Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê

MÃ SẢN PHẨM: TD-733569512123 Đã bán 1000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
613,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wheatfield
Model: Ghế ăn-05
chất liệu: kim loại
Phong cách: phong cách sang trọng nhẹ nhàng
Phân loại màu sắc: [Mẫu bán chạy] Bún + lưng xám + chân đen vàng, bề mặt màu cam + lưng xám + chân đen vàng, bề mặt xám + lưng xám + chân đen vàng, bề mặt xám đậm + lưng xám đậm + chân đen vàng, mặt xanh + lưng xám + chân đen vàng và xanh Mặt + lưng cam + chân đen vàng Mặt cam + lưng xám + chân đen mặt gạo + lưng xám + chân đen Mặt xám + lưng xám + chân đen mặt xám đen + lưng xám đậm + chân đen mặt xanh + lưng xám + chân đen mặt xanh + lưng cam + chân đen [Giá cả phải chăng 2 gói] Bún + lưng xám + Chân vàng đen [Bình dân 2 gói] Mặt cam + lưng xám + Chân vàng đen [Giá 2 gói] Mặt xám + Lưng xám + Chân vàng đen [Giá 2 gói] Bộ] Bề mặt xám đậm + lưng xám đậm + chân vàng đen [Bộ 2 tay cầm giá cả phải chăng] Mặt xanh + lưng xám + đen chân vàng [Bộ 2 tay cầm giá phải chăng] Mặt xanh + lưng cam + chân vàng đen [Bộ 2 tay cầm giá phải chăng] Mặt cam + lưng xám + chân đen [giá 2 gói] Bún + lưng xám + chân đen [giá 2 cái] -pack] mặt xám + lưng xám + chân đen [giá 2 gói] mặt xám đen + lưng xám đậm + chân đen [giá cả phải chăng] 2 gói] Mặt xanh + lưng xám + chân đen [giá 2 gói] Mặt xanh + lưng màu cam + chân đen
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Đối tượng áp dụng: Chung
Có nên lắp ráp hay không: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê
Ghế ăn, ghế mạt chược thoải mái ít vận động tại nhà, bàn ghế ăn phong cách châu Âu, quán cà phê, bàn giải trí, ghế tựa, nhà cho thuê

Customer Reviews

t *** 8 (ẩn danh)
08:30
"Kích thước mùi: Kích thước mùi: Không có mùi Đệm ghế dày Chất liệu bề ngoài: Hấp dẫn và đơn giản.Các công cụ lắp đặt được cung cấp và có thể lắp đặt trong giây lát.Cảm giác trực quan: Đáng giá tiền. Màu sắc là màu sắc trẻ em thích. Tay nghề thủ công: Đúng như vậy ổn định, màu sắc bắt mắt, đệm ngồi mềm và cứng, tựa lưng ổn, ngồi rất thoải mái, nếu bạn muốn có một chiếc ghế cá nhân hóa thì đừng chần chừ gì nữa."
Qing *** s (ẩn danh)
09.05
"Chất liệu bên ngoài: Hình thức đẹp. Loại ghế này rất tốt ở mức giá này. Cảm giác trực quan: Ngồi rất thoải mái và không có âm thanh bất thường. Trình độ tay nghề: Tay nghề cũng tốt. Rất đáng mua. Nó đặc biệt thích hợp cho thuê nhà."jue Sản phẩm này rất tốt ✨ chất lượng tốt và giá rẻ. `Sản phẩm xuất sắc về hình thức cũng như thiết kế chức năng khác ✨ và sự thoải mái ✨ ứng dụng ✨ rất thân thiện với người dùng ✨ thiết kế ✨ rất chu đáo ☀ thực sự tuyệt vời ✨ nên mua ?"
d *** 5 (ẩn danh)
08.23
"Ghế có thể ngồi thoải mái và khá ổn định! Chiếc màu xám có khả năng chống bám bẩn tốt hơn một chút, tôi đã nhận được nó được vài ngày rồi. Dịch vụ khách hàng cũng rất tốtMặt lưng và mặt ghế màu xám nhạt nhìn rất êm ái, màu xám nhạt rất cao cấp, chân ghế nhìn khá chắc chắn Tay nghề: Tay nghề ổn Mùi và kích thước: Không có mùi Trải nghiệm trực quan: Rất tiết kiệm chi phí. Kích thước mùi : Không có mùi. Hình thức. Chất liệu: thoải mái và đẹp mắt. Trình độ tay nghề: đỉnh cao."
h *** 6 (ẩn danh)
08.23
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Trông rất sảng khoái Cảm giác trực quan: Ngồi rất thoải mái. Đáng giá tiền. Trình độ tay nghề: Các chi tiết được hoàn thiện tốt và rất đáng mua! Ghế đã được nhận rất nhanh. Màu sắc đa dạng và da tạo cảm giác thoải mái khi chạm vào.Chất liệu ngoại hình: Ngoại hình tương đối thời trang và chắc chắn. Tính ổn định: Chất lượng rất tốt. Cảm giác trực quan: Tôi rất thích. Tôi sẽ mua lại nếu cần thiết. Tôi rất thích nó."
Lang *** tôi (ẩn danh)
08.23
"Một chiếc ghế chất lượng tốt với mức giá hợp lý và dễ lắp ráp, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được!Cái ghế! Chất lượng rất tốt, hình thức đẹp, rất đáng tiền, đáng mua!"
Trương *** 8 (ẩn danh)
09.08
"Kích thước mùi: Không có mùi, rất bình thường Chất liệu bề ngoài: Xi Bề ngoài rất sạch sẽ, tôi thích màu trắng trăng Cảm giác trực quan: Cảm giác rất mát mẻ Trình độ tay nghề: Một sản phẩm mua khá tốtĐẹp. Mình mua làm ghế ăn. Cảm giác ngồi thực sự rất tốt. Chất lượng sản phẩm ở mức giá này thì xứng đáng. Nếu chăm sóc tốt thì sẽ bền một thời gian. Mặt lưng và mặt ngồi nhìn như thế nào rất thoải mái. Đó là một chiếc ghế ăn rất cao cấp và chất lượng rất tốt."
t *** 1 (ẩn danh)
09.06
"Đã nhận được ghế. Chất lượng tốt và chắc chắn. Hình thức tinh tế và đẹp mắt. Ngồi thoải mái và đáng tin cậy! Đẹp và rất thoải mái. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi không ngờ nó lại tốt đến thế.Ghế tôi mua ở cửa hàng đã sử dụng được vài ngày, thực sự rất tốt, kiểu dáng cơ bản giống như hình, không có sự khác biệt về màu sắc, rất chắc chắn và không có vấn đề gì. Điều quan trọng nhất là rằng dịch vụ chăm sóc khách hàng có thái độ hậu mãi rất tốt, một số thắc mắc sau bán hàng cũng được giải đáp kịp thời."
t *** 7 (ẩn danh)
08.27
"Mùi Kích thước: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Rất thoải mái khi chạm vào, kích thước phù hợp Cảm giác trực quan: Màu sắc đẹp, thiết kế ngoại hình đẹp Tay nghề: Chất lượng tốt và giá thành rẻ, đáng mua"
d *** r (ẩn danh)
08.31
"Kích thước mùi: một chút Chất liệu bề ngoài: Không thể nói Cảm giác trực quan: Bạn nhận được những gì bạn phải trả Tay nghề: Xem hình ảnh Tay nghề tương đối thô Các mối hàn không thẳng hàng"
t *** 9 (ẩn danh)
09.06
"Ngay khi nhận được ghế, tôi đã nóng lòng muốn lắp đặt và dùng thử. Nó không chỉ trông đẹp mà chất lượng còn rất tốt! Giá trị lớn cho tiền và chất lượng tốt"
Thế giới *** Thành phố (ẩn danh)
08.31
"Chất lượng ghế ăn rất tốt, vải mềm mại, thoải mái, chân ghế ăn rất chắc chắn, giá cả rất phải chăng, cả nhà đều khen là tốt."
Ling *** g (ẩn danh)
08.24
"Kích thước mùi: Không mùi Trình độ tay nghề: Rất tốt Chất liệu bề ngoài: Rất đẹpĐó là một sản phẩm lý tưởng ?, chất lượng tốt và giao hàng nhanh chóng. Nó đáng được tán dương! Giao hàng rất nhanh, mình đã nhận được hàng, sản phẩm gần như mô tả, chất lượng không có vấn đề gì, giá cả cũng phù hợp, mình thấy yên tâm khi mua hàng ở đây. Đánh giá tốt."
t *** 0 (ẩn danh)
09.01
"Chất lượng kém, người đưa thư không đến tận nhà, bạn phải nhanh chóng chuyển đến tận nhà! Sẽ không có lần sau đâu"
h *** 6 (ẩn danh)
10/09
"Ghế có chất lượng tốt và ngồi thoải mái."
l *** y (ẩn danh)
09.09
"Chất lượng tốt, mềm mại và thoải mái. Kích thước phù hợp, đáng mua"
t *** 0 (ẩn danh)
09.05
"Tôi rất mong chờ chiếc ghế về nhưng lại phát hiện một chân bị cong, muốn trả lại, người chuyển phát nhanh nói phí vận chuyển đủ mua vài chiếc ghế nên tôi không còn cách nào khác. để làm với nó. Tôi đã dùng tay bẻ nó ra và khôi phục nó về vị trí ban đầu, nhưng chỉ cần tôi ngồi xuống, Chân ghế đã trở lại hình dáng cong vẹo ban đầu. Tôi phải khâm phục chất lượng. Tôi thực sự không không khuyên bạn nên mua nó."
e *** quản lý (ẩn danh)
09.03
"Các lỗ vít trên chân ghế và đệm ghế hoàn toàn không khớp nhau. Khi tôi hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng, họ không nhận được câu trả lời. Dù sao thì nó cũng chỉ có năm mươi đô la. Tôi thật xui xẻo. Chết tiệt.Hmm... người bán vẫn bồi thường kịp thời và với thái độ chân thành, tôi đoán đó chỉ là một vấn đề nhỏ do giao nhầm hàng."
Tuổi trưởng thành ( ẩn danh )
09.07
"Mình nặng 270, ngồi lên cũng không có áp lực gì, không nói gì mà nhảy vào."
t *** 9 (ẩn danh)
09.04
"Không vị, chất lượng rất tốt. Ngoại hình khá đẹp, tay nghề tốt, rất đáng đồng tiền"
1 *** n (ẩn danh)
08.28
"Trước đây tôi đã mua hơn 10 sản phẩm của người khác. Chúng đắt hơn sản phẩm này và không tốt bằng sản phẩm này. Tôi rất tiếc vì đã không phát hiện ra sản phẩm này sớm hơn. Tôi dự định sẽ tiếp tục mua sản phẩm này trong tương lai. Chúc người bán một công việc kinh doanh thịnh vượng."

0965.68.68.11