Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính

MÃ SẢN PHẨM: TD-693542262042 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
564,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Watchman
Model: swz-dr10
chất liệu: kim loại
Chất liệu kim loại: sắt
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:Ghế đơn + màu cà phê [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 cấp độ + màu xám [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] Ghế đơn + màu cà phê [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] Ghế đơn + Xám [Bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + Xanh đậm [Bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + Vàng [Bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + Xanh nhạt [Bao gồm túi đựng đồ di động] 3 Ghế đơn có thể điều chỉnh + màu xanh lá cây [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + xanh đậm [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + màu vàng [bao gồm túi đựng đồ di động ] Điều chỉnh 3 cấp độ [ Dày] Ghế đơn + xanh nhạt [bao gồm túi đựng di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + xanh [bao gồm túi đựng di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 cấp + gối thắt lưng + xám [bao gồm cả di động túi đựng đồ] Điều chỉnh 3 cấp độ Ghế đơn + gối thắt lưng + màu cà phê [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + gối thắt lưng + màu xanh đậm [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + gối thắt lưng + màu vàng [bao gồm túi lưu trữ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí Ghế + gối thắt lưng + màu xanh nhạt [bao gồm túi lưu trữ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + gối thắt lưng + màu xanh lá cây [bao gồm túi lưu trữ di động] Điều chỉnh 3 vị trí [dày] đơn ghế + gối thắt lưng + màu xám [bao gồm túi đựng đồ di động] 3 điều chỉnh 3 cấp độ [làm dày] ghế đơn + gối thắt lưng + màu cà phê [bao gồm túi đựng đồ di động] điều chỉnh 3 cấp độ [làm dày] ghế đơn + gối thắt lưng + màu xanh đậm [ bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [làm dày] ghế đơn + Gối thắt lưng + màu vàng [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + gối thắt lưng + màu xanh nhạt [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + gối thắt lưng + màu xanh lá cây [bao gồm túi đựng đồ di động] 】 Ghế đơn điều chỉnh 3 tốc độ + chỗ để chân + màu xám [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 tốc độ + chỗ để chân + màu nâu [bao gồm túi đựng đồ di động] 3 -Ghế đơn điều chỉnh tốc độ + chỗ để chân + màu xanh đậm [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 tốc độ + chỗ để chân + màu xanh nhạt [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 tốc độ + chỗ để chân + màu vàng [bao gồm túi đựng đồ di động] 3 -ghế đơn điều chỉnh tốc độ + chỗ để chân + màu xanh lá cây [bao gồm túi đựng đồ di động] 3 ghế đơn điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + chỗ để chân + màu xám [bao gồm túi đựng đồ di động] điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + chỗ để chân + màu nâu [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + Chỗ để chân + màu xanh đậm [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + chỗ để chân + màu vàng [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + chỗ để chân + xanh nhạt [bao gồm túi đựng đồ di động]] Ghế đơn điều chỉnh 3 tốc độ + chỗ để chân + màu xanh lá cây [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 tốc độ + chỗ để chân + gối thắt lưng + màu xám [bao gồm túi đựng đồ di động] 3 -Ghế đơn điều chỉnh tốc độ + chỗ để chân + Gối thắt lưng + màu cà phê [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn có thể điều chỉnh 3 vị trí + chỗ để chân + gối thắt lưng + màu xanh đậm [bao gồm túi đựng đồ di động]Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + tựa chân + gối thắt lưng + màu vàng [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + chỗ để chân + gối thắt lưng + màu xanh nhạt [bao gồm túi đựng đồ di động] Ghế đơn điều chỉnh 3 vị trí + chỗ để chân + gối thắt lưng + Xanh [Bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [Dày] Ghế đơn + gác chân + gối thắt lưng + Xám [Bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [Dày] Ghế đơn + gác chân + gối thắt lưng + Màu nâu [Bao gồm xách tay túi đựng đồ] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + chỗ để chân + gối thắt lưng + màu xanh đậm [bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 cấp độ [dày] ghế đơn + chỗ để chân + gối thắt lưng + màu vàng [bao gồm túi đựng đồ di động] 】3 mức điều chỉnh [Độ dày] Ghế đơn + chỗ để chân + gối thắt lưng + xanh nhạt [Bao gồm túi đựng đồ di động] 3 mức điều chỉnh [Độ dày] Ghế đơn + chỗ để chân + gối thắt lưng + Xanh lục [Bao gồm túi đựng đồ di động] Điều chỉnh 3 mức
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Có nên lắp ráp hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính
Ghế tựa nghỉ trưa gấp ghế sofa lười biếng ký túc xá sinh viên ghế sau nhà ban công ngả ghế máy tính

Customer Reviews

l *** 0 (ẩn danh)
09.04
"Kích thước mùi: Không có Chất liệu bề ngoài: Bạn cũng có thể cảm nhận bằng trực giác: Thật sự rất thoải mái khi ngồi? Ngồi rất thoải mái và dễ gấp, dễ cất giữ, không tốn diện tích và cực kỳ thoải mái. lựa chọn hàng đầu cho ghế ngủ. Bạn có thể giữ một chiếc ở văn phòng sau giờ làm việc."
Shi *** 6 (ẩn danh)
09.08
"Ghế có chất lượng tốt, rất thoải mái và dễ lắp đặtTúi ngồi đầy đặn, đóng gói rất tốt, không hư hỏng gì, lắp đặt tương đối đơn giản, toàn bộ ghế hoàn hảo, tôi rất thích Chất liệu bề ngoài: Thiết kế của ghế khá mới lạ, thời trang và sang trọng. đa năng. Màu càng trắng nhạt thì càng đẹp. Chất lượng cũng tốt. Vâng, vải được làm bằng vải kỹ thuật nên mùa hè ngồi rất mát và thoải mái. Có thể dùng đi làm và giải trí. Khuyến nghị mua, đó là một giao dịch mua hoàn hảo và tôi sẽ mua nó vào lần sau. Cảm gi"
t *** 2 (ẩn danh)
09.08
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Kích thước mùi: Không có Chất liệu bề ngoài: Bạn cũng có thể cảm nhận bằng trực giác: Thật sự rất thoải mái khi ngồi? Ngồi rất thoải mái và dễ gấp, dễ cất giữ, không tốn diện tích và cực kỳ thoải mái. lựa chọn hàng đầu cho ghế ngủ. Bạn có thể giữ một chiếc ở văn phòng sau giờ làm việc."
t *** 3 (ẩn danh)
08.29
"Kích thước có thể tháo rời và giặt được: kích thước tiện lợi, vị trí chống dính, có thể điều chỉnh độ cao Mức độ thoải mái: thoải mái và mềm mại, dù nằm hay ngồi.Tất cả đều tương đối tiện lợi. Kích thước mùi hương: ngoại hình nhỏ. Chất liệu: đẹp. Cảm giác trực quan: hiệu suất chi phí cao. Trình độ tay nghề: cao. Dễ dàng cài đặt. Nó có thể được thực hiện trong mười phút. Cảm giác siêu thoải mái. Tôi đã đề xuất nó cho các đồng nghiệp của tôi."
t *** 6 (ẩn danh)
08.19
"Khi hàng đến, tôi mở gói hàng ra kiểm tra, hậu cần nhanh chóng, hình thức đẹp, tốt hơn mong đợi, nằm cũng ổn, cất trong cửa hàng cũng được. buổi trưa không có việc gì thì nằm nghỉ ngơi, rất thiết thực các bạn có thể tham khảo. !Ngoại hình nhìn rất đẹp, khả năng chịu tải rất chắc chắn và rất ổn định! Vải ghế cũng rất thoải mái! Tôi không mong đợi chất lượng thực sự tốt. Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Một chiếc ghế có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Nó tốt như tôi tưởng tượng tr"
l *** 7 (ẩn danh)
10/09
"Hậu cần thực sự rất nhanh, hoàn toàn khen ngợi nó! Tôi đã mua nó và đặt nó ở nơi làm việc của tôi để sử dụng trong giờ nghỉ buổi sáng. Nó cảm thấy rất thoải mái khi nằm và có nhiều chức năng. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái khi chìm vào giấc ngủ. Bất kể khi nào, tôi ngủ trưa trước và rồi nói chuyện khác!Rất tốt. Lắp đặt rất dễ dàng. Ngồi rất thoải mái. Chất cotton khá mềm. Vị trí không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa vặn sử dụng được. Bao bì cũng tốt và không có va đập.Chất liệu bề ngoài: rất tố"
t *** 6 (ẩn danh)
09.05
"Sản phẩm đến rất nhanh. Nó đến ngay khi tôi đến trường. Ghế tốt, có thể tháo rời và giặt. Kích thước vừa phải và có thể gấp lại khi không sử dụng. Nó hỗ trợ ba cấp độ điều chỉnh độ cao và sử dụng rất thoải mái. Mình sẽ giới thiệu chiếc ghế tốt này cho các bạn cùng phòng.Khung ghế rất chắc chắn, vải tốt, ống rất dày, chất liệu và tay nghề rất đặc biệt, có thể gấp gọn dễ dàng, rất đơn giản, chiếm rất ít diện tích."
Đen *** 4 (ẩn danh)
08.02
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Tôi là một người phụ nữ yếu đuối cũng có thể lắp đặt được, vừa lắp xong mẹ tôi nói muốn ngồi xuống, mẹ nói rất thoải mái và không hề thất vọng, chất lượng và tay nghề vật liệu là hàng đầu. Tôi hy vọng của tôi Sự nghiệp phát sóng trực tiếp sẽ phát đạt và tôi sẽ sắp xếp một vài chiếc cho đồng nghiệp của mình khi tôi trở lại. Tôi thích những thứ kẻ sọc. Trình độ tay nghề: rất hữu ích. Cảm giác trực quan: phong cách rất Nhật Bản. Chất liệu bề ngoài: hạ"
t *** 0 (ẩn danh)
08.29
"Nó rất thoải mái và dịch vụ sau bán hàng cũng rất tốt.Nó đã được lắp đặt. Tôi rất thích chiếc ghế này. Nó rất dễ lắp đặt và rất thoải mái khi ngồi. Ghế có thể điều chỉnh theo các vị trí khác nhau và có thể chọn độ cao. Ngồi rất thoải mái."
Yi *** Fan (ẩn danh)
07.24
"Giao hàng rất nhanh, mấy hôm trước mình có mua một chiếc màu xám, mấy đứa con nhà tôi chạy xô vào ngồi, sau đó tôi đặt mua một chiếc màu vàng, rất thoải mái và rất thích., tay nghề tinh tế và thời trang, không có mùi hôi, hậu cần cũng rất nhanh, đóng gói cũng rất đầy đủ. Hình thức và chất liệu: OK, cảm giác khá tốt. Cảm giác trực quan: OK. Tôi nghĩ nó trông khá thoải mái và thực sự là thoải mái."
t *** 4 (ẩn danh)
07.22
"Ngoại hình rất đẹp! Việc lắp đặt cũng tương đối đơn giản, các ống và khóa trông rất chắc chắn! Màu giống hình, bạn cùng lớp mình đã từng mua rồi, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất kiên nhẫn và tốt, màu trắng nhạt nhìn càng ngày càng đẹp, mua hàng hoàn hảo, nói chung là rất thoải mái, ngủ được trực tiếp. Thật thoải mái khi ngồi và đi cắm trại. Rất vui khi mang ra ngoàiTôi sử dụng nó cho công việc và giải trí. Tôi đã mua một chiếc màu xám cách đây vài ngày."
t *** 9 (ẩn danh)
07.27
"Chất liệu bên ngoài: Rất dễ cài đặt. Nó có thể được cài đặt trong mười phút. Hoàn toàn không có vấn đề gì khi tự cài đặt nó trong ký túc xá. Kích thước: Chuyển phát nhanh nằm trong túi và khá dễ mang theo. Tôi đã cân lại với hai người bạn cùng lớp. Mức độ thoải mái: Siêu thoải mái và sẽ không bị ngã. Bạn có thể bắt chéo chân và bắt chéo chân. Hahahahahahaha. Dù sao thì nó rất thoải mái. Tôi thậm chí không muốn đi ngủ trong giờ nghỉ trưa.Mức độ thoải mái: Rất tốt. Kích thước: rất lớn. Chất liệu b"
t *** 0 (ẩn danh)
08.04
"Tay nghề rất tỉ mỉ và dịch vụ khách hàng rất tuyệt vời. Điều chính là ghế khá tốt, dù bạn ngồi lâu cũng không có vấn đề gì. Thân của chiếc ghế này hoàn toàn có thể chứa bạn. Nó rất thoải mái. để nằm.Vải rất thoải mái và co giãn.Túi ngồi rất dày và thoải mái. , không dễ bị mục nát, tiết kiệm chi phí, có thể tháo rời và giặt được.Kích thước: kích thước thuận tiện, vị trí chống dính, điều chỉnh độ cao.Mức độ thoải mái : thoải mái và mềm mại. Dù nằm hay ngồi, kích thước mùi đều thuận tiện hơn. : Ngo"
t *** 0 (ẩn danh)
10/09
"Tôi thực sự thích chiếc ghế sofa này về tay nghề và chất lượng. Diện tích và trọng lượng vừa phải. Cảm giác rất thoải mái khi ngồi. Giá cả cũng tương đối phải chăng. Nó linh hoạt trong phòng. Hậu cần tốt và nó đã đến nơi một cách kịp thời. Ghế sofa rất nhẹ, đúng như mong đợi. Bạn có thể ngồi hoặc nằm, ở bất kỳ tư thế nào. Vừa mang nó về nhà, tôi không khỏi nằm trên đó rất lâu, không muốn dậy. Rất hài lòng.Chiều rộng của ghế rất phù hợp, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Nó rất thoải mái khi ngủ và "
t *** 2 (ẩn danh)
10/09
"Nó nằm siêu thoải mái, dễ cất giữ, kiểm tra chất lượng tốt và rất chắc chắn, ngủ trưa không quá thoải mái!"
t *** 8 (ẩn danh)
08.02
"Tôi đã nhận được chiếc ghế. Nhìn rất đẹp và nằm khá thoải mái. Giá cả không đắt và tỷ lệ giữa giá cả và hiệu suất khá cao. Cảm giác tổng thể là tốt. Cuối cùng tôi có một đánh giá tốt.Tay nghề tinh tế và thời trang, không có mùi hôi, hậu cần cũng rất nhanh, bao bì cũng rất đầy đủ Hình thức và chất liệu: OK, cảm giác khá tốt. Trải nghiệm trực quan: OK. Tôi nghĩ nó trông thoải mái và thực sự là thoải mái."
Mẹ ơi ( ẩn danh)
09.05
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Sản phẩm nằm rất thoải mái, sẽ hoàn hảo hơn nếu thương gia có kích thước lớn hơn, mong thương gia có thể giới thiệu kích thước lớn hơn."
Mua *** còn sót lại (ẩn danh)
09.04
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Nó rất nhỏ, so với cái tôi mua năm ngoái. Cái tôi mua năm ngoái đã hỏng và tôi đang nghĩ đến việc mua một cái khác. Ai biết được, cái mới giống như một chiếc ghế trẻ em vậy..."
q *** 8 (ẩn danh)
08.10
"Sau khi nhận hàng, tôi mở bao bì ra ngay, chất lượng vẫn tốt như trước, tôi đã mua hàng của cửa hàng này nhiều lần, rất hài lòng về chất lượng, tốc độ giao hàng tương đối nhanh, thái độ phục vụ của công ty logistic cũng rất tốt. rất tốt và tốc độ giao hàng cũng rất nhanh Nhanh chóng, nhìn chung đây là một giao dịch mua rất hài lòng, tôi khuyên mọi người nên mua, cảm ơn người bán.Ghế rất tốt, thiết kế rất đẹp, lắp đặt rất đơn giản, lắp đặt nhanh chóng, nếu có thắc mắc gì bộ phận chăm sóc khách hà"
t *** 5 (ẩn danh)
07.22
"Chất liệu cũng rất thoải mái khi ngồi. Kích thước: Kích thước vừa phải cho bé gái. Cảm giác giống như một chiếc ghế sofa hoặc một chiếc ghế tựa. Tiện nghi: Một sản phẩm rất tốt. Giá cả phải chăng và khung rất ổn định. Nó đã được xây dựng -Trong đệm mềm và khung thép không nặng chút nào, nặng hơn 130 pound.Vấn đề là độ thoải mái của tựa lưng ở mức trung bình: độ mềm và độ cứng ở mức vừa phải, thiết kế của bộ phận điều chỉnh thực sự tốt."

0965.68.68.11