Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-682588009550
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
189,000 đ
Phân loại màu:
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Hangcheng cỏ đầu vàng
Mô hình: TGCKSDS201
Phân loại màu sắc: Thép không gỉ [4 điểm] đến dây thép không gỉ [4 điểm] đến dây thép không gỉ dày [4 điểm] đến dây thép không gỉ kéo dài 5MM [4 điểm] đến dây thép không gỉ kéo dài 7MM [6 điểm] đến dây thép không gỉ [2 điểm] đối với dây thép không gỉ [3 điểm] 2 phút đối với dây thép không gỉ khác dây [4 điểm] 3 phút đối với dây thép không gỉ khác dây [4 điểm] 4 phút đối với dây thép không gỉ khác dây [6 điểm] 4 phút đối với dây thép không gỉ khác dây [1 inch] 6 phút trên dây thép không gỉ khác dây [1 inch] trên dây thép không gỉ [1 inch] trên dây thép không gỉ [1,2 inch] trên dây thép không gỉ theo đường chéo trên dây 4 phút quay [6 phút] trên dây
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y
Mối nối dây thép không gỉ bên trong dây bên trong và bên ngoài dây khuỷu tay 3 phút 4 phút 6 phút 1 inch đường kính thay đổi ống nước phụ kiện chống ăn mòn măng xông nối ống co ống nước chữ y

0965.68.68.11