Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-735341953850 Đã bán 59
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
349,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: MAQILUN MAQILUN
Model: Bàn gấp-824
Chất liệu: ván nhân tạo
Loại ván nhân tạo: ván ép/ván sợi
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
sắp xếp theo màu sắc:Vân gỗ óc chó [60*60*50] Chân mạ kẽm dày nâng cấp - bảo hành 6 năm Trắng ấm [60*60*50] Chân mạ kẽm dày nâng cấp - bảo hành 6 năm Mẫu đá trắng [60*60*50] nâng cấp dày chân mạ kẽm - Bảo hành sáu năm Vân gỗ phong trắng [60*60*50] Chân mạ kẽm dày nâng cấp - Bảo hành sáu năm Vân gỗ óc chó [70*70*50] Chân mạ kẽm dày nâng cấp - Bảo hành sáu năm cho độ ấm Trắng [ 70*70*50] Chân mạ kẽm dày nâng cấp - bảo hành sáu năm Vân đá trắng [70*70*50] Chân mạ kẽm dày nâng cấp - bảo hành sáu năm Vân gỗ phong trắng [70*70*50] nâng cấp cộng với Chân mạ kẽm dày - Bảo hành 6 năm với vân gỗ óc chó [60*60*50] Chân sơn dày nâng cấp - Bảo hành 6 năm với màu trắng ấm [60*60*50] Chân sơn dày nâng cấp - Bảo hành 6 năm với vân đá trắng [60 * 60*50] Chân sơn dày nâng cấp - bảo hành 6 năm với vân gỗ phong trắng [60*60*50] Chân sơn dày nâng cấp - bảo hành 6 năm với vân gỗ óc chó [60*60*70] Chân sơn dày nâng cấp - sáu chân sơn dày chất lượng hàng năm [60*60*70] chân sơn dày nâng cấp - Vân đá trắng bảo hành sáu năm [60*60*70] Chân sơn dày nâng cấp - vân gỗ phong trắng bảo hành sáu năm [60*60* 70] Chân sơn dày nâng cấp - Bảo hành sáu năm bằng hạt óc chó [70*70*50] Chân sơn dày nâng cấp - Bảo hành sáu năm với màu trắng ấm [70*70*50] Chân sơn dày nâng cấp - Bảo hành sáu năm với vân đá trắng [70*70*50] Chân sơn dày nâng cấp - bảo hành 6 năm với vân gỗ phong trắng [70*70*50] Chân sơn dày nâng cấp - bảo hành 6 năm với vân gỗ óc chó [70*70* 70] Chân sơn dày nâng cấp - sáu Chân trắng ấm chất lượng hàng năm [70*70*70] Chân sơn dày nâng cấp - Vân đá trắng bảo hành sáu năm [70*70*70] Chân sơn dày nâng cấp - Gỗ phong trắng bảo hành sáu năm hạt [70*70*70] nâng cấp Chân sơn dày - Bảo hành sáu năm với hạt óc chó [80*80*70] Chân sơn dày nâng cấp - Bảo hành sáu năm với màu trắng ấm [80*80*70] Sơn dày nâng cấp chân - Bảo hành 6 năm với vân đá trắng [80*80*70] Chân sơn dày nâng cấp - Bảo hành 6 năm với vân gỗ phong trắng [80*80*70] Chân sơn dày nâng cấp - bảo hành 6 năm màu trắng [ phiên bản dày + khả năng chịu tải 600 pound] Ổn định và không rung lắc - chống rơi Màu xám ép [phiên bản dày + khả năng chịu tải 600 kg] ổn định và không rung chuyển - chống rơi và chịu áp lực Màu cam [phiên bản dày + khả năng chịu lực 600 kg] ổn định và không rung chuyển - chống rơi và áp lực Màu xanh Matcha [phiên bản dày + khả năng chịu lực 600 kg] ổn định và ổn định Chống rung khi rơi và áp lực, màu xanh nhạt [phiên bản dày + khả năng chịu tải 600 kg ] ổn định và không rung chuyển-Chống rơi và áp lực
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Các tính năng bổ sung: Có thể gập lại
Khối lượng đóng gói: 0,1
Định vị phong cách: chất lượng và sang trọng
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ
Hộ Gia Đình Bàn Gấp Bàn Tròn Căn Hộ Nhỏ Cho Thuê Bàn Ăn Dã Ngoại Ngoài Trời Phòng Khách Ban Công Đơn Giản Bàn Nhỏ

Customer Reviews

w *** 1 (ẩn danh)
08.31
"Bàn ăn gấp được làm từ chất liệu dày dặn, tay nghề tinh xảo, không có bộ phận lỏng lẻo, mặt bàn phẳng và mịn, chân cũng rất chắc chắn, rất tốt, khi gấp lại không tốn diện tích.Nó gấp lại và rất nặng để giữ! Bên trong có dụng cụ, lắp đặt rất tiện lợi, thích hợp cho hai người ăn, kích thước mình mua vừa phải. Phong cách rất hữu ích và đẹp!"
t *** 4 (ẩn danh)
09.01
"Tay nghề của máy tính để bàn rất tốt, không có gờ, rất mịn, các lỗ đều được khoan trước và các dụng cụ đều được chuẩn bị sẵn, rất chu đáo! Nó có thể gập lại và không chiếm bất kỳ không gian nào. Bạn có thể tựa nó vào bất kỳ bức tường nào."
t *** 3 (ẩn danh)
08.29
"Chất lượng rất tốt, hậu cần nhanh chóng và thực sự thoải mái!"
t *** 7 (ẩn danh)
09.08
"Một chiếc bàn khổng lồ có thể gập lại tiết kiệm không gian ~ Nó thực sự tiết kiệm rất nhiều không gian và loại bỏ những hạn chế của không gian nhỏ? Nó dành riêng cho những căn hộ nhỏ. Nó có thể được cất giữ sau khi gấp lại để đáp ứng nhu cầu sử dụng không gian hàng ngày. Chân bàn hình thang mở ra thiết kế đẹp hơn Nó ổn định và không bị lung lay, đẹp quá~?"
Toot *** 0 (ẩn danh)
09.05
"Chất lượng khá tốt và dễ lắp đặt. Có kèm theo dụng cụ lắp đặt. Đặt trong phòng khách rất thuận tiện. Nó cũng có thể gấp lại và cất giữ khi không sử dụng. Nó không tốn diện tích và dễ dàng lắp đặt. dễ di chuyển, trẻ em ở độ cao này cũng có thể sử dụng được."
t *** 3 (ẩn danh)
09.04
"Tay nghề của máy tính để bàn rất tốt, không có gờ, rất mịn, các lỗ đều được khoan trước và các dụng cụ đều được chuẩn bị sẵn, rất chu đáo! Nó có thể gập lại và không chiếm bất kỳ không gian nào. Bạn có thể tựa nó vào bất kỳ bức tường nào."
t *** 9 (ẩn danh)
08.29
"Đơn giản và sang trọng, mặt bàn rộng, màu sắc rất đẹp, đúng như mô tả, chất liệu dày dặn, chân không bị lung lay, không chiếm nhiều diện tích khi gấp lại, có thể đặt ở một góc và mặt bàn dễ dàng vệ sinh. Rất thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời trong gia đình. Rất tiện lợi, mọi người trong gia đình đều rất thích"
Xu *** 9 (ẩn danh)
08.31
"Tôi đã nhận được nó nhanh chóng. Bao bì rất chắc chắn. Bàn tương đối dễ lắp đặt. Các phụ kiện đầy đủ. Nó được lắp đặt trong thời gian ngắn. Nó thực sự tuyệt vời!Bàn có chất lượng rất tốt. Lắp đặt đơn giản, dễ dàng. Có thể di chuyển xung quanh. Chiều cao cũng rất phù hợp. Có thể gấp lại khi không sử dụng và không tốn diện tích chút nào!"

0965.68.68.11