Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh

MÃ SẢN PHẨM: TD-732069195969 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
972,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Phòng khách ghế bập bênh người lớn chống bẹp đầu ban công nhà giải trí có thể ngủ được ghế sofa đơn ghế giải trí lười biếng ghế bập bênh
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: SAIFU/SAIFU
Model: 202381
Hoa văn: Nghệ thuật
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu sắc: [Mẫu hình chính mất tiền, đà giảm 50 tệ] Nâng cấp bàn đạp [Chân vàng xám cao cấp] Vải kỹ thuật không thể tháo rời và giặt được?Túi mềm dày đặc điều chỉnh năm tốc độ [Màu xanh tươi và chân đen] Vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [chân màu nâu cà phê và đen] vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [Chân màu xanh và đen Bắc Âu] có thể tháo rời và giặt được vải lanh mịn? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [chân màu đen vàng sáng] có sẵn Vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [Chân màu cam hoàng gia và chân đen] Vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Cực dày túi mềm có khả năng điều chỉnh năm tốc độ [Chân màu xám và đen nâng cao] Vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [Chân màu đen nhạt] Vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Độ dày cực cao có thể điều chỉnh năm cấp độ túi mềm [Chân vàng xanh Bắc Âu] Vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được?Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm cấp độ [Chân vàng vàng tươi] Vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được?Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [vàng xám cao cấp] chân] vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [Chân vàng cam hoàng gia] vải lanh mịn có thể tháo rời và giặt được? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [chân vàng nhạt] 】 Có thể tháo rời và giặt được vải lanh? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [chân màu xanh và đen Bắc Âu] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được? Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [chân màu vàng sáng] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được? Năm -Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh tốc độ [Chân màu xám và đen cao cấp] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được?Túi mềm cực dày điều chỉnh năm tốc độ [Chân màu cam hoàng gia và chân đen] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được? Điều chỉnh năm tốc độ của túi mềm cực dày [chân đen trắng nhạt] vải kỹ thuật không thể tháo rời và giặt được?điều chỉnh năm tốc độ Túi mềm cực dày [chân vàng xanh Bắc Âu] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được?Năm- Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh tốc độ [chân vàng xám sáng] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được?Túi mềm cực dày có thể điều chỉnh năm tốc độ [chân vàng xám cao cấp] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được?Điều chỉnh tốc độ thứ năm của túi mềm siêu dày [Chân vàng cam hoàng gia] không cần tháo và giặt vải kỹ thuật?Điều chỉnh 5 tốc độ của túi mềm siêu dày [chân vàng nhạt] không cần tháo và giặt vải kỹ thuật?5 tốc độ nâng cấp điều chỉnh bằng bàn đạp chân [Chân màu xanh và đen Bắc Âu] Vải kỹ thuật không thể tháo rời và giặt được?Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ bằng bàn đạp chân [Chân màu vàng đen sáng] Vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được?Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ với bàn đạp chân [Chân màu xám và đen nâng cao] Vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được? Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ bằng bàn đạp chân [Hoàng phi] Chân màu cam và đen] Không cần tháo và giặt vải kỹ thuật? Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ có bàn đạp chân [Chân đen trắng] Không cần tháo và giặt vải công nghệ?Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ bằng bàn đạp chân [Chân màu xanh và vàng Bắc Âu] Không cần tháo và giặt vải công nghệ?Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ có dây đai Bàn đạp [chân vàng xám sáng] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được?Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ với bàn đạp [chân vàng xám cao cấp] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được?Điều chỉnh và nâng cấp năm tốc độ với bàn đạp [ Chân vàng màu cam hoàng gia] vải kỹ thuật không thể tháo rời và có thể giặt được? Nâng cấp điều chỉnh Five Gear bằng bàn đạp chân [chân vàng trắng nhạt] không cần tháo và giặt vải kỹ thuật? Điều chỉnh năm tốc độ
Tổng trọng lượng: 15
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Chức năng bổ sung: tháo gỡ và lắp ráp
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Kết cấu nội thất: kết cấu khung
Nơi xuất xứ: Tỉnh Giang Tô
Thành phố: Thành phố Thường Châu
Quận và Quận: Quận Wujin
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,1
Có sẵn để bán trước không: Không
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp hướng dẫn cài đặt và cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản

Customer Reviews

t *** 6 (ẩn danh)
08.18
"Kích thước mùi: Không có mùi Chất liệu bề ngoài: Chất liệu rất chắc chắn, vải rất chắc chắn, đủ mềm mại, khung rất chắc chắn và khả năng chịu tải rất tốt Cảm giác trực quan: đơn giản và thoáng mát, màu sắc cũng vậy rất đẹp, rất cao cấp, hỗ trợ tuyệt vời và thoải mái, Thêm sự ấm áp cho ngôi nhà của bạn"
Tay Gió *** ( ẩn danh)
08.23
"Sau khi nhận được, việc lắp ráp rất dễ dàng. Nằm rất thoải mái và rất đáng giá tiền! gợi ý!"
t *** 0 (ẩn danh)
08.08
"chất lượng rất tốtTrọng lượng chịu lực rất chắc chắn, sử dụng với bàn cà phê nhỏ ở nhà rất thoải mái. Chất lượng rất tốt và chắc chắn. Hai người ngồi lên cũng không có vấn đề gì. Rất tốt. Đúng là rất thoải mái khi nằm. Dễ lắp đặt. Đẹp và thoải mái khi ngồi. Thoải mái"
t *** 4 (ẩn danh)
08.09
"Chất lượng rất tốt, rất chắc chắn và chắc chắn, nằm rất thoải mái và dễ lắp đặt, tôi rất hài lòng.Mùi Kích thước: Không có mùi Chất liệu ngoại hình: Mạnh mẽ Cảm giác trực quan: Không khí được tiếp nhận, rất tốt, dễ lắp đặt, 10 phút lắp đặt, rất chắc chắn, nặng 200 pound, 1,85 mét, thoải mái khi ngồi, khung ống thép và một chiếc gối để ngồi vào mùa hè. Mặc rất thoải mái"

0965.68.68.11