Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-680697805196 Đã bán 1000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
345,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Maszhe
Chất liệu: khác
Phong cách: Phong cách sống và giản dị
sản xuất tại Trung Quốc
sắp xếp theo màu sắc:[Khuyến mãi phúc lợi dày hai lớp] Ghế trăng trắng cho trẻ em + Túi đựng [Khuyến mãi phúc lợi dày hai lớp] Ghế trăng đen cho trẻ em + Túi đựng đồ [Khuyến mãi phúc lợi dày bốn lớp] Ghế trăng xanh + Túi đựng [Khuyến mãi phúc lợi Dày bốn lớp] ] Ghế mặt trăng màu trắng nhạt + túi đựng đồ [Lưng cao và thoải mái, bốn lớp và dày] Ghế mặt trăng màu trắng nhạt [Lưng cao và thoải mái, bốn lớp và dày] Ghế mặt trăng đen [Lưng cao và thoải mái, bốn lớp và dày] Ghế mặt trăng vàng [Mẫu Zhenxiang với bốn lớp dày] Ghế sofa màu trắng nhạt [Mẫu Zhenxiang với bốn lớp dày] Ghế sofa màu xanh lá cây [Mẫu Zhenxiang với bốn lớp dày] Ghế sofa màu xám [Ánh sáng sang trọng mẫu có sáu lớp chần] Vàng + túi đựng [Mẫu sang trọng nhẹ với sáu lớp chần] Màu trắng nhạt + túi đựng [Mẫu sang trọng nhẹ có sáu lớp chần] Màu đen + túi đựng [Mẫu sang trọng nhẹ có sáu lớp chần ] Màu xám + túi đựng đồ [Mẫu sang trọng nhẹ nhàng với sáu lớp chăn bông] Màu xanh lá cây + Túi đựng đồ [Chăn bông sáu lớp cỡ lớn sang trọng] Vàng + Túi đựng đồ [Mền chần bông sáu lớp cỡ lớn sang trọng] Màu trắng nhạt + Túi đựng đồ [Mền bông cỡ lớn sáu lớp sang trọng] chần bông nhiều lớp] Đen + Túi đựng đồ [Mền bông sáu lớp ngoại cỡ sang trọng] 】 Màu cà phê + túi đựng đồ [Mền bông sáu lớp mở rộng sang trọng] Màu xanh lá cây + túi đựng đồ [Mền bông sáu lớp sang trọng nhẹ] Vàng * 2 + túi đựng đồ [Sang trọng chần bông sáu lớp] Màu trắng nhạt * 2 + Túi đựng đồ [mẫu sang trọng nhẹ nhàng với sáu lớp chần] màu đen *2+ túi đựng đồ [mẫu sang trọng nhẹ nhàng với sáu lớp bông] màu xám *2+ túi đựng đồ [mẫu sang trọng nhẹ nhàng với sáu lớp chần bông] màu xanh lá cây *2+ túi đựng [mẫu sang trọng nhẹ nhàng với sáu lớp chăn bông] Chăn bông sáu lớp] Vàng * 4+ túi đựng đồ [Chăn bông sáu lớp cực lớn sang trọng] Túi đựng đồ vàng*2+ [Sang trọng Chăn bông sáu lớp cực lớn] Túi đựng đồ màu trắng nhạt * 2+ [Chăn chăn sáu lớp cực lớn sang trọng] 】 Túi đựng đồ màu đen * 2+ [Chăn bông sáu lớp ngoại cỡ sang trọng] Túi đựng đồ màu nâu * 2+ [Quần áo ngoại cỡ sang trọng chăn bông sáu lớp] Màu xanh lá cây trái cây * 2+ túi đựng [Chăn bông sáu lớp ngoại cỡ sang trọng] Đen + Ghế trăng trắng + túi đựng đồ [Chăn bông sáu lớp ngoại cỡ sang trọng] Túi đựng vàng * 4+ [Chăn bông sáu lớp ngoại cỡ sang trọng] Tắt -trắng*4+ túi đựng đồ [Chăn bông sáu lớp ngoại cỡ sang trọng] Đen*4+ Túi đựng đồ [chăn bông sáu lớp cực lớn sang trọng] màu cà phê * 4 + túi đựng đồ [chăn bông sáu lớp cực lớn sang trọng] màu xanh lá cây trái cây * 4 + túi đựng đồ ☆ Bộ bàn ghế [chăn bông sáu lớp cực lớn sang trọng] ghế mặt trăng vàng *2+bàn trứng cuộn 95+túi đựng đồ☆Bộ bàn ghế [chăn bông sáu lớp cực lớn sang trọng] ghế mặt trăng màu trắng nhạt* Bàn trứng cuộn 2+95+túi đựng đồ☆Bộ bàn ghế [chăn 6 lớp cực lớn sang trọng] Ghế mặt trăng đen*Bàn trứng cuộn 2+95+túi đựng đồ☆Bộ bàn ghế [sang trọng cỡ lớn]Chăn bông sáu lớp] Ghế mặt trăng vàng * Bàn trứng cuộn 4+95 + túi đựng ☆ Bộ bàn ghế [Mền bông sáu lớp cực lớn sang trọng] Ghế mặt trăng màu trắng nhạt * Bàn trứng cuộn 4+95 + túi đựng ☆ Bàn và bộ ghế [ Sang trọng cộng với chăn bông sáu lớp] Ghế Trăng Vàng * 4 + Bàn trứng cuộn 120 + túi đựng ☆ Bộ bàn ghế [ Chăn bông sáu lớp sang trọng] Ghế mặt trăng trắng nhạt * 4 + Bàn trứng cuộn 120 + tủ đựng đồ túi☆Bộ bàn ghế [Sang trọng cộng với chăn bông sáu lớp] ghế mặt trăng đen * 4 + Bàn trứng cuộn 120 + túi đựng
Giá thẻ: 188
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2022
Mã sản phẩm: Ghế mặt trăng
Phong cách: ghế mặt trăng
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ
Ghế gấp ngoài trời, ghế mặt trăng di động siêu nhẹ, ghế câu cá cắm trại ngoài trời, giải trí dã ngoại phác thảo maza nhỏ

Customer Reviews

Ji *** 0 (ẩn danh)
09.04
"Chiếc ghế gấp hình mặt trăng này rất tốt, dễ mở và có kèm theo một túi đựng đồ. Tôi có thể ngồi lên nó với giá 150 nhân dân tệ mà không gặp vấn đề gì. Nó còn có một túi nhỏ ở bên cạnh. Nó thực sự rất mạnh mẽ và giá cả phải chăng. Tôi tôi rất hài lòng."
x *** 5 (ẩn danh)
08.25
"Chiếc ghế mặt trăng này thiết kế rất thoải mái, ngồi rất thoải mái, rất thoáng mát, chất liệu rất dày, cất giữ thuận tiện và không tốn diện tích. Rất tốt.Rất dày, rất tiết kiệm chi phí và rất hài lòng"
Fallen *** Fox (ẩn danh)
08.18
"Ghế mặt trăng gấp của Maszhe ngồi rất thoải mái, không có cảm giác như ngồi thẳng, rất thư giãn. Chất lượng tay nghề rất tốt và bảo quản rất tiện lợi. Lý do chính là giá cả rất phải chăng."
t *** 6 (ẩn danh)
08.25
"Tôi đã nhận được chiếc ghế mặt trăng. Nó là một thương hiệu lớn và đáng tin cậy. Chất lượng tốt và chất liệu rất tốt. Nó rất ổn định cho người lớn ngồi. Nó rất chắc chắn, có lớp bọc tốt và rất thoải mái."
Sóng với *** (ẩn danh)
08.08
"Một chiếc ghế mặt trăng rất tốt. Ngồi rất thoải mái. Khả năng chịu lực tổng thể rất tốt. Không có sự khác biệt về màu sắc. Màu xanh lá cây trông rất thời trang. Chất liệu vải chắc chắn và rất thoáng khí. Có thể dùng để cắm trại và dã ngoại. câu cá trong tự nhiên."
10.000 *** 6 (Ẩn danh)
09.07
"Tôi đã nhận được ghế mặt trăng. Người bán giao hàng rất nhanh. Sản phẩm được đóng gói kỹ lưỡng. Ghế rất thoải mái khi ngồi. Thiết kế hợp lý và các chi tiết được xử lý tốt. Có thể gập lại và dễ dàng mang theo. Tôi hài lòng với việc xem xét."
c *** 3 (ẩn danh)
09.04
"Tôi đã nhận được ghế mặt trăng và người bán đã vận chuyển nó nhanh chóng. Sản phẩm trong tình trạng tốt. Ngồi rất thoải mái. Khả năng chịu lực tốt. Thiết kế hợp lý và có túi đựng di động. Dễ dàng gấp lại và là một lựa chọn tốt cho cắm trại ngoài trời tại nhà, tôi hài lòng và khen ngợi nó."
Thợ rèn nhanh *** (ẩn danh)
08.14
"Tay nghề của chiếc ghế này rất tốt, chất lượng rất tốt, màu sắc tôi rất thích. Màu này rất đẹp. Rất mạnh mẽ và bền bỉ! Xếp hạng năm sao"
Hoàn thành *** l (ẩn danh)
08.13
"Điều đầu tiên tôi cảm nhận được khi nhận được chiếc ghế là nó rất nhẹ, lại có túi đựng đồ, mở ra nhanh chóng và rất chắc chắn khi tôi ngồi lên, không hề rung chuyển chút nào và rất thoải mái. ."
t *** 0 (ẩn danh)
08:30
"Tôi mua bàn gấp của anh ấy, chất lượng rất tốt, lần này tôi cũng mua lại một chiếc ghế mặt trăng, chất lượng vẫn tốt như xưa! Không có áp lực trong thử nghiệm thực tế với trọng lượng 200 pound, điều này rất tốt."
Hải *** 6 (ẩn danh)
08.28
"Ghế rất đẹp, nhìn đẹp và chất lượng cao. Tôi nặng 160 pound và có thể ngồi rất chắc chắn. Ngoài ra còn có túi nhỏ ở bên cạnh nên tôi chỉ cần nhắm mắt lại và nhét vào nếu cần!"
k *** 6 (ẩn danh)
08.28
"Vâng, lần trước tôi đã mua một chiếc và vợ tôi rất thích nó. Tôi đã mua một chiếc khác. Chiếc này ngồi rất thoải mái. Nó rất tốt với một miếng đệm đất để câu cá ngoài tự nhiên. Chất lượng tốt."
Chu *** Kai (ẩn danh)
07.31
"Vải ghế rất chắc chắn, mỗi vị trí kết nối đều được gia cố, có khả năng chịu lực tốt và rất vừa vặn với cấu tạo cơ thể con người, ngồi khá thoải mái, mình mua loại size nhỏ, vừa vặn cho trẻ em. ."
z *** e (ẩn danh)
08.21
"Ghế rất thoải mái khi ngồi. Chất lượng tay nghề rất tốt. Tôi nặng 180 pounds và không có vấn đề gì khi ngồi trên nó. Nó rất thuận tiện để mang theo khi đi ra ngoài. Rất đáng mua."
z *** c (ẩn danh)
08.07
"Chất lượng của ghế tốt. Vải bạt và ống thép rất chắc chắn. Dễ dàng cất giữ và mang theo. Là một lựa chọn tốt để sử dụng ngoài trời. Tuy nhiên, nếu bạn định sử dụng nó để câu cá thì nên cân nhắc chọn kích thước nhỏ vì môi trường ngoài trời không đồng đều và không thể dành quá nhiều không gian."
Ngô *** 8 (ẩn danh)
08.28
"Chất lượng của ghế mặt trăng tốt. Thiết kế đáy được gia cố giúp ngồi rất ổn định. Ghế này lớn và rất ổn định khi ngồi. Tiết kiệm chi phí và rất đẹp!"
m *** 8 (ẩn danh)
08.17
"Tôi không nhớ mình đã mua chiếc ghế này bao nhiêu lần, tôi cảm thấy rất hài lòng, mỗi lần ra ngoài ăn thịt nướng đều mang theo, cứ mỗi lần như vậy lại có cảm giác như thiếu một chiếc ghế đẩu. Bây giờ tôi đã mua năm chiếc. Chúng rất thoải mái khi ngồi và có thể cất giữ dễ dàng."
Ngôi nhà lạ *** (ẩn danh)
08.14
"Chiếc ghế mặt trăng này rất chắc chắn và chắc chắn, tay nghề tinh xảo và chú trọng đến từng chi tiết, rộng rãi và thoải mái khi ngồi, tôi rất hài lòng."
Thư *** xe (ẩn danh)
09.01
"Thiết kế của chiếc ghế mặt trăng này thực sự rất tốt, ngồi rất thoải mái, được làm bằng chất liệu dày dặn, dễ dàng cất giữ và mang theo khi đi ra ngoài."
một *** 5 (ẩn danh)
08.01
"Ghế ngồi rất thoải mái, thoải mái hơn nhiều so với ghế câu cá thông thường và ghế ngoài trời. Chất lượng rất tốt, kiểu dáng phóng to không hề rung lắc, rất hấp dẫn và rất đẹp."

0965.68.68.11