Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển

MÃ SẢN PHẨM: TD-730347002034 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
293,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: dòng Qing
Chất liệu: sắt
Phong cách: phong cách rừng
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: 1 chiếc ghế đơn giản màu trắng nhạt - mẫu so sánh (không nên dùng) 1 chiếc ghế trẻ em màu trắng nhạt - 1 chiếc ống thép dày ba lớp chần bông kiểu dáng tinh tế màu trắng nhạt - 2 chiếc ống thép dày ba lớp -lớp chần bông mẫu tinh xảo màu trắng nhạt -Ống thép dày 3 lớp chần bông mẫu tinh tế, 4 tấm màu trắng nhạt - 1 tấm ống thép dày 3 lớp chần bông mẫu tinh tế, màu đen tuyền - 2 tấm ống thép dày Với ba lớp chần bông kiểu dáng tinh tế, màu đen tuyền 4 miếng màu đen tuyền tinh tế - 1 miếng ống thép dày chần ba lớp kiểu dáng sang trọng, màu vàng cát mịn - 1 miếng ống thép dày chần năm lớp kiểu dáng sang trọng, mùa đông tre xanh - 1 đoạn ống thép dày với năm lớp chăn bông [gói cắm trại màu be 1] 2 ghế 1 bàn vuông [Gói cắm trại màu be 2] 2 ghế 1 bàn dài [Gói cắm trại màu be 3] 2 ghế 1 bàn cuộn trứng 60 kiểu [Gói cắm trại màu be 4] 2 ghế 1 bàn cuộn trứng 90 kiểu [Gói cắm trại màu be 5] 2 ghế 1 Bàn cuộn trứng 120 mẫu [Gói cắm trại màu be 6] 4 ghế 1 bàn vuông [Gói cắm trại màu be 7] 4 ghế 1 bàn dài [Gói cắm trại màu be 8] 4 ghế 1 Bàn cuộn trứng 60 mẫu [Gói cắm trại màu be 9] 4 ghế 1 Bàn cuộn trứng 90 mẫu [Gói cắm trại màu be 10] 4 ghế 1 bàn cuộn trứng 120 mẫu [Gói cắm trại màu đen 1] 2 ghế 1 bàn vuông [Gói cắm trại màu đen 2] 2 ghế 1 bàn dài [Gói cắm trại màu đen 3] 2 ghế 1 Bàn cuộn trứng 60 mẫu [Gói cắm trại màu đen 4] 2 ghế 1 bàn cuộn trứng 90 mẫu [Gói cắm trại màu đen 5] 2 ghế 1 bàn cuộn trứng 120 mẫu [Gói cắm trại màu đen 6] 4 ghế 1 bàn vuông [Gói cắm trại màu đen 7] 4 ghế 1 bàn dài [Gói cắm trại màu đen 8] 4 ghế 1 bàn cuộn trứng 60 kiểu [Gói cắm trại màu đen 9] 4 ghế 1 bàn cuộn trứng 90 kiểu [Gói cắm trại đen 10] 4 ghế 1 bàn cuộn trứng 120 kiểu
Địa điểm áp dụng: Công viên
Giá thẻ: 199
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2023
Có thể gập lại được: Có
Mã sản phẩm: LT-HBYLY-2
Thể thao và thể thao ngoài trời: cắm trại
Phong cách: ghế mặt trăng
Chịu tải tối đa: 100kg (đã bao gồm) -300kg (đã bao gồm)
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển
Ghế gấp ngoài trời, ghế cắm trại, ghế mặt trăng di động, ghế xếp siêu nhẹ, ghế câu cá, tựa lưng, bàn ghế dã ngoại bãi biển

Customer Reviews

z***2
Ngày 22 tháng 8 năm 2023 18:30
"Bởi vì bạn chỉ có thể mua một chiếc ghế ở một cửa hàng và bạn sẽ không đơn độc khi ra ngoài nên tôi đã tìm một cửa hàng khác và mua một chiếc ghế với giá chênh lệch một đô la. Tôi thấy rằng những chiếc ghế được gửi đều giống hệt nhau. Hahahaha, tỷ lệ giá/hiệu suất rất cao. Cửa hàng rất tuyệt, đánh giá năm sao."
chết tiệt
Ngày 17 tháng 8 năm 2023 19:45
"Tôi mua bốn chiếc ghế, trong đó có hai chiếc có khuyết điểm rõ ràng, bao gồm cả ốc vít đồ nư, bộ phận chăm sóc khách hàng chỉ cho tôi hai lựa chọn: cấp lại ốc vít hoặc hoàn lại 12 nhân dân tệ. Haha, tôi đang vội sử dụng nhưng không có bình luận. Sử dụng nó? Sau một tuần mình quay lại nhận xét, chắc chắn ảnh hưởng đến việc sử dụng, hai cái ghế bị lỏng lẻo, việc cất đi càng rắc rối hơn."
t***0
Ngày 02 tháng 8 năm 2023 19:52
"Đó là một chiếc ghế rất hữu ích. Ngồi rất thoải mái và tựa lưng rất mềm. Tôi khuyên bạn nên mua nó."
s***l (ẩn danh)
Ngày 20 tháng 8 năm 2023 18:37Thêm 0 ngày sau khi xác nhận nhận hàng
"Người lái buôn ở Quảng Đông thực ra đã tìm bên thứ ba để giao hàng ở Thiên Tân, hơn mười ngày nữa mới lên đường nhưng chưa nhận được hàng nhưng lại cho thấy đã ký nhận. Lời hứa trả lại hàng của người bán chỉ là chiếu lệ. [Bình luận thêm] Người bán cẩu thả dựa vào luật chơi để đánh lừa người tiêu dùng"

0965.68.68.11