Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V Đèn led trang trí

MÃ SẢN PHẨM: TD-675533870233
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
350,000 đ
Phân loại màu:
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
màu sáng:
khác
Thông số kỹ thuật dải LED:
12V
24V
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Zhiying
Mô hình: COB480
Sức mạnh: other / other
Phân loại màu: Ánh sáng trắng 6000K / chiều rộng 8mm / 252 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trung tính 4000K / chiều rộng 8mm / 252 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng vàng ấm 3000K / chiều rộng 8mm / 252 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trắng ấm 3500K / Rộng 8mm / 252 đèn / 5 mét 1 cuộn ánh sáng vàng 2400K / rộng 8mm / 252 đèn / 5 mét ánh sáng đỏ / rộng 8mm / 252 đèn / 5 mét ánh sáng xanh / rộng 8mm / 252 đèn / 5 mét của 1 cuộn ánh sáng hồng / rộng 8mm / 252 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng tím / rộng 8mm / 252 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng xanh lá cây / rộng 8mm / 252 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng xanh băng / rộng 8mm / 252 đèn / 5m 1 cuộn Ánh sáng trắng 6000K / chiều rộng 8mm / 336 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trung tính 4000K / chiều rộng 8mm / 336 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng vàng ấm 3000K / chiều rộng 8mm / 336 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trắng 6000K / Chiều rộng 8mm / 480 Ánh sáng / 5m 1 cuộn ánh sáng vàng ấm 3000K / rộng 8mm / 480 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trắng 6000K / rộng 5mm / 400 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trung tính 4000K / rộng 5mm / 400 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng ấm Ánh sáng vàng 3000K / chiều rộng 5mm / 400 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trắng 6000K / chiều rộng 10mm / 308 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng trung tính 4000K / chiều rộng 10mm / 308 đèn / 5m 1 cuộn ánh sáng vàng ấm ánh sáng 3000K / chiều rộng 10mm / 308 đèn / 5 mét 1 cuộn Nguồn cấp biến áp 60W (với tải 5 mét dải đèn) Nguồn cấp biến áp 100W (với tải 8 mét dải sáng) Nguồn cấp biến áp 200W (với một tải 16 mét dải đèn) Nguồn biến áp 300W (với tải 24 mét dải sáng) Nguồn biến áp 400W (Tải dải đèn trong phạm vi 35 mét) Đèn trung tính 4000K / chiều rộng 8mm / 480 đèn / 5 mét 1 cuộn
Điện áp: 12V
Loại điều khiển: Khác
Màu sáng: khác
Đơn vị định giá: Mét
Đặc điểm kỹ thuật dải LED: 12V 24V
phong cách: bản vá
Thời gian bảo hành: 3 năm
Cho dù điều khiển thông minh: không
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V
Dải ánh sáng COB tự dính 24V mềm tuyến tính siêu sáng LED trang trí nội thất gia đình không có đèn chiếu sáng dải ánh sáng điện áp thấp 12V

0965.68.68.11