Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá

MÃ SẢN PHẨM: TD-712059658435 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
282,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: SAMEDREAM
Model: Bàn gấp-GY7-2
Chất liệu: ván nhân tạo
Loại ván nhân tạo: ván ép/ván sợi
mô hình: trừu tượng
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu: [Ống thép mạ kẽm] Gỗ trang nhã 60*40 cao 50cm [Ống thép mạ kẽm] Gỗ trang nhã 60*60 cao 50cm [Ống thép mạ kẽm] Gỗ trang nhã 60*60 cao 70cm [Ống thép sơn gia cố] Gỗ trang nhã 60*60 cao 50cm [Ống thép sơn gia cố] Gỗ trang nhã 60*60 cao 70cm [Ống thép sơn gia cố] Gỗ trang nhã 70*70 cao 50cm [Ống thép sơn gia cố] Gỗ trang nhã 70*70 cao 70cm [Ống thép mạ kẽm] Hoa xanh 60* 40 cao 50cm [ Ống thép mạ kẽm] Hoa xanh 60*60 cao 50cm [Ống thép mạ kẽm] Hoa xanh 60*60 cao 70cm [Ống thép sơn gia cố] Hoa xanh 60*60 cao 50cm [Ống thép sơn gia cố] Hoa xanh 60* 60 cao 70cm [Ống thép sơn gia cố] Ống thép] Hoa xanh 70*70 cao 50cm [Ống thép sơn gia cố] Hoa xanh 70*70 cao 70cm Ưu đãi đặc biệt [Ống thép mạ kẽm] Đen chải 60*30 cao 50cm [Ống thép mạ kẽm ] Đen chải 60*40 cao 50 cm [Sơn gia cố Ống thép] Đen chải 60*60 cao 50 cm [Ống thép sơn gia cố] Đen chải 60*60 cao 70 cm [Ống thép sơn gia cố] Đen chải 70*70 cao 50 cm [Sơn gia cố ống thép] Đen chải 70*70 cao 70cm [Ống thép sơn gia cố] Gỗ phong trắng 60*60 cao 50cm [Ống thép sơn gia cố] Gỗ phong trắng 60*60 cao 70cm [Ống thép sơn gia cố] Gỗ phong trắng 70*70 cao 50cm [ Ống thép sơn gia cố] Gỗ phong trắng 70*70 cao 70cm
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Các tính năng bổ sung: Có thể gập lại
Cấu trúc nội thất: cấu trúc khung
Xuất xứ: Tỉnh Sơn Đông
Thành phố: Thành phố Lâm Nghi
Khối lượng đóng gói: 0,1
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: tiết kiệm
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá
Bàn gấp, bàn ăn gia đình, bàn di động, phòng cho thuê, căn hộ nhỏ, bàn ăn đơn giản, bàn ban công ký túc xá

Customer Reviews

Feng * ying (ẩn danh)
07.27
"Đẹp. Tôi thích màu sắc của loại gỗ trang nhã này. Kích thước phù hợp. Tôi đã so sánh với một số loại gỗ khác và vẫn thấy loại gỗ này phù hợp."
Hảo *** ( ẩn danh )
07.12
"Chất liệu bề ngoài: bề ngoài đẹp, được làm bằng ống thép, rất chắc chắn và chắc chắn Độ ổn định: rất ổn định, không rung lắc, rất êm ái Trải nghiệm trực quan: di động để sử dụng, không chiếm không gian, có thể sử dụng và đặt Tay nghề thủ công: tay nghề cao, đẹp ."
t *** 8 (ẩn danh)
07.10
"Dùng rất mát và tiện lợi, trời nóng có thể ngồi ăn ở sân nhỏ, cảm giác rất êm ái, không làm nhà bạn bừa bộn khi để vào góc, người khác nhận xét khi mình lấy ra. Nó rất đẹp. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của người bán cũng rất tốt. Bàn có chất lượng tốt.Logistics rất nhanh, tôi nhận được ngay"
t *** 1 (ẩn danh)
07.02
"Tôi rất thích màu sắc của chiếc bàn này, khi mới mua tôi đã suy nghĩ xem liệu chiếc bàn và màu sắc có xung đột với nội thất hay phong cách ở nhà hay không. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như không có vấn đề gì cả. Tôi cảm thấy Phong cách trang trí so với những lần trước là một bước tiến, thời tiết càng ngày càng nóng, khi không có việc gì làm, có thể xuống lầu hóng gió, ăn thịt nướng, vẫn rất thoải mái."
t *** 3 (ẩn danh)
08.01
"Đúng, mẹ tôi nói nó dễ sử dụng và không đắt tiền nên rất đáng mua!"
z *** e (ẩn danh)
07.05
"Giao hàng rất nhanh, mình nhận được ngay, bàn không bị hư hỏng, sử dụng cũng rất tốt và tiện lợi."
t *** 5 (ẩn danh)
07.26
"Chất lượng rác, chuyển phát nhanh rác. Bàn đầu tiên mình nhận được quá tệ. Sau đó chỉ nhận được 1 trong 2 bàn mình mua. Không biết những bàn còn lại đi đâu. Mình mua 2 bàn cùng lúc nhưng cửa hàng gửi Mình nhận được 1 cái và 1 cái hơn 1 tuần không tìm thấy, liên hệ với cửa hàng thì cửa hàng liên tục nói logistic ghi là tôi đã ký nhận. Bạn tôi đã mua. nó, vui lòng không đặt hàng từ cửa hàng này. Đây là lần đầu tiên bạn mua sắm trực tuyến và bạn không nói nên lời.Có hình ảnh và bằng chứng, quý khác"
Lin *** 5 (ẩn danh)
07.15
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Dịch vụ của họ quá tệ. Tôi đã mua 3 bàn vào ngày 20 tháng 6. Khi tôi nhận được, một trong những chiếc bàn đã bị hỏng và không thể sử dụng được nữa. Tôi bảo họ trả lại cho người bán. Người bán nói rằng nếu tôi gửi Bàn thay thế, tôi sẽ không từ bỏ cái bị hỏng. Tôi tin điều đó. Họ đã nhận được một chiếc bàn thay thế vào ngày 10 tháng 7. Nó chỉ có một tấm bảng không có chân. Tấm ván không có chân này có thể dùng làm bàn được không? Tôi đã liên hệ với n"
t *** 7 (ẩn danh)
07.02
"Mình mua bàn với ý định để trong bếp để đựng đồ, nhưng nghĩ có thể chuyển ra sân để ăn, trời nóng thì có thể ngồi ăn ở sân nhỏ, có gió nhẹ, rất mát. Không gian rộng và nhỏ, bọn trẻ khá vui vẻ vừa ăn vừa chơi. Gia đình tôi thích bàn này hơn tôi nên dứt khoát đặt thêm một đơn nữa. Khi nào đi chơi cũng có thể mang theo luôn. Tôi đi chơi, rất thuận tiện.Nó không chiếm nhiều diện tích và bạn có thể đi cắm trại chỉ bằng cách cho vào cốp xe, rất tiện lợi."
t *** 0 (ẩn danh)
07.06
"Sau khi nhận được hàng, tôi mở gói ra ngay, cảm thấy chất lượng khá tốt, đúng với mô tả của người bán, tôi rất hài lòng, tốc độ giao hàng tương đối nhanh, công ty logistic có thái độ phục vụ tốt và nhiệt tình. tốc độ giao hàng rất nhanh Nhìn chung Đây là một giao dịch mua rất hài lòng."
Nhanh *** 8 (ẩn danh)
07.05
"Kích thước rất phù hợp, không chiếm nhiều diện tích, sử dụng rất tiện lợi, có thể gấp lại khi không sử dụng, không làm nhà bừa bộn khi đặt vào một góc. Trẻ em ở nhà thường dùng để làm bài, chiều cao vừa phải, tốt cho cột sống vì không phải cúi xuống. Nhìn chung, chiếc bàn này rất tốt."
Trần *** 0 (ẩn danh)
29/06
"Chất liệu ngoại hình: rất tốt. Độ ổn định mạnh mẽ: rất tốt. Cảm giác trực quan: không tệ. Tóm lại, nó rất tốt về mọi mặt. Rất đáng để giới thiệu. Trình độ tay nghề: rất tốt."
Cô gái cá *** (ẩn danh)
29/06
"Chất liệu bề ngoài: rất chắc chắn và ổn định. Độ ổn định: ổn định và đẹp. Cá nhân tôi thích phong cách đơn giản. Trình độ tay nghề: không tệ. Trải nghiệm trực quan: Tôi đã thấy một số, và cá nhân tôi nghĩ rằng cái này nên dùng. Dịch vụ này cũng rất tốt và rất nhanh."
p *** o (ẩn danh)
07.31
"Có thể nói là ngoài sức tưởng tượng! ! ! Chất lượng là siêu! ! ! Thái độ phục vụ cũng tốt! ! ! Sẽ đến lần nữa"
w *** tôi (ẩn danh)
06:30
"Chất liệu bề ngoài: Bàn không phải là bìa, mà là bìa là hai thứ khác nhau. Độ ổn định: Không ổn định, không thể cầm đồ, rất khó sử dụng. Trải nghiệm trực quan: Khó coi, chân bàn nhỏ và không ổn định. Trình độ tay nghề: 10 nhân dân tệ là Quá đủ tiền vật liệu Mình mua cho bạn 48, tay nghề khá kém, mình sẽ không nói nhiều nữa, chỉ nhìn hình thôi."
w *** 6 (ẩn danh)
07.27
"Tiếc là lần đầu chân bàn đã gãy hết, mình phát hành lại vẫn gãy, đóng gói quá tệ."
h *** 6 (ẩn danh)
07.11
"Kích thước vừa phải, chiều cao vừa phải, độ ổn định tốt, tuy có một số trục trặc trong quá trình chuyển phát nhanh nhưng đã được giải quyết kịp thời thông qua liên lạc, tuy giá thành rẻ. Nhưng ngôi nhà nhỏ hoạt động tốt và đáng mua."
Ngày Khan *** (ẩn danh)
09.04
"Đừng để bị lừa, nó chỉ có 48 * 48 và không đủ cao. Nó là một chiếc bàn nhỏ. Tôi đã đo nó bằng thước kẻ của riêng mình. Đó là quảng cáo sai sự thật. Nó quá giả tạo."
s *** 6 (ẩn danh)
07.04
"Bàn rất chắc chắn, sờ vào mịn và được gia công tinh xảo"
t *** f (ẩn danh)
07.18
"Tương đối chắc chắn, panel tinh tế và sáng bóng, khá ưng ý"

0965.68.68.11