4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-43534425158
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
182,000 đ
Số lượng:
Phân loại màu sắc: 4 điểm cho dây thép không gỉ dày vừa (38 gam), 4 điểm cho dây thép không gỉ dày (46 gam), 4 điểm cho dây thép không gỉ dài (3,8 cm), 4 điểm cho dây thép không gỉ dài (5 cm), 4 điểm đối với dây thép không gỉ kéo dài Dây (7 cm) 4 điểm Dây thép không gỉ 304 [rèn] 4 điểm Dây thép không gỉ 304 [đúc chính xác] 6 điểm Dây thép không gỉ dày trung bình 1 inch Dây thép không gỉ độ dày trung bình 2 điểm dây thép không gỉ dây thép không gỉ 3 điểm
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước
4 điểm bằng thép không gỉ đến dày đôi -oouter Dây trực tiếp đường ống nước phụ kiện sưởi ấm giao diện để tiếp quản đầu nối ron cao su vòi nước co chia 3 ống nước

0965.68.68.11