thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn Phụ kiện rèm cửa

MÃ SẢN PHẨM: TD-651617965800 Đã bán 6000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
189,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Caveline
Chất liệu: hợp kim nhôm
phong cách: khác
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông
Thành phố: Thành phố Yết Dương
Phân loại màu sắc: Giá treo bên thông thường-cột đơn-màu trắng (tải trọng 20 kg) Giá treo bên thông thường-cột đơn-vàng (tải trọng 20 kg) Giá treo bên thông thường-cột đơn-tăng (tải trọng 20 kg) Giá treo bên-đơn dày sào- Trắng (chịu tải 50 kg) sào đơn gắn bên dày-vàng (chịu tải 50 kg) sào đơn gắn bên dày (chịu tải 50 kg) sào đôi gắn bên thông thường-trắng ( tải 30 kg) gắn bên thông thường -Thanh đôi-Vàng (Tải 30 kg) Giá treo bên thông thường-Thanh đôi-Hoa hồng (Tải 30 kg) Giá treo bên dày-Thanh đôi-Trắng (Tải 60 kg) Giá treo bên dày-Thanh đôi -Vàng (Tải trọng 60 kg) ) Sào đôi gắn bên dày (chịu lực 60 kg) Sào đơn gắn trên màu trắng (chịu tải 20 kg) Sào đơn gắn trên (chịu tải 60 kg) chịu lực 20 kg) thanh-đơn-cực-vàng (tải 20 kg ) Top-Double Rod-White (Tải 30 kg) Top-Double Rod-Rose (Tải 30 kg) Top-Double Rod-Gold (Tải 30 kg) Số 32-Giá đỡ bên thanh đơn cực dày-Trắng (chịu tải 60 kg) Số 32 - giá đỡ bên thanh cực dày - vàng (chịu tải 60 kg) Số 32 - giá đỡ bên cực đơn cực dày - hoa hồng (tải trọng 60 kg)
Mã số: B80
Năm niêm yết Mùa: Mùa hè 2020
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn
thanh lý rèm cuốn Cơ sở móc rèm phụ kiện hợp kim nhôm thanh treo rèm thanh La Mã giá đỡ móc cố định ghế treo tường móc loại móc phụ kiện rèm lá dọc phụ kiện màn sáo cuốn

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
01.14
"rất tốt!"
t *** 5 (giấu tên)
01.10
"Mình bận nên chỉ chụp được một tấm, chất lượng không tệ, ba rèm một bộ thì khỏi lo, mua ba cái được tặng một cái. Bạn bè có nhu cầu có thể yên tâm mua hàng."
Trần *** chong (khuyết danh)
01.16
"Chất lượng kém rất kém và dễ gãy"
t *** 4 (khuyết danh)
2022.12.02
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất tốt, đáng đồng tiền, sẽ mua lại lần sau khi cần thiết"
Bến *** 1 (Khuyết danh)
01.10
"Rất tốt, dày gấp đôi cái móc trước đây của tôi, đáng mua,Rất thiết thực, khả năng chuyên chở đủ tốt"
g *** i (khuyết danh)
2022.12.30
"chất lượng tốt và giá cả phải chăng"
t *** 2 (khuyết danh)
2022.12.21
"Chất liệu rất tốt và trông chắc chắn"
Trương *** 0 (ẩn danh)
2022.12.30
"Ông chủ giao hàng ngay sau đợt dịch, còn gửi phụ kiện chu đáo, hai cái giá đỡ ở nhà bị hỏng, để sau này một cái không bị gãy, anh chỉ việc thay ba cái lại với nhau. Mọi thứ đang rất tốt. mọi thứ đều hài lòng"
Lê *** quán (khuyết danh)
01.04
"Chất liệu vải: Cái mình mua lần này không đẹp bằng lần trước, sau khi sale mình cũng không quan tâm"
z *** 1 (ẩn danh)
2022.12.25
"Đế dầy, giao hàng nhanh, mình rất hài lòng.Cài đặt, dày."
Hàng ngàn tên *** (khuyết danh)
2022.12.09
"Móc treo rèm bị gãy, chất lượng móc treo trên mạng tốt, chịu được 60 catty, quá trình cài đặt vẫn chưa bắt đầu, đợi một lúc xem hiệu quả sau khi cài đặt"
g *** 6 (khuyết danh)
2022.12.08
"Chất liệu tốt và chắc chắn"
một *** 5 (khuyết danh)
2022.11.26
"Chất lượng sản phẩm rất tốt và rất chắc chắn, lần sau tôi sẽ mua lại."
x *** 9 (khuyết danh)
2022.12.08
"cũng có thể là vàng"
t *** 7 (khuyết danh)
2022.12.10
"Rất tốt, rẻ và dễ sử dụng"
t *** 9 (khuyết danh)
2022.12.02
"Chất lượng rất tốt, bạn có thể yên tâm mua hàng"
một *** 3 (khuyết danh)
2022.12.28
"Mọi thứ vẫn ổn, và thái độ phục vụ khách hàng rất tốt."
Không có *** ( vô danh )
2022.11.28
"Rất tốt, chất lượng rất tốt, mua ba tặng một, thực sự tốt"
Châu Âu *** Châu Âu (khuyết danh)
2022.12.06
"Đánh giá tổng thể: rất cứng nhưng chắc chắn Cảm giác chạm: mịn Màu sắc hoa văn: màu sơn đẹp Chất liệu vải: chất liệu tốt"
t *** 5 (giấu tên)
2022.11.16
"Đế rất dày, không bị biến dạng khi người lớn cầm, kích thước vừa phải, chất lượng tuyệt vời!"

0965.68.68.11