[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều

MÃ SẢN PHẨM: TD-40488475168
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
499,000 đ
Đánh giá hiện tại:
32A
số cực:
2P
Ghi chú

Số lượng:
Số giấy chứng nhận: 2020980307001515
Trạng thái tự khai báo: đang hoạt động
Tên công ty nộp đơn: Guilin Machine Tool Electric Co., Ltd.
Thương hiệu: Guiqi
Mô hình: GB1-32L
Định mức hiện tại: 32A
Loại bảo vệ rò rỉ: 2P
Thời gian bảo hành: 2 năm
Số cực: 2P
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều
[Guiqi] Tủ điều hòa 2-5P Máy nước nóng điện 16-32A GB1-32L tăng cường bảo vệ chống rò rỉ cầu dao aptomat chống giật 30a át đảo chiều

0965.68.68.11