co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110

MÃ SẢN PHẨM: TD-640549500017
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
552,000 đ
Phân loại màu:
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Xinyou
Mô hình: 2021 lục giác SUNYOUE
Phân loại màu sắc: Thương hiệu Đức được ủy quyền Tmall đảm bảo chất lượng giảm 20 nhân dân tệ [giao hàng sau khi khử trùng và khử trùng toàn diện] giao hàng cực nhanh [tiếp nhiên liệu tại Trung Quốc] [Cao áp Seiko của Đức] Bộ 7,5 mét [2,5 mét trước khi phun nước] quà tặng 7 [Seiko của Đức áp suất cao] Đặt 10 mét [3,4 mét trước khi phun nước] 7 [Áp suất cao Seiko của Đức] Đặt 15 mét [5 mét trước khi phun nước] 7 [Áp suất cao Seiko của Đức] Đặt 22 mét [7,5 mét trước khi phun nước] 7 [Tiếng Đức Áp suất cao Seiko] Đặt 30 mét [10 mét trước khi phun nước] 7 miễn phí [Áp suất cao Seiko của Đức] 37 mét đặt [12,5 mét trước khi phun nước] 7 [Áp suất cao Seiko của Đức] Đặt 45 mét [15 mét trước khi phun nước] 7 miễn phí [Bộ tăng cường kênh súng xoắn ốc 2022] Bộ 10 mét + bình bọt [3,4 mét trước khi phun nước] 8 miễn phí [Mẫu tăng áp kênh súng xoắn ốc 2022] Bộ 15 mét + bình bọt [5 mét trước khi phun nước] 8 miễn phí [Súng xoắn ốc 2022 phiên bản siêu tăng áp của kênh] Bộ 22 mét + Bình bọt [7,5 mét trước khi phun nước] Miễn phí 8 [Mô hình tăng cường kênh súng xoắn ốc năm 2022] Bộ 30 mét + Nồi tạo bọt [10m trước khi phun nước] Miễn phí 8 [Mô hình tăng cường kênh súng xoắn ốc 2022] Bộ 37m + Bình bọt [Phun nước] 12,5m đầu tiên] Bộ 8 [Mẫu tăng cường kênh súng xoắn ốc năm 2022] Bộ 45m + Bình bọt [15m trước khi phun nước] Miễn phí 8 [Mẫu tăng cường kênh súng xoắn ốc 2022] Bộ 7,5m [2,5m trước khi có nước Injection] Miễn phí 7 bộ [Mẫu tăng cường kênh súng xoắn ốc 2022] 10m Bộ [3,4m trước khi phun nước] 7 miễn phí [Mẫu tăng cường kênh súng xoắn ốc năm 2022] 15m Suit [5m trước khi phun nước] 7 miễn phí [Mẫu tăng cường kênh súng xoắn ốc 2022] 22m Đặt [7,5 mét trước khi phun nước] Bộ 7 miễn phí [Mô hình điều áp kênh súng xoắn ốc 2022] Đặt 30 mét [10 mét trước khi phun nước] Miễn phí 7 [Mô hình điều áp kênh súng xoắn ốc năm 2022] Đặt 37 mét [12,5 mét trước khi phun nước] Miễn phí 7 [Mẫu tăng cường kênh xoắn ốc 2022] Bộ 45m [15m trước khi phun nước] 7 [Áp suất cao Seiko của Đức] Bộ 7,5m [2,5m trước khi phun nước] 7.
Vật liệu thân súng: Hợp kim
Chất liệu giao diện: đồng
Chất liệu vòi phun: đồng
Chiều dài: 7,5m * 30m
Loại xử lý: Chuyển đổi ngón tay
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110
co ong nuoc Súng phun nước rửa xe áp lực cao tạo tác gia dụng vòi ống nước ống lồng vòi phun mạnh mẽ vòi phun lấy dụng cụ rửa xe co ống nước 3 đầu ống pvc 110

0965.68.68.11