Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị

MÃ SẢN PHẨM: TD-701508507893 Đã bán 600+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
455,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: khăn
Chất liệu: khác
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: So sánh đường kính ống 2.5 và đường kính ống 2.0#Thông tin trước khi mua từ chối cắt góc# [Ống dày 2.5] Hợp kim thép cacbon đen 60 Bàn nhỏ (Túi xách miễn phí) [Ống dày 2.5] Hợp kim thép cacbon đen 90 Bàn trung bình ( Túi xách miễn phí) [Ống dày 2,5] Bàn lớn hợp kim thép carbon đen 120 (túi xách miễn phí) [Ống dày 2,5] Hợp kim thép carbon đen 150 Bàn cực lớn (túi xách miễn phí) [Ống dày 2,5] Thép carbon vân gỗ Hợp kim 60 bàn nhỏ ( đi kèm túi xách) [Ống dày 2,5] Hợp kim thép carbon vân gỗ 90 bàn vừa (kèm túi xách) [Ống dày 2,5] Hợp kim thép carbon vân gỗ 120 bàn lớn (kèm túi xách) [Ống dày 2,5] Hạt gỗ Hợp kim thép carbon 150 Bàn cực lớn (Túi xách miễn phí) [Ống 2.0] Bàn đen 60 nhỏ (Túi xách miễn phí) [Ống 2.0] Bàn đen 90 vừa (Túi xách miễn phí) [Ống 2.0] Bảng đen 120 số lớn (túi xách miễn phí) #Ống dày 2,5cm [Bộ khởi đầu-Ghế cuộn trứng cao cấp]# [Ống dày 2,5cm] bộ bôi đen [bàn giữa + 2 ghế cuộn trứng] [ống dày 2,5cm] bộ bôi đen [bàn giữa] +4 Ghế cuộn trứng] [Ống dày 2,5] Bộ đen [Bàn lớn + 4 ghế cuộn trứng] [Ống dày 2,5] Bộ đen [Bàn lớn + 6 ghế cuộn trứng] [[Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [ Bàn vừa + 2 ghế cuộn trứng] [Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [Bàn giữa + 4 ghế cuộn trứng] [Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [Bàn lớn + 4 ghế cuộn trứng] [Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [Bàn lớn + 6 ghế cuộn trứng] ] #ống dày 2,5cm [Bộ cổ điển-Ghế Kermit cổ điển] # [ống dày 2,5] bộ đen [bàn vừa + 2 ghế Kermit] [ống dày 2,5] Bộ đen [Bàn vừa + 4 ghế Kermit] [ống dày 2,5] Bộ đen [Bàn lớn + 2 ghế Kermit] [[Ống dày 2,5] Bộ đen [Bàn lớn + 4 ghế Kermit] [Ống dày 2,5] Bộ đen [bàn lớn + ghế 6 gram] [Ống dày 2,5] Bộ đen [? bàn cực lớn + ghế 4 gram] [Ống dày 2,5] bộ đen [? bàn cực lớn + Ghế Mitre 6 gram] [Ống dày 2,5] Bộ đen [? Bàn cực lớn + 8 ghế Kermit] [Bộ hoàn chỉnh cắm trại đen] [ Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [Bàn vừa + 2 ghế Kermit] [Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [bàn vừa + 4 ghế kermit] [Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [bàn lớn + 2 ghế kermet] [Dày 2,5 ống] Bộ vân gỗ [bàn lớn + 4 ghế kermit] Ghế] [Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [Bàn lớn + 6 ghế Kermit] [Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [? Bàn cực lớn + 4 ghế Kermit] [ Ống dày 2,5] Bộ vân gỗ [? Bàn cực lớn + 6 ghế Kermit] 【2.5 ống dày] Bộ hạt gỗ [? Bàn cực lớn + 8 ghế Kermit] [Bộ hoàn chỉnh cắm trại hạt gỗ] #khu vực lựa chọn chỗ ngồi (mua theo yêu cầu)# [Ghế QQ × 2] Ghế Yao Black-rộng 63cm (Gói thoải mái) [Ghế QQ × 2] Mặt ghế rộng Khaki-63cm (gói tiện nghi) [Ghế Kermit nâng cao × 2] Màu đen Obsidian (tùy chọn cho người cao trên 1,8 mét) [Ghế Kermit nâng cao × 2] Khaki (tùy chọn cho người cao trên 1,8 mét)
Địa điểm áp dụng: khác/khác
Giá thẻ: 188
Sẵn có: Mùa xuân năm 2023
Có thể gập lại được: Có
Số mặt hàng: 20230207
Hoạt động thể thao và ngoài trời: Cắm trại dã ngoại và nướng thịt
Phong cách: Bàn cuộn trứng
Có phải phong cách tương tự ở trung tâm mua sắm không: Có
Loại kênh bán hàng: Thương mại điện tử thuần túy (chỉ bán hàng trực tuyến)
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị
Ngoài Trời Bàn Gấp Trứng Bàn Di Động Cắm Trại Bộ Bàn Ghế Dã Ngoại Cắm Trại Ngoài Trời Cung Cấp Thiết Bị

Customer Reviews

Bụi *** nổi (ẩn danh)
07.16
"Nó khá tốt. Màu sắc và kiểu dáng đều như những gì tôi mong đợi. Chất liệu cũng tốt. Tôi đã nhìn kỹ vào phần dưới. Nó mịn và không cắt vào tay tôi. Nhìn khá chắc chắn. Tôi cũng rất hài lòng với sản phẩm này. túi xách nó đi kèm!"
t *** 7 (ẩn danh)
07.14
"Bàn rất ổn định. Giá cả rất tốt. Dễ bảo quản. Tôi rất hài lòng với lần mua hàng này. Để xem nó bền được bao lâu. Tôi nghĩ nó có tuổi thọ cao. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát huy tốt."
Không *** đạo đức (ẩn danh)
07.06
"Đồ đạc ổn, bề mặt xử lý khá sạch sẽ, lắp ráp khá, giá rẻ, chất lượng ổn, 30 ngày sau mình sẽ kiểm tra xem nó sử dụng như thế nào."
t *** 7 (ẩn danh)
09.05
"Bàn rất đẹp, chắc chắn, dễ di chuyển, bé nhà mình rất thích."
q *** 8 (ẩn danh)
08.18
"Khi mở và cất giữ rất thuận tiện, có một chiếc khóa ở giữa bàn bị lỏng, không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Hơi nặng một chút."
b *** 0 (ẩn danh)
09.05
"Một vài chỗ bị biến dạng do nén dường như là vấn đề thường gặp và nên bỏ qua nếu chúng không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng tổng thể, mặc dù chúng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi."
Vượt qua các câu hỏi *** (ẩn danh)
07.21
"Chất lượng của bàn rất tốt, cảm giác rất chắc chắn, rất thuận tiện khi cất giữ, không chiếm quá nhiều diện tích, là thứ cần phải có khi đi du lịch ngoài trời."
Kết thúc *** 1 (ẩn danh)
06.24
"thỏa mãn! Màu sắc và kiểu dáng đúng như những gì tôi mong đợi, chất liệu tốt. Tôi đã nhìn kỹ vào phía dưới. Quá trình xử lý rất mịn và không bị đứt tay. Nhìn khá chắc chắn. Tôi cũng rất hài lòng với chiếc túi xách này. đi cùng!"
t *** 5 (ẩn danh)
06.22
"Chất lượng của bàn thực sự tốt và các chi tiết nhỏ cũng được thiết kế rất tốt! Ngày mai tôi định đi cắm trại. Sự kiện 618 rất sôi động và tôi rất hài lòng với việc mua sắm của mình, kích thước lớn có thể phù hợp với năm hoặc sáu người mà không có vấn đề gì! Được bảo vệ tốt, hãy nhớ bóc lớp màng bảo vệ đó ra nhé!"
1 *** w (ẩn danh)
07.08
"90 cm là đủ cho một gia đình. Màu đen chống bám bẩn và dễ sử dụng. Đây là một chiếc bàn rất ổn định và chắc chắn. Rất tiết kiệm chi phí. Đây là một vật dụng tốt khác cho cuộc sống cắm trại. Những người bạn thích nó có thể thực sự mua nó."
Lý *** 3 (ẩn danh)
07.22
"Lắp đặt khó khăn vì lỗ thủng và mọi thứ đều không bằng phẳng, sau này gửi về báo phải tự lắp đặt, lắp đặt không hề dễ dàng chút nào, chỉ có thể nói là thái độ phục vụ khách hàng rất tốt. được, nhưng chất lượng sản phẩm thực sự không tốt lắm."
Thanh *** 9 (ẩn danh)
07.06
"Bàn được mọi người đón nhận tốt ngoài mong đợi, chân bàn này rất chắc chắn, không giống những loại chân mỏng, lung lay, rất dễ co lại và giá cả rất phải chăng."
q *** 1 (ẩn danh)
29/06
"Bàn cuộn trứng có chất lượng tốt, tay nghề tinh tế, không mùi, màu sắc đẹp."
t *** 8 (ẩn danh)
07.15
"Hàng tốt, chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, hậu cần nhanh chóng, nếu có thắc mắc bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ giải đáp kịp thời, nếu trong quá trình vận chuyển có vấn đề gì về sản phẩm sẽ được giải quyết. được cấp lại ngay lập tức."
Pi *** 0 (ẩn danh)
07.23
"Đẹp mắt và dễ dàng nhận trong một phút"
z *** 0 (ẩn danh)
07.10
"Nhiều người đã lựa chọn bộ sản phẩm này, rất tiết kiệm chi phí và thật tuyệt khi nhận được sản phẩm thực tế, có túi đựng và mua rất tiện lợi, kích thước vừa phải, dễ lắp đặt và rất thuận tiện cho những chuyến dã ngoại!"
Ngành công nghiệp *** châu Âu (ẩn danh)
07.27
"Nó có thể được lưu trữ rất dễ dàng, và túi lưu trữ cũng có chất lượng tốt."
Quân *** 7 (ẩn danh)
07.07
"Bàn ghế rất thiết thực và chắc chắn sẽ hữu ích khi đi cắm trại, đặc biệt là những chiếc ghế rất thoải mái."
k *** er (ẩn danh)
07.12
"Bàn mới mở ra đã bị vỡ, tôi có chút không nói nên lời, trên mặt bàn còn có một ít màu trắng trông như xám, không lau sạch được."
k *** hao (ẩn danh)
06.24
"Không tệ, dễ bảo quản. Đáng giá."

0965.68.68.11