Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-702890934821 Đã bán 300+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,012,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Mansfield
Model: H330
Chất liệu: ván nhân tạo
Loại ván nhân tạo: ván ép/ván sợi
phong cách: Bắc Âu
Phân loại màu sắc: Giảm giá tại các cửa hàng chéo 300-40¥ [Nâng cấp để làm dày và dày] Quả óc chó 40 * 48 cm + hai lớp chân đen [Nâng cấp để làm dày và dày] Kết cấu trắng 40 * 48 cm + hai lớp chân đen [nâng cấp lên dày và dày] dày] Độ dày] 50*48cm màu óc chó + hai lớp chân đen [nâng cấp để làm dày và dày] 50*48cm kết cấu trắng + hai lớp chân đen [nâng cấp để làm dày và dày] Màu óc chó 60*48cm + hai lớp chân đen [nâng cấp để làm dày Dày] Kết cấu màu trắng 60 * 48cm + chân đen hai lớp [ròng rọc tròn] quả óc chó 50 * 69cm?Ròng rọc vạn năng nâng cấp [ròng rọc tròn] Mẫu đá trắng 50 * 69cm?ròng rọc vạn năng nâng cấp [ròng rọc tròn] 50 * 69cm ánh sáng sang trọng màu xám? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc tròn] màu óc chó 60 * 69cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc tròn] hoa văn đá trắng 60 * 69cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc tròn] 60*69cm màu xám nhạt sang trọng? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] Màu óc chó 40 * 55cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] Mẫu đá trắng 40 * 55cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] 40 * 55cm Màu xám nhạt sang trọng? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] màu óc chó 50 * 55cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp [Ròng rọc vuông] Mẫu đá trắng 50 * 55cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] 50 * 55cm màu xám nhạt sang trọng? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] màu óc chó 60 * 55cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] đá trắng 60 * 55cm hoa văn? Bánh xe vạn năng nâng cấp [ròng rọc vuông] 60 * 55cm màu xám nhạt sang trọng? Bánh xe vạn năng nâng cấp [Ròng rọc hình chữ nhật] 60 * 40 * 55cm màu óc chó? Bánh xe vạn năng nâng cấp [Ròng rọc hình chữ nhật] Mẫu đá trắng 60 * 40 * 55cm? Bánh xe vạn năng nâng cấp? [ròng rọc hình chữ nhật] 60 * 40 * 55cm màu xám nhạt sang trọng? Đã nâng cấp lên 10.000 Bánh xe định hướng [Mẫu xe đẩy] 60 * 40 * 68cm màu óc chó? Bánh xe đa năng nâng cấp [Mẫu xe đẩy] Màu xám đá phiến 60 * 40 * 68cm? Bánh xe đa năng nâng cấp [Xe đẩy] model] 60*40*68cm hoa văn đá cẩm thạch trắng Màu sắc?Bánh xe vạn năng nâng cấp [sản phẩm mới 2023] kính nâu 60*33*70cm + xám cao cấp [sản phẩm mới 2023] kính nâu 60*33*70cm + trắng cổ điển [mới 2023] sản phẩm] ly trà 60*33*70cm + đen cổ điển [Sản phẩm mới 2023] ly trà 60*33*70cm + trắng kem
Vật liệu đối mặt: khác
Công nghệ kết cấu: Công nghệ ván nhân tạo
Công nghệ kết cấu tấm nhân tạo: khác
Công nghệ hoàn thiện: Khác
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Cho dù với con lăn: Có
Số ngăn kéo: Không có
Cho dù có không gian lưu trữ: Không
Có sẵn giao hàng/lắp đặt: Thượng Hải Khác Bắc Kinh Nam Kinh Nam Xương Cáp Nhĩ Tân Đại Liên Thiên Tân Ninh Ba Quảng Châu Thành Đô Hàng Châu Vũ Hán Thẩm Dương Thâm Quyến Ôn Châu Tô Châu Tây An Quý Dương Chính Châu Trùng Khánh Kim Hoa Trường Sa Đông Quan Thành phố Phúc Châu Thành phố Thanh Đảo Thành phố Vô Tích Thành phố Thái Châu Thành phố Thường Châu Thành phố Phật Sơn Thành phố Hạ Môn Thành phố Nam Ninh
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: 0,1m³
Có sẵn để bán trước không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: phong cách nghệ thuật
Tổng trọng lượng: 5kg
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ
Bàn cà phê, phòng khách, sofa gia đình, ban công phòng khách, bàn để đồ đầu giường di động, bàn góc, bàn tròn nhỏ, bàn phụ, bàn nhỏ

Customer Reviews

Ngô *** 3 (ẩn danh)
08.11
"Tôi là một cô gái, một mình cài đặt nó trong mười phút, chất lượng rất tốt, tôi không ngờ một thứ có giá khoảng 100 tệ lại nặng đến vậy, các chi tiết cũng rất tốt và không có gờ, tôi rất hài lòng. . Nó đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của tôi. Nó không chiếm nhiều không gian. Nó nhỏ. Kích thước chỉ bằng một khối lập phương và đó là một trải nghiệm mua sắm tuyệt vời. Với chiếc bàn này, tôi có thể yên tâm đọc và nghiên cứu nhớ. Tôi hy vọng nó có thể được sử dụng lâu dài."
thẻ s *** (ẩn danh)
08.01
"Lần đầu tiên tôi mua đồ trên mạng, chồng tôi không đồng tình với quyết định mua hàng trực tuyến của tôi, nói rằng chất lượng và dịch vụ sau bán hàng sẽ không đáng tin cậy, tôi mặc kệ anh ấy và vẫn đặt hàng, hóa ra lại rẻ hơn những gì tôi đã mua. anh ấy đã thấy trong cửa hàng thực tế. Dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất tốt và rất kiên nhẫn, nếu tôi có thắc mắc gì sẽ được giải quyết kịp thời. Nhìn chung đây là lần đầu tiên tôi mua đồ nội thất trực tuyến và khá thoải mái."
h *** 0 (ẩn danh)
08.01
"Bầu không khí thời trang và thanh lịch tổng thể có chất lượng tuyệt vời! Bao bì rất tốt, không có mùi, phù hợp với việc trang trí nhà cửa hoặc các đồ nội thất khác, là một bàn cà phê rất tốt."
n *** 0 (ẩn danh)
29/07
"Mạnh mẽ và ổn định: Độ ổn định rất tốt và lúc đầu tôi lo lắng rằng nó sẽ không đủ ổn định. Nhưng sau khi dùng thử thì vẫn rất ấn tượng. Chất liệu ngoại hình: Rất đẹp, rất phù hợp với phong cách ngôi nhà của chúng ta. Cảm nhận trực quan: Cảm giác ban đầu là ở mức trung bình nhưng sau khi so khớp lại thì mình vẫn rất hài lòng. Trình độ tay nghề: Tay nghề chắc chắn, kết cấu tương đối tiết kiệm chi phí và rất linh hoạt."
y *** 5 (ẩn danh)
08.19
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Nó mang lại cho mọi người một cảm giác đẹp đẽ và thoải mái. Trình độ tay nghề: mỗi quy trình đều mang đầy cảm giác trực quan: chất lượng cao và giá thấp, hiếm khi mua được một chiếc bàn như vậy ở mức giá này! Phối màu: Màu cũng rất đẹp, hợp với giường nhà mình, rất tiết kiệm chi phí."
t *** 4 (ẩn danh)
07.28
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Bàn cà phê khi tôi nhận được trông to hơn trong hình rất nhiều, bảng rất dày, nó cũng có thể được sử dụng như một vật trang trí ở nhà, trông rất đẹp. Tay nghề tốt, không có gờ, lắp đặt dễ dàng, giá cả phải chăng, không có mùi hôi, bánh xe rất êm nhưng do dịch bệnh giao hàng chậm nên phải đợi lâu. thời gian"
t *** 0 (ẩn danh)
07.12
"Lợi ích của chiếc bàn cà phê nhỏ này không chỉ dừng lại ở đó, chất lượng của nó còn rất tuyệt vời, chất liệu chắc chắn và bền bỉ nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Cá nhân tôi đã thử nghiệm và nhận thấy nó còn có một không gian chứa đồ rộng rãi, có thể đựng sách, tạp chí, điều khiển từ xa, đồ ăn nhẹ và các vật dụng nhỏ khác một cách tiện lợi, tiện lợi quá! Giờ đây bạn không còn phải lo lắng về việc không có khay đựng trà trên tay và không thể tìm thấy nữa."
t *** 0 (ẩn danh)
08.03
"Rất đẹp, rất thiết thực, phù hợp với gia đình chúng tôi, rất đẹp hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Tôi thực sự thích chương trình này Tôi rất thích chương trình này Chúng tôi có rất nhiều chương trình tạp kỹ. Bạn có mong chờ nó không? Có phải tất cả các chương trình tạp kỹ của chúng tôi đều đến vì các chương trình tạp kỹ của chúng tôi không? Các chương trình tạp kỹ của chúng tôi đều rất tuyệt vời."
Giang *** Giang (Ẩn danh)
07.07
"Nó khá chắc chắn và rất dễ lắp ráp Kết cấu hai lớp có thể đựng được rất nhiều thứ Kích thước tôi mua lớn hơn tôi mong đợi."
Ông Ngụy (ẩn danh )
08.19
"Xe đẩy đẹp, nhìn sang trọng, lắp đặt dễ dàng, các bạn thích thì có thể đặt hàng."
đậu *** o (ẩn danh)
09.06
"Trải nghiệm mua sắm khó chịu, một lần giao nhầm hàng, quá trình đổi hàng cực kỳ rườm rà, mặt hàng đổi vẫn bị hư hỏng, tôi lười tiếp tục gây rắc rối."
1 *** x (ẩn danh)
07.08
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Bàn trà này dễ lắp đặt, kích thước vừa phải, nhà mình kiểu màu kem, màu óc chó mình chọn cũng rất hợp, không dùng đến có thể đẩy vào góc, bánh xe có thể khóa. Nó là hoàn hảo cho các căn hộ nhỏ."
c *** h (ẩn danh)
07.18
"Dễ dàng cài đặt, kích thước phù hợp, đẩy và kéo miễn phí!"
Một ông bố *** (ẩn danh)
07.14
"Nói thế nào nhỉ? Nhiều người nói tôi là người kén chọn, dần dần tôi cũng phát hiện ra mình quả thực là người kén chọn, tuy thực sự rất kén chọn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất hài lòng với lần mua sắm này. Tôi cũng rất vui. . Tôi hy vọng tôi có thể cho bạn một đánh giá tốt. Bạn càng làm nhiều thì càng tốt"
t *** 0 (ẩn danh)
07.11
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Chất lượng quá tệ, bột giống nhau, hai bảng đều không hoàn chỉnh, chỉ có một bảng hư hỏng nặng mới sửa chữa, sửa cả tháng trời cũng không gửi đi, không biết. dù là sửa thật hay giả, 618 nhận chuyển phát nhanh quá nhiều nên lâu như vậy, lâu lắm rồi, tôi cũng lười nói chuyện với thương lái."
t *** 5 (ẩn danh)
07.10
"Cao cấp và sang trọng, tay nghề tinh xảo, chắc chắn và bền bỉ, thân thiện với môi trườngNói chung là ổn, đúng màu mình thích"
Ngôi sao *** 4 (ẩn danh)
07.04
"Ghế đẹp và rất thoải mái. Tôi đã mua nó để học. Tôi rất khuyên bạn nên dùng nó! ! !Đẹp, xinh, bàn tròn nhỏ, ngay trong phòng khách"
Ngô *** 8 (ẩn danh)
07.03
"Cái nhìn và cảm nhận tổng thể là tốt. Không có mùi đặc biệt khi mở gói. Nó cũng dễ dàng lắp đặt, chỉ có một khe hở nhỏ ở khớp nối mặt bàn."
z *** l (ẩn danh)
07.03
"Rất đáng tiền, hơi nặng và dễ cài đặt."
Bò *** 0 (ẩn danh)
07.10
"Bàn cà phê này linh hoạt, thiết thực và có dịch vụ hậu mãi không cần lo lắng. Người bán là trung thực!"

0965.68.68.11