Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo

MÃ SẢN PHẨM: TD-648642528522 Đã bán 200+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
337,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Nguyên thủy
Chất liệu: sắt
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: Ghế gấp lớn màu trắng nhạt [bao gồm túi đựng đồ] Độ dày ống thép nâng cấp: Ghế gấp lớn màu đen [bao gồm túi đựng đồ] Ghế gấp lớn màu trắng nhạt [bao gồm túi đựng đồ] Ghế XL màu xanh đậm với ống thép nâng cấp và độ dày: ghế gấp cực lớn màu đen [bao gồm túi đựng đồ] Ghế gấp màu trắng nhạt cực lớn (bao gồm túi đựng đồ) Ghế gấp cực lớn màu đen (bao gồm túi đựng đồ) [lớn màu trắng] ghế nâng cấp*4 + Túi đựng đồ lớn [Cỡ lớn màu đen] Ghế nâng cấp * 4 + Túi đựng đồ lớn [ XL trắng] Ghế nâng cấp * 4 + Túi đựng đồ lớn [ XL đen] Ghế nâng cấp * 4 + Túi đựng đồ lớn Bàn vuông trắng + Ghế lớn màu trắng*4 +Bộ túi đựng đồ Bàn vuông đen+Ghế XL đen*4+Bộ túi đựng đồ Bàn vuông trắng+Ghế XL trắng*4+Bộ túi đựng đồ Bàn vuông đen+Ghế lớn màu đen*4+Bộ túi đựng đồ Bàn dài 96CM màu trắng + lớn màu trắng ghế * 4 + Túi đựng đồ Bàn dài 96CM màu đen + Ghế lớn màu đen * 4 + Túi đựng đồ Bàn dài 96CM màu trắng + Ghế cực lớn màu trắng * 4 + Túi đựng đồ màu đen Bàn dài 96CM + Ghế cực lớn màu đen * 4 + đựng đồ bộ túi màu trắng Bàn dài 96CM + ghế lớn màu trắng * 6 + túi đựng đồ bộ đồ màu đen Bàn dài 96CM + ghế lớn màu đen * 6 + túi đựng đồ màu trắng Bàn dài 96CM + ghế XL trắng * 6 + bộ túi đựng đồ Bàn dài 96CM màu đen + XL đen ghế*6+bộ đồ đựng đồ
Dịch vụ nội thành: giao hàng tận nơi hậu cần nội thành
Giá thẻ: 55
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2021
Có thể gập lại được: Có
Mã sản phẩm: HWYZ-AYKBY-20210625
Thể thao và thể thao ngoài trời: cắm trại
Phong cách: Mazar
Chịu tải tối đa: 100kg (đã bao gồm) -300kg (đã bao gồm)
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo
Nguyên Thủy Ghế Gấp Ngoài Trời Cắm Trại Dã Ngoại Cắm Trại Ghế Bãi Biển Di Động Mazar Câu Cá Phân Nghệ Thuật Phác Thảo

Customer Reviews

t *** 7 (ẩn danh)
07.09
"Lần mua lại thứ hai, lần trước tôi mua hai chiếc màu đen, lần này còn mua thêm hai chiếc nữa, khi ra ngoài để trong xe rất tiện lợi. Chiếc ghế Paleo rất đáng mua."
Không *** 5 (ẩn danh)
29/06
"Cảm nhận đầu tiên là nó thực sự rất tiện lợi, khi kéo ra là có thể mở hộp và cất đi, rất tiện lợi. Và nó rất thoải mái khi ngồi trên đó. Mua bốn chiếc ghế cùng một lúc và một túi đựng đồ lớn. Nó tiện lợi hơn nhiều so với một chiếc túi đựng nhỏ riêng biệt."
t *** 7 (ẩn danh)
08.05
"không thích. Vải có cảm giác như nhựa và phát ra tiếng động lớn khi chạm vào. Chiếc túi đựng đồ giống như vải mà tôi mua trước đây rất giòn và gãy trong vòng một năm, tôi có cảm giác như chiếc ghế này có thể không tồn tại được lâu. Nhưng nó rẻ và màu sắc hài lòng. Nhìn chung nó là trung bình."
m *** 9 (ẩn danh)
07.14
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Đừng để bị lừa bằng việc chỉ tặng lại phong bao lì xì bằng cách đưa ra những đánh giá tốt, đồ quá kém cỏi. Mình mua 1 cái bàn và 4 cái ghế nhưng sau khi trả hoặc đổi vẫn có vấn đề, lần đầu giá đỡ bàn có vấn đề nên đã gửi lại toàn bộ để thay thế, mình nghĩ dịch vụ sau bán hàng sẽ tốt hơn. khá tốt. Tôi không ngờ lần thứ hai gửi đi thì bảng bàn bị lỗi, lại bị yêu cầu gửi lại toàn bộ để thay thế. Rắc rối quá nên tôi sẽ không thay nó, cứ để vậy đi, sau "
j *** 3 (ẩn danh)
29/06
"Chất lượng rất tốt, kích thước phù hợp, ngồi rất thoải mái"
Bạn *** 6 (ẩn danh)
08.02
"có vẻ tốt"
Ru *** 0 (ẩn danh)
06.16
"Tôi thích nó Chất lượng rất tốt và cao cấp."
t *** 1 (ẩn danh)
06.13
"Ghế chất lượng tốt, size lớn mình mua hơi nhỏ, muốn đổi lấy size cực lớn nhưng phải trả phí vận chuyển, trong đó ghi rõ là có bảo hiểm vận chuyển, mình không. Không hiểu tại sao tôi lại phải trả phí vận chuyển khi trả lại và đổi hàng."
t *** 3 (ẩn danh)
06.11
"Khi nhìn thấy gói hàng này, tôi gần như đã từ chối, bạn có ác cảm với điều này không? Chuyển phát nhanh gì? Bạn có tinh thần trách nhiệm không?"
t *** toot (ẩn danh)
05.02
"Ghế này thực sự tốt, khả năng chịu lực vừa phải, tôi rất hài lòng. Thoải mái khi ngồi trên"
Chen *** jia (ẩn danh)
06.05
"khỏe"
c *** 9 (ẩn danh)
05.10
"Chất lượng tốt, kích thước nhỏ của xe đẩy đủ cho một gia đình ba người đi du lịch."
Tình Yêu * Định Mệnh (Ẩn Danh)
05.05
"Ghế và xe đẩy rẻ, dễ sử dụng, tiết kiệm và thiết thực để thỉnh thoảng sử dụng ngoài trời, chất lượng cũng rất tốt."
Vương *** 0 (ẩn danh)
04.21
"Chất lượng rất tốt, được làm bằng canvas, gấp rất tốt, không nặng và khi mở ra rất đẹp."
c *** p (ẩn danh)
05.03
"Rất hữu ích và thuận tiện cho việc cất giữ dây giày."
Cô gái hư hỏng (ẩn danh )
04.20
"Chất lượng sản phẩm đảm bảo chính hãng, tương đối chắc chắn, kiểu dáng ưa nhìn"
x *** 1 (ẩn danh)
05.04
"Không tệ, đáng đồng tiền. Tôi đã mua cỡ lớn. Tôi khuyên bạn nên mua cỡ cực lớn để thoải mái hơn."
b *** tôi (ẩn danh)
04.20
"Tôi là người mua thường xuyên, trước đây tôi đã mua một mẫu khác, ngồi lên rất thoải mái nhưng khi cất đi thì không đủ nhỏ. Thế là tôi mua lại cái này, khi gấp lại không chiếm nhiều diện tích và khá ổn định khi ngồi."
x *** 5 (ẩn danh)
05.04
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Đừng mua cỡ nhỏ nhất, độ thoải mái cực kỳ kém, chỉ phù hợp cho trẻ từ ba đến năm tuổi, tôi muốn trả lại nhưng khi mua lại không để ý, không có bảo hiểm vận chuyển. Phí vận chuyển là 18 tệ, không hề tiết kiệm nên tôi cứ lấy."
1 *** Mưa (ẩn danh)
04.06
"Chất lượng rất tốt, giá cả phải chăng, chỉ cần bạn không phải là người mập thì làm là được."

0965.68.68.11