Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-582890041701
Free Shipping
181,000 đ
Phân loại màu:
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Ghi chú

Số lượng:
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Phân loại màu sắc: Bạc trắng sữa màu be xám nhạt xám đậm khuỷu tay 4 điểm / DN15 ba chiều 4 điểm / DN15 bốn chiều 4 điểm / DN15 dây trong 4 điểm / DN15 dây ngoài hình lục giác 4 ​​điểm / DN15 dây ngoài ngắn 4 điểm / DN15 Oil Ning Kết nối trực tiếp 4 điểm / Đầu kích thước DN15 6 điểm Thay đổi 4 điểm Kích thước đầu 1 inch Thay đổi 4 điểm Đầu cắm dây bên ngoài 4 điểm / DN15 Nắp dây bên trong 4 điểm / DN15 Nạp đầy 6 điểm Thay đổi 4 điểm Nạp lại 1 inch Biến 4 điểm Bên trong và dây bên ngoài khuỷu tay 4 điểm / DN15 Ống lụa bên trong và bên ngoài cổ 4 điểm / DN15 Cút 6 điểm / DN20 Tee 6 điểm / DN20 Dây bên trong 6 điểm / DN20 Dây ngoài hình lục giác 6 điểm / DN20 Oil Ning kết nối trực tiếp 6 điểm / DN20 bốn- cách 6 điểm / Ngắt dây bên ngoài DN20 6 điểm / Đầu cắm dây bên ngoài DN20 6 điểm / Nắp dây bên trong DN20 6 điểm / DN20
Loại đầu nối: đầu nối bên ngoài thông thường
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt
Đường ống bằng thép Matto đường ống khuỷu tay bên trong răng nước Phụ kiện Nước Ống ống ống kết nối dây bên trong 4 điểm DN15 co ống nhựa măng xông trượt

0965.68.68.11