ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60

MÃ SẢN PHẨM: TD-592498390737
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
684,000 đ
Phân loại màu:
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Kháng bạch kim
Mô hình: Bộ giá để đồ bằng ống nước màu vàng
Phân loại màu sắc: Đặc biệt của hôm nay: đặt hàng gửi phụ kiện treo tường, sự kiện kết thúc vào tối nay! Bộ giỏ đựng vòi hoa sen màu vàng BN-X + Bộ ống nước 10m (Không lắp ráp) Bộ giỏ đựng vòi hoa sen màu vàng BN-X + Bộ ống nước 15m (Không lắp ráp) Bộ giỏ đựng vòi sen màu vàng BN-X + Ống nước 20m (Không lắp ráp) BN -XS Vòi hoa sen Bộ ống nước màu vàng + Bộ ống nước 25m (Không lắp ráp) Bộ lắp ráp ống nước BN-X màu vàng + 10m ống nước (Không lắp ráp) Bộ hộp đựng vòi màu vàng BN-X + 15m ống nước (Không lắp ráp) BN- X Bộ ống nước màu vàng + Bộ ống nước dài 20m (Không lắp ráp) Bộ ống nước màu vàng BN-XS + 25 mét ống nước (không lắp ráp) Bộ xe đẩy ống nước màu vàng BN-XS + 30 mét ống nước (không lắp ráp) BN - Bộ xe kéo ống nước màu vàng XS + 40 mét ống nước (không lắp ráp) Bộ xe kéo ống nước BN-X + 10 ống nước vo gạo + chậu xốp (không lắp ráp) Bộ xe kéo ống nước BN-X + 15m ống nước + chậu xốp (không lắp ráp) Bộ xe đẩy ống nước BN-X + 20m ống nước + bô xốp (không lắp ráp) Bộ xe đẩy ống nước BN-XS + 25m ống nước + bô xốp (không lắp ráp) Bộ xe đẩy ống nước BN-XS + 30m ống nước + bô xốp (không lắp ráp) Bộ xe đẩy ống nước BN-XS + 40m ống nước + chậu xốp (không lắp ráp) Xe đẩy màu vàng + 20m ống nước + Chậu xốp (yêu cầu lắp ráp) Xe đẩy hàng màu vàng + 30m ống nước + chậu xốp (yêu cầu lắp ráp) ) Xe đẩy màu vàng + 40m ống nước + chậu xốp (yêu cầu lắp ráp) Xe đẩy màu vàng + 50m ống nước + chậu xốp (yêu cầu lắp ráp)
Vật liệu thân súng: Hợp kim
Chất liệu giao diện: đồng
Chất liệu vòi phun: đồng
Chiều dài: 10 mét 15 mét 20 mét 25 mét 30 mét 40 mét 50 mét
Loại súng phun nước: quạt phun sương dạng cột nước rỗng
Loại xử lý: Chuyển đổi ngón tay
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60
ống nước co giãn Súng phun nước rửa xe tạo tác súng phun áp lực cao vòi phun nước ống nước tăng cường vòi phun vòi gia đình xả nước măng xông trượt ống bơm nước vải bạt phi 60

0965.68.68.11