ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt

MÃ SẢN PHẨM: TD-674451138551
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
544,000 đ
Phân loại màu:
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
Ghi chú

Số lượng:
Chức năng: ống cống
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: tỉnh Giang Tô
Thành phố: Nam Kinh
Phân loại màu sắc: Ống tôn DN200 (6 mét / cái), tiêu chuẩn doanh nghiệp S1 Ống thép đai DN300 (6 mét / cái), Ống tôn DN300 8 cấp dương SN8 (6 mét / cái), tiêu chuẩn doanh nghiệp S1 Ống thép đai DN400 ( 6 mét / mảnh)) Ống tôn SN8 dương cấp 8 DN400 (6 mét / mảnh) tiêu chuẩn doanh nghiệp S1 Ống thép đai DN500 (6 mét / mảnh) Ống tôn SN8 8 dương DN500 (6 mét / mảnh) tiêu chuẩn doanh nghiệp S1 DN600 thép ống đai (6 mét / cái) SN8 dương loại 8 Ống tôn DN600 (6 mét / cái) tiêu chuẩn doanh nghiệp S1 Ống thép đai DN800 (6 mét / cái) SN8 dương 8 ống sóng DN800 (6 mét / cái) tiêu chuẩn doanh nghiệp S1 Ống đai thép DN1000 (6 mét / cái) Ống thép đai dương SN8 loại 8 DN1200 (6 mét / cái) Ống đai thép SN8 loại 8 DN1500 dương (6 mét / cái) Ống SN8 dương loại 8 a 6 mét, ở trên là giá 1 kiện Đã bao gồm thuế vận chuyển, xác nhận cước phí với dịch vụ khách hàng và sau đó lập báo giá dự án 13119523068
Đường kính ống: 700mm trở lên
Loại ống: Ống thép Đai ống Ống sóng dày Đôi tường
Đơn vị định giá: Gốc
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt
ống nước mềm phi 21 HDPE Double -wall Ripple Tube Thép Vành đai PE Nâng cao ống giữa Tường vướng ống nước chịu nhiệt ống nước chịu nhiệt

0965.68.68.11