ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm

MÃ SẢN PHẨM: TD-734877049758 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
720,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jiluo
Mẫu mã : bàn ăn
Chức năng: khác/khác
Phong cách: đơn giản hiện đại
hình dạng: hình chữ nhật
Số người áp dụng: 4 người
sắp xếp theo màu sắc:[Màu gốc] 100*60*75 Bàn đơn [Trắng sữa] 100*60*75 Bàn đơn [Màu óc chó] 100*60*75 Bàn đơn [Màu gốc] 120*60*75 Bàn đơn [Trắng sữa] 120* Bàn đơn 60*75 [màu óc chó] Bàn đơn 120*60*75 [màu gỗ thô] Bàn đơn 120*80*75 [màu trắng sữa] Bàn đơn 120*80*75 [màu óc chó] Bàn đơn 120*80*75 [ Màu gỗ nguyên bản] 140*80*75 Bàn đơn [màu trắng sữa] 140*80*75 Bàn đơn [màu óc chó] 140*80*75 Bàn đơn [màu gỗ nguyên bản] 100*60*75 Bàn đơn + hai ghế ăn (xanh lá cây) [Trắng sữa] Bàn đơn 100*60*75 + hai ghế ăn (trắng sữa) [Màu óc chó] Bàn đơn 100*60*75 + hai ghế ăn (đen) [Màu gỗ] đơn 120*60*75 Bàn + Hai Ghế Ăn (Xanh) [Trắng Sữa] Bàn Đơn + Hai Ghế Ăn 120*60*75 (Trắng Sữa) [Màu Quả óc Chó] 120*60*75 Bàn Đơn + Hai Ghế Ăn (Đen) [Màu Gỗ] 100 *Bàn đơn 60*75 + 4 ghế ăn (xanh) [Trắng sữa] Bàn đơn 100*60*75 + 4 ghế ăn (màu trắng sữa) [Màu óc chó] Bàn đơn 100*60*75 + 4 ghế ăn (đen) [Màu gỗ] 120*60*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (xanh) [Trắng sữa] 120*60*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (Trắng sữa) [Màu óc chó] 120 *60*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (đen) [Màu gỗ] 120*80*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (xanh) [Trắng sữa] 120*80*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (Trắng sữa) [Màu óc chó] 120*80* 75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (Đen) [Màu gỗ] 140*80*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (Xanh) [Trắng sữa] 140*80*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (trắng sữa) [Màu óc chó ] 140*80*75 Bàn đơn + 4 ghế ăn (đen) [Màu gỗ] 120*60*75 Bàn đơn + 6 ghế ăn (xanh) [ Trắng sữa] Bàn đơn 120*60*75 + 6 ghế ăn (sữa trắng) [Màu óc chó] Bàn đơn 120*60*75 + sáu ghế ăn (đen) [Màu gỗ] Bàn đơn 120*80*75 + Sáu ghế ăn (xanh) [trắng sữa] 120*80*75Bàn đơn + sáu ghế ăn (trắng sữa) [Màu óc chó] 120*80*75 Bàn đơn + sáu ghế ăn (đen) [Màu gỗ] 140*80*75 Bàn đơn + sáu ghế ăn (xanh) [ Trắng sữa] Bàn đơn 140*80*75 + 6 ghế ăn (màu trắng sữa) [Màu óc chó] Bàn đơn 140*80*75 + 6 ghế ăn (màu đen)
Chất liệu mặt: ván nhân tạo
Có khả năng mở rộng: Không
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Số lớp: 1 lớp
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 1
Có sẵn để bán trước không: Có
Định vị phong cách: tiết kiệm
Dù có chức năng bếp từ hay không: Không
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm
ghế tròn xoay Bàn ăn cho căn hộ nhỏ, phong cách Bắc Âu Bàn ăn gỗ hình chữ nhật đơn giản, bàn ghế khách kết hợp bàn ăn gấp bàn ăn cơm

Customer Reviews

t *** 7 (ẩn danh)
09.02
"Sau khi xem xét một lúc lâu và so sánh từ mẫu mã đến chất lượng, cuối cùng tôi đã chọn chiếc này. Nó thực sự đáp ứng mong đợi của tôi. Chân được đóng gói cẩn thận và bảo vệ tốt. Chân được bọc trong giấy. Rất dễ dàng để sử dụng. cài đặt. Tôi là con gái và có thể sửa kích thước chuẩn trong vài phút. Không có mùi ❤️Cảm giác kiểu gỗ rất tươi mới và tự nhiên, hôm nay tôi đã sử dụng, mịn màng, chống bỏng và rất hữu ích."
Xiao *** ju (ẩn danh)
09.06
"Bàn dễ lắp đặt và có thể lắp đặt dễ dàng??Rất chắc chắn, ổn định và rất tiết kiệm chi phí??Bảng màu gỗ nguyên bản rất đa năng và phù hợp với phong cách nhà tôi??Vân gỗ rất tự nhiên và trông rất thoải mái, với thiết kế các góc bo tròn, lối đi hẹp và bạn không phải lo lắng về việc va vào nó.Dễ dàng chăm sóc, chỉ cần lau sạch mà không để lại vết bẩn. Khả năng chịu tải rất tốt??Cảm giác rất thiết thực."
t *** 9 (ẩn danh)
09.04
"Mặt bàn màu log đơn giản, đa năng, được đóng gói cẩn thận, bên ngoài chân bàn có phủ một lớp giấy để chống trầy xước, mình là gái lắp rất nhanh theo video lắp đặt. khá ổn định và sẽ không rung chuyển ?️Nhà mình có em bé nên mua loại bàn này góc bo tròn an toàn hơn khi sử dụng, khung bàn làm bằng thép carbon khá chắc chắn."
c *** 2 (ẩn danh)
09.04
"Đã nhận được bàn, khâu hậu cần khá tốt, giao hàng tận nhà, đóng gói chắc chắn và không hề bị va đập. Kích thước vừa phải, không có mùi, rất ổn định ~~~Càng nhìn chiếc bàn gỗ này càng thích, các góc bàn được bo cong để trẻ em không chạm vào, mặt bàn nhẵn, tay nghề tốt ~"
Mặc định *** 1 (ẩn danh)
08.31
"Nếu bạn có một chiếc bàn ăn mới, bạn có thể tự lắp đặt, rất đơn giản. Chất liệu rất tốt và dày dặn, rất chắc chắn và có thể dùng để đựng các vật nặng. Kích thước đĩa vừa đủ, thiết kế phóng khoáng, góc quán rất ấm cúng. ?Ở nhà trông cũng đẹp hơn nhiềuMình dùng mấy ngày thấy khá tốt, hoa văn màu gỗ trên bàn cũng đẹp, cảm giác mới mẻ, hiệu quả tổng thể đúng như mình mong đợi. Đẹp và thiết thực, tốt đẹp."
t *** 8 (ẩn danh)
09.04
"Bàn ăn rất hợp với tôi, rất phù hợp với cách trang trí nhà tôi, hơn nữa chất lượng bàn tốt, rất chắc chắn, kích thước cũng phù hợp, rất tốt.Thật là một món hời khi có thể mua được một chiếc bàn chất lượng như vậy ở mức giá này. Bàn rất dễ lắp đặt và rất chắc chắn, kết cấu của bàn rất tuyệt vời."
Giấc mơ *** tích cực (ẩn danh)
08.31
"Đã nhận được bàn, nó khác với những gì tôi mong đợi. Kết cấu thực sự tốt, bốn góc đều được bo tròn và các chi tiết rất tốt. Nhìn không giống một sản phẩm ở mức giá này. Đầy bất ngờ. ??????Tôi đã sử dụng nhiều lần và tạm thời không thấy có vấn đề gì, bề mặt rất mịn và phẳng, giá đỡ tương đối ổn định và sẽ không bị rung lắc."
t *** 0 (ẩn danh)
08.29
"Bàn ăn đã được đóng gói cẩn thận. Màu sắc và kiểu dáng rất đẹp. Bàn gỗ nguyên khối rất có phong cách và phù hợp với những chiếc ghế ở nhà. Kết cấu bề mặt của bàn rất hoa văn. Kích thước vừa phải cho ngôi nhà của bạn.Chân kim loại rất chắc chắn, lắp đặt rất chắc chắn, lắp đặt dễ dàng, vận chuyển nhanh chóng, đặt ở nhà rất cao cấp, kết cấu mặt bàn đẹp, hiệu ứng tổng thể rất tốt."
Song *** Hồng (ẩn danh)
09.05
"Tôi rất thích chiếc bàn này. Giao hàng nhanh và đóng gói rất cẩn thận. Bên trong có xốp và bàn không có va đập. Tôi chọn màu gỗ và rất dễ lắp đặt. Tôi đưa cho nó một cái tuốc nơ vít và cô gái của tôi đã lắp đặt nó. dễ dàng. Chất lượng tốt và tiết kiệm chi phí. Cao, khá hài lòng?Tôi rất hài lòng với chiếc bàn này?. Người nhà đều khen tôi chọn nó vì nó trông đẹp và thiết thực. Lý do chính là nó rẻ và phù hợp với giá tiền. Bạn có thể yên tâm mua nó?"
t *** 9 (ẩn danh)
09.05
"Bàn tốt, chất lượng rất tốt, dày dặn, chất liệu tay nghề rất tốt?Tôi thích phong cách Bắc Âu?Kích thước vừa phải, rất ổn định và khả năng chịu tải cũng tốt?Nó trông đẹp và khá thiết thực, haha, tôi thích nó?Tôi rất thích bàn ăn kiểu gỗ, dễ lắp đặt, chất liệu khá dày, tay nghề tốt và kết cấu mặt bàn đẹp✌️"
Cậu bé Big *** (ẩn danh)
09.04
"Bàn có chất lượng tốt, kiểu dáng đơn giản và trang nhã, mẫu mã tôi yêu thích, độ ổn định khi lắp đặt và sửa chữa tốt, kích thước vừa phải cho một gia đình bốn người, mặt bàn dễ chăm sóc và giá cả rất phải chăng.Chân bàn làm bằng chất liệu kim loại, lắp đặt rất chắc chắn, không rung lắc, hỗ trợ đầy đủ, bàn tốt, các bạn thích thì có thể mua."
Thằng khốn nạn (ẩn danh)
09.04
"Nó phù hợp với việc trang trí trong cửa hàng! Chất lượng rất tốt, mặt bàn khá dày, không bị lung lay khi sử dụng, kết cấu tổng thể rất chắc chắn, chân bàn cũng dày dặn và rất chắc chắn ? ?Càng nhìn càng thích? Chỉ cần lau bẩn là không để lại dấu vết gì trên bàn đâu!"
t *** 8 (ẩn danh)
09.07
"Bàn rất chắc chắn, phòng khách ở nhà tương đối nhỏ nên mua chiếc này là vừa phải, màu gỗ nguyên bản cũng tốt, giá cả phải chăng, có thể dùng làm bàn ăn hoặc làm bàn học. ."
em yêu *** 2 (ẩn danh)
09.07
"Bàn lắp đặt đơn giản, tiện lợi. Màu vân gỗ nguyên bản của mặt bàn rất hoa văn. Phù hợp với màu sắc nhà hàng của tôi. Chân bàn bằng kim loại chắc chắn, không bị rung lắc. Chiều cao vừa phải. Chất lượng thực sự tốt .Cuối cùng, tôi đã chọn một chiếc bàn kết hợp giữa vẻ ngoài đẹp mắt và tính thực tế. Giá cả phải chăng, tay nghề tổng thể tinh tế và chắc chắn. Điều quan trọng nhất là nó thực sự dễ sử dụng. Mặt bàn có thể được lau sạch khi bị bẩn Nó không để lại bất kỳ vết bẩn nào trên mặt bàn và rất d"
Cửa hàng *** Hàn Quốc (ẩn danh)
08.31
"Chiếc bàn đẹp hơn tôi tưởng tượng. Kết cấu của mặt bàn này rất đẹp. Kiểu dáng thời trang, có độ ổn định cao và không bị rung lắc. Tôi phải khen ngợi điều này. Chiều cao vừa phải. Cuối cùng tôi cũng có thể thay thế chiếc bàn thấp của mình ✌️✌️Ừ ừ ừMặt bàn to và dài nên không tốn diện tích, vừa ăn vừa xem phim nên ăn thoải mái ?✌️Như mình đã nói là vừa đẹp vừa cay! Ối, ôi, ôi"
Ba *** 9 (ẩn danh)
09.02
"Khi trang trí xong, chúng ta thực sự đã đi đến cuối cùng nên khi nói đến nội thất, chúng ta vẫn cố gắng lựa chọn những món đồ nội thất tiết kiệm chi phí. Giá của chiếc bàn này quả thực rất phải chăng, chất lượng sau khi nhận cũng rất tốt?Đó là màu gỗ đẹp, trang trí theo phong cách gỗ, bạn có thể cảm thấy thoải mái, không bị rung lắc và độ ổn định tốt."
_ *** khốn nạn (ẩn danh)
09.06
"Đúng như người bán mô tả, tôi thực sự thích dịch vụ khách hàng và họ rất kiên nhẫn trong việc giải quyết vấn đề của tôi."
Bốn gói *** (ẩn danh)
09.07
"Bàn rẻ vừa túi tiền, nhìn chung là tốt, có một số vấn đề nhỏ nhưng sau khi bán đã giải quyết kịp thời, thái độ phục vụ khách hàng rất tốt!"
t *** 4 (ẩn danh)
09.06
"Nhìn đẹp lắm, màu này làm cho căn phòng sáng hơn, tuy có một số khuyết điểm nhỏ nhưng không ảnh hưởng gì đến mình, mình rất thích."
t *** 6 (ẩn danh)
09.06
"Bộ bàn có chất lượng tốt, chắc chắn và không bị rung lắc, đáng sở hữu"

0965.68.68.11