tím, 40 miếng cát tím, 80 miếng vàng sáng, 20 miếng vàng sáng, 40 miếng vàng sáng, 80 miếng bạc sáng, 20 miếng bạc sáng, 40 miếng bạc sáng , 80 gói trắng sữa 20 gói trắng sữa 40 gói trắng sữa 80 gói cà phê 20 gói cà phê 40 gói cà phê 80 gói xanh 20 gói xanh 40 gói xanh 80 gói vàng sáng 10 gói vàng sáng 5 gói vàng sáng 1 gói
Mục số: 2021
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa
phụ kiện rèm kéo Vòng tròn im lặng La Mã ánh sáng phong cách sang trọng mới phong cách Trung Quốc vòng rèm đơn giản vòng khóa phụ kiện xuất khẩu sang châu Âu và Hoa Kỳ vòng khóa vòng tròn trực tiếp phụ kiện rèm kéo phụ kiện may rèm cửa

Customer Reviews

M***1 (ẩn danh)
06:23, ngày 26 tháng 01 năm 2023
"Chất lượng trung bình và giá rẻ"
guo***1
06:54, 21/01/2023
"Đánh giá chung: rất tốt,"
t *** 2
20:32, 15/01/2023
"số lượng siêu tốt rất phù hợp"
t *** 5
Tháng Một 10, 2023 lúc 10:51
"Đánh giá chung: khá tốt, chất lượng tốt, dày dặn"
t***3 (ẩn danh)
Tháng Một 06, 2023 lúc 19:26
"Tuyệt vời, tôi sẽ mua nó trong tương lai Đánh giá chung: Chạm tốt Cảm giác: Tốt Màu sắc hoa văn: Rất tốt Chất liệu vải: Rất tốt"
gió * nghệ thuật
07/01/2023 13:18Thêm 29 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"rất phù hợp [bình luận bổ sung] Cái này rất tốt, chất lượng rất tốt, lại tiết kiệm chi phí"
t***3 (ẩn danh)
Tháng 12 16, 2022 lúc 06:21
"Đã nhận được hàng, rất hữu ích, tôi đã mua 20 cái và gửi thêm một số, chất lượng giống như mô tả của người bán, nếu cần, hãy đặt hàng càng sớm càng tốt."
w***0 (ẩn danh)
Ngày 10 tháng 12 năm 2022 lúc 19:39
"Đánh giá chung: cảm giác chạm tốt: màu sắc đẹp Kiểu dáng: tốt Cái ở nhà thì bóng, cái này kẻ sọc nhỏ, nhưng lắp vào thì không thấy, khá ổn. Chất liệu vải: tốt"
t***9
Tháng 12 14, 2022 lúc 10:48
"thích nó nhiều lắm"
t *** 1
Tháng 12 17, 2022 lúc 19:52
"Hàng gửi đi không còn mới, có vết rách và bụi rõ ràng"
a***9 (giấu tên)
Tháng 12 01, 2022 lúc 22:11
"Mẫu màu: Tốt"
Suy nghĩ *** bản đồ (khuyết danh)
21 Tháng 11, 2022 lúc 13:02
"Đánh giá tổng thể: cảm giác chạm tốt: đẹp Màu sắc hoa văn: tốt Chất liệu vải: tốt"
t***7 (ẩn danh)
Đã thêm 84 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người mua đã không nhận xét trong vòng 15 ngày [bình luận thêm] chất lượng tốt, kéo êm"
t *** 2
Ngày 20 tháng 10 năm 2022 lúc 16:56
"lần đầu làm rèm cửa"
y***8
Tháng 11 14, 2022 lúc 13:34
"Rất nhiều, mặc dù mình chưa bắt đầu dùng nhưng rất thích, tự làm rất tiện lợi, dùng xong sẽ mua tiếp"
sao *** h
Tháng Mười Một 11, 2022 lúc 16:35
"Các mặt hàng được mô tả bởi người bán, chất lượng tốt, và nó hoạt động tốt."
tôi *** 8
20/10/2022 lúc 22:46
"Siêu tiết kiệm chi phí và đáng để giới thiệu"
ha***0
Tháng Mười Một 11, 2022 lúc 17:44
"Hãy xem lại sau"
t *** 8
26/10/2022 lúc 09:45
"Đánh giá chung: Đáng giá tiền"
p***8
24 Tháng 10, 2022 lúc 09:40
"Rất hữu ích, rất tốt"

0965.68.68.11