Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-565593443852
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
411,000 đ
Phân loại màu:
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Tiger Knight
Mô hình: C-1
Phân loại màu sắc: Súng cực dài H2 + Ống lồng 7,5 mét [2,5 mét trước khi phun nước] Súng cực dài H2 + Ống kính 10,5 mét [3,5 mét trước khi phun nước] Súng cực dài H2 + Ống lồng 15 mét [5 mét trước khi phun nước ] Súng ống lồng dài H2 + Ống lồng 22 m [7,5 m trước khi phun nước] Súng ống lồng dài H2 + Ống lồng 30 m [10 m trước khi phun nước] Súng ống dài H2 + Ống lồng 7,5 m [2,5 m trước khi phun nước] + Bình bọt khí H2 súng ống dài + 10,5 mét ống lồng [3,5 mét trước khi phun nước] + thùng xốp H2 súng ống dài + ống lồng 15 mét [5 mét trước khi phun nước] + nồi xốp H2 súng ống dài + 22 mét ống lồng [ 7,5 mét trước khi phun nước] + bình bọt khí H2 súng ống dài + 30 mét ống lồng [10 mét trước khi phun nước] + nâng cấp bình bọt khí súng ống dài H2 + ống lồng kim loại 7,5 m [2,5 mét trước khi phun nước] Ống lồng H2 nâng cấp súng + ống lồng kim loại 10,5 m [3,5 mét trước khi phun nước] Súng ống lồng dài H2 được nâng cấp + ống ống lồng kim loại 15 mét [5 mét trước khi phun nước] Súng ống lồng dài H2 nâng cấp + ống lồng kim loại 22 mét [7,5 mét trước khi phun nước] Nâng cấp súng ống dài H2 + Ống lồng kim loại 30m [10m trước khi phun nước] Súng ống dài H2 nâng cấp + Ống lồng kim loại 7,5m [2,5m trước khi phun nước] + Bình bọt nâng cấp súng ống dài H2 + Ống lồng kim loại 10,5m [nước tiêm] 3,5 mét đầu tiên] + nâng cấp bình bọt khí súng ống dài H2 + ống lồng kim loại 15 m [5 mét trước khi phun nước] + nâng cấp bình bọt tuyết Súng ống dài H2 + ống lồng kim loại 22 m [7,5 mét trước khi phun nước] + Bình bọt nâng cấp súng nòng dài H2 + ống lồng kim loại 30 mét [10 mét trước khi phun nước] + nồi bọt [nâng cấp áp suất cao bằng kim loại] + Bộ 7,5 mét [2,5 mét trước khi phun nước] [nâng cấp áp suất cao bằng kim loại] + 10,5 bộ đồng hồ [trước khi phun nước] 3,5m] [Nâng cấp áp suất cao bằng kim loại] + Bộ đồ 15m [5m trước khi phun nước] [Nâng cấp bộ áp lực cao bằng kim loại] + Bộ đồ 22,5m [7,5m trước khi phun nước]
Vật liệu thân súng: nhựa kỹ thuật
Vật liệu giao diện: hợp kim
Chất liệu vòi phun: Hợp kim
Chiều dài: 5m-50m
Loại súng phun nước: quạt phun sương khác vòi sen cột nước rỗng
Loại xử lý: Chuyển đổi ngón tay
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước
Súng phun nước rửa xe cao áp lấy đồ tạo tác gia dụng ống nước ống lồng vòi vòi phun nước xả súng phun áp lực điều áp phụ kiện nước ống cân nước

0965.68.68.11