Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng

MÃ SẢN PHẨM: TD-708225632168 Đã bán 92
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
423,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yago chính hãng
Model: sl-06
Chất liệu: Nhựa
Chất liệu nhựa: PVC
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:[Số lượng phản hồi có hạn Chất liệu PP05] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem (đặt hàng tối thiểu 4 chiếc) [Số lượng phản hồi có hạn Chất liệu PP05] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem + đệm ngồi (số lượng tối thiểu 4 chiếc) [Số lượng phản hồi có hạn Chất liệu PP07 ] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem (tối thiểu 4 chiếc) Bắt đầu) [Chất liệu PP07 phản hồi hạn chế] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem + đệm (số lượng tối thiểu 4 chiếc) [Chất liệu PP05 phản hồi hạn chế] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa (số lượng tối thiểu 4 chiếc) miếng) [Chất liệu PP05 phản hồi có giới hạn] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa + Đệm (đặt hàng tối thiểu 4 miếng) [Số lượng phản hồi có hạn Chất liệu PP07] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa (số lượng tối thiểu 4 miếng) [Số lượng phản hồi có hạn Chất liệu PP07] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa + Đệm ngồi (số lượng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem (từ 4 nắm) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem + đệm ngồi (từ 4 nắm) [Nâng cao Chất liệu PP07] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem (từ 4 nắm) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - trắng kem + đệm ngồi (số lượng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa (số lượng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa + đệm (số lượng tối thiểu 4 miếng) ) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa (đặt hàng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - xám sữa + đệm ngồi (số lượng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - xanh tươi (tối thiểu 4 miếng) Bắt đầu) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - xanh tươi + đệm ngồi (bắt đầu từ 4 miếng) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - xanh tươi (bắt đầu từ 4 miếng) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - xanh tươi + Đệm ngồi (đặt hàng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Đen Samurai (đặt hàng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] ] Chất lượng xuất khẩu - Đen Samurai + đệm ngồi (đặt hàng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - Đen Samurai (tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - Đen Samurai + Đệm ngồi (tối thiểu 4 miếng) ) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Vàng chanh (Tối thiểu 4 chiếc) [Chất liệu PP05 dày 】 Chất lượng xuất khẩu - vàng chanh + đệm ngồi (số lượng tối thiểu 4 chiếc) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - vàng chanh (số lượng tối thiểu) của 4 chiếc) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - màu vàng chanh + đệm (số lượng tối thiểu 4 chiếc) [ Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - cam trái cây (đặt hàng tối thiểu 4 chiếc) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - cam trái cây + đệm ngồi (tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - cam quýt (tối thiểu 4 miếng) Bắt đầu từ tay cầm) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - cam quýt + đệm (4Bắt đầu từ 4 nắm) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Xanh biển (Tối thiểu 4 nắm) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Xanh biển + Đệm (Tối thiểu 4 nắm) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - Xanh biển (Đơn hàng tối thiểu là 4 chiếc) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - Xanh biển + Đệm (Đơn hàng tối thiểu là 4 chiếc) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Đỏ sẫm (Đơn hàng tối thiểu là 4 chiếc) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Tối Moon Red + Cushion (Đơn hàng tối thiểu là 4 chiếc) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - Dark Moon Red (Đơn hàng tối thiểu là 4 chiếc) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - Dark Moon Red + Cushion (Đơn hàng tối thiểu là 4 chiếc) [ Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - bột nữ thần (tối thiểu 4 nắm) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - bột nữ thần + đệm (tối thiểu 4 nắm) [Chất liệu PP07 tăng cường] Chất lượng xuất khẩu - bột nữ thần (tối thiểu 4 nắm) Tóc ) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - phấn nữ thần + đệm (tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - xanh đậm (tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - xanh đậm + Đệm (số lượng tối thiểu của 4 miếng) [Chất liệu PP07 cường lực] Chất lượng xuất khẩu - xanh đậm (số lượng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - xanh đậm + đệm ngồi (số lượng tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Thu hoạch Vàng (đặt hàng tối thiểu 4 nắm) [Chất liệu PP05 dày] Chất lượng xuất khẩu - Vàng thu hoạch + đệm ngồi (đặt hàng tối thiểu 4 nắm) [Chất liệu PP07 nâng cao] Chất lượng xuất khẩu - Vàng thu hoạch (đặt hàng tối thiểu 4 nắm) [Chất liệu PP07 dày] Chất lượng xuất khẩu - vàng thu hoạch + đệm ngồi (tối thiểu 4 miếng) [Chất liệu pp05 dày] Đen chất lượng xuất khẩu không tựa lưngMàu đen không có tựa lưngMàu đen không có tựa lưng
Chất liệu mặt: ván nhân tạo
Công nghệ ốp ván nhân tạo: Ma bề mặt
Chiều cao tựa lưng: 125mm (không bao gồm) -800mm (không bao gồm)
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Chức năng bổ sung: đa chức năng
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Có nên lắp ráp hay không: Không
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Không
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng
Nhà dày nhựa ghế ăn bàn ăn văn phòng ghế ăn tối giản hiện đại nhà hàng internet thương mại nổi tiếng phân lưng

Customer Reviews

w***2(匿名)
05.21
"家里的餐凳坏了,在网上随便买了一个,坐着还可以,比我想象的质量好多了,平时放个东西什么的也很方便"
t***s(匿名)
05.18
"外观材质:好看塑料 气味大小:没有味道很好 直观感受:看起来不像30多的 工艺水平:不错,自己选的桌子特意找这个凳子搭配"
家***饰(匿名)
05.16
"气味大小:没有什么味 外观材质:手感很好,很结实 颜色很鲜亮,没有瑕疵和磕碰,坐上去很稳也很舒服。收到时一把椅子右前腿变形挨不到地,离地有一厘米还多,真担心是个残疾,放了几天自己恢复了,真不错。"
往***4(匿名)
05.17
"质量很好,承受能力也可以。不会摇摇晃晃,擦洗都很方便。和我的桌子家具都很搭配,很值。"
x***7(匿名)
05.11
"因为搬家想买一张椅子,看了很长时间终于选择了贵店的,这把椅子非常棒,做工非常好。我非常满意,我真的还想再买 。"
t***8(匿名)
05.14
"凳子承重不错的 200斤坐下没有问题 颜色也很好看 搭配不错"
p***m(匿名)
05.16
"是開店舖給客人坐的,顏色好看,坐上去真的好結實!又方便清潔打掃!下次再來光顧,祝貴店客似雲來??"
z***6(匿名)
05.14
"给大家看看别上当,我也不要那好评的5了,而且椅子跟图片不一样,后背连接那,坐上去别动是稳,但是椅子是用的能坐着不动吗?晃,看看卖家这扯皮的态度,那个不是脏的,是磨痕,一个劲让我检查,检查什么啊?二手的都没这么脏吧?买个磨痕怎么刷都不掉,用硬鞋刷也刷不掉,跟卖家说这个问题,一个劲让我拍照,哎呦,我是为了要补偿吗?买个三个椅子,这个旧的在箱子里没有塑料包装,真的太次了,灰色是深灰,颜色跟难看,白色的也显旧商家把问题给解决了,发错了重新换了一个"
z***5(匿名)
05.14
"给大家看看别上当,我也不要那好评的5了,而且椅子跟图片不一样,后背连接那,坐上去别动是稳,但是椅子是用的能坐着不动吗?晃,看看卖家这扯皮的态度,那个不是脏的,是磨痕,一个劲让我检查,检查什么啊?二手的都没这么脏吧?买个磨痕怎么刷都不掉,用硬鞋刷也刷不掉,跟卖家说这个问题,一个劲让我拍照,哎呦,我是为了要补偿吗?用两个号买个三个椅子,这个旧的在箱子里没有塑料包装,真的太次了,灰色是深灰,颜色跟难看,白色的也显旧我应该早就看出来,评论里都是5张图,一看就是刷出来的好评,唉,后知后觉才发现"
工***阁(匿名)
05.18
"不错,很结实,2,3百斤的人估计都能承受!包装合理……颜色多样……无异味……结实耐用……工艺水平:无毛刺无割手……厚度高度适中……乘坐舒适……"
t***0(匿名)
05.08
"椅子到货 直观感受:好!很值工艺水平:物有所值! 椅子很好,这个价格这个质量真的很不错,也很大气好看"
叶***6(匿名)
05.14
"气味大小:无 外观材质:亲肤,很好总体来说很棒。 家里不大,不然我多买**椅子。 直观感受:很结实,很厚,值得推荐。 工艺水平:很高级"
可***儿(匿名)
05.14
"很不错,质量很好,没有色差,也不重,可以放心购买了,棒棒的 气味大小:没异味 直观感受,坐着舒服可以挺好用的 ,买到办公室用,我男朋友觉得挺好用的,结实牢固,高度刚刚好,已经我要再次回购了!"
你***3(匿名)
05.07
"外观材质:质量不错,孩子坐着写作业,没问题,价格对比了几家也还算公道,喜欢的可以下手了。"
v***8(匿名)
08.01
"好看美,如果再堅硬一点會更好!可以接受!"
l***0(匿名)
05.04
"东西质量真的好啊,放家里小户型很合适,客服服务态度也超好,快递运输速度也很给力,赞。"
柔***0(匿名)
05.03
"整装到货还挺方便挺结实的,凳子很舒服,也方便还不占地方,质量很不错的椅子。客服的态度也是超级好,会再次购买实拍"
t***0(匿名)
05.03
"气味大小:没气味 材质很好,质量很好,颜色没色差,工艺水平很好,很结实,质量很好,价格很实惠,好评好评,非常好"
甜***1(匿名)
05.12
"椅子很结实,坐着舒服,简约好看。有点磨砂感,和餐桌非常搭配。"
半***岛(匿名)
05.02
"发货很快,到手的品质还可以,坐的挺稳的,搭配我的梳妆台很好看,之后再多买几张"

0965.68.68.11