Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn

MÃ SẢN PHẨM: TD-596270853609 Đã bán 58
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
4,540,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mr. Shelf
Model: 1808
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: sắt
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Yếu tố phổ biến: kim loại
Phân loại màu sắc: một bàn tròn và hai ghế màu trắng (ống tròn), một bàn tròn và hai ghế màu vàng chanh (ống tròn), một bàn tròn và hai ghế màu xanh lam (ống tròn), một bàn tròn và hai ghế màu xanh lá cây (ống tròn) ), một bàn tròn màu hồng và hai ghế (ống tròn) Bàn trắng và hai ghế một bên (ống tròn) Bàn màu xanh và hai ghế một bên (ống tròn) Bàn xanh và hai ghế một bên (ống tròn) Hồng bàn và hai ghế một bên (ống tròn) Bàn màu xám và hai ghế một bên (ống tròn) Một bàn tròn và hai ghế màu xám (ống tròn) Một bàn vuông màu đen và hai ghế (ống tròn) Bàn tròn một màu đen và hai ghế (ống tròn) Một bàn vuông và hai ghế 70cm (ống tròn) Một bàn tròn và hai ghế 70cm (ống tròn) Một bàn vuông và hai ghế 80cm (ống tròn) Một bàn tròn và hai ghế 80cm (ống tròn) Một bàn vuông 70X110X72cm (ống tròn) Một bàn tròn và hai ghế sắt dẹt Một bàn vuông và hai ghế sắt phẳng Ghế đơn (ống tròn) Bàn đơn (sắt phẳng) Ghế đơn (sắt phẳng) Bàn đơn (ống tròn)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Các tính năng bổ sung: Có thể gập lại
Kết cấu nội thất: kết cấu khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thái Châu
Quận, huyện: Thành phố Lâm Hải
Khối lượng đóng gói: 0,2
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Tổng trọng lượng: 17kgs
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn
Ban công sắt gấp bàn ghế nhỏ Internet nổi tiếng Douyin ba mảnh kết hợp ngoài trời sân thượng sân giải trí bàn cà phê bàn ​​ăn

Customer Reviews

Thiên***Yi (ẩn danh)
Tháng Bảy 06, 2023 07:37
"??Ngoại hình đẹp, tô điểm thêm vẻ đẹp cho sân, người yêu thanh lịch, cuộc sống viên mãn! Tôi thích cảm giác này, mùa lãng mạn tiểu tư sản!"
t***4 (ẩn danh)
18/06/2023 12:46
"Hàng có chất lượng tốt và có kết cấu"
n***8
21/05/2023 10:06
"Không tệ, rất chắc chắn, chi phí thấp để tạo không khí."
Thẻ***1 (ẩn danh)
Ngày 24 tháng 4 năm 2023 14:25Đã thêm 30 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Ông chủ rất tốt, đồ tốt, phụ kiện nhỏ được phát hành lại sau một thời gian dài thất lạc."
t***7
Ngày 25 tháng 4 năm 2023 09:17
"Tôi thực sự yêu thích màu sắc này"
m***7 (ẩn danh)
31/03/2023 14:15
"Chất liệu bề ngoài: sắt mỹ thuật có thể giặt sạch, chắc chắn và ổn định Độ ổn định: rất tốt Cảm giác trực quan: đóng gói tỉ mỉ Trình độ tay nghề: không bị bong tróc sơn do va đập"
Yu***rong (ẩn danh)
Ngày 9 tháng 4 năm 2023 13:32
"Kết cấu đẹp và ưa nhìn"
Tấn***n (ẩn danh)
10/06/2023 12:21
"Rất hài lòng, chất lượng tốt"
Tên tôi là Mr *** (ẩn danh)
13/07/2023 18:47
"Tôi phải khen ngợi nó, chất lượng thực sự tốt và việc đóng gói, hậu cần cũng tốt. Tôi thực sự thích nó, bạn sẽ không hối tiếc sau khi mua nó! Giống như mô tả, rất cao cấp, chất lượng tốt và giá thành rẻ, bạn nào muốn mua có thể đặt hàng nhé!"
chị ***
26/04/2023 15:12
"Bộ bàn ghế đã nhận được, hai ngày sau tôi đã xem lại, ngồi vẫn rất thoải mái, màu sắc tôi thích, tổng thể rất hài hòa, chất lượng tốt!"

0965.68.68.11