trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike

MÃ SẢN PHẨM: TD-736287479561 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
353,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Sóng đô thị/sóng đô thị
Chất liệu: thép cacbon
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: ?Bàn ghế trong bộ đi kèm với túi đựng nguyên bản? ?Hình thức đẹp, chất lượng cao và dễ gấp 』Túi xách miễn phí Bàn dài 120cm màu be "Siêu nhẹ và chắc chắn + bảo vệ bốn lớp" Bộ túi xách màu be miễn phí " Bàn vuông màu be 53cm + 2 ghế lớn" Túi đựng đồ miễn phí Bộ màu be "Bàn vuông màu be 53cm + 4 ghế lớn" Bộ túi đựng đồ màu be "Bàn vuông màu be 53cm + 2 ghế cực lớn" Túi đựng đồ miễn phí bộ màu be "Bàn vuông màu be 53cm + 4 ghế cực lớn" túi đựng đồ miễn phí màu be "95cm màu be + 2 ghế lớn" túi đựng đồ miễn phí màu be Bộ "95cm màu be + 4 ghế lớn" đi kèm túi đựng đồ. Bộ màu be "95cm màu be + 6 ghế lớn" đi kèm có túi đựng. Bộ màu be "95cm màu be + 2 ghế cực lớn" đi kèm túi đựng đồ. Bộ màu be "95cm màu be + 4 ghế cực lớn" Bộ màu be kèm túi đựng đồ "95cm màu be + 6 ghế cực lớn ” Bộ màu be kèm túi đựng “Màu be 120cm + 4 ghế cực lớn” Bộ màu be kèm túi đựng “màu be 120cm + 6 ghế cực lớn” 』Túi đựng đồ miễn phí 53cm Bàn vuông đen Yao "Siêu nhẹ và chắc chắn + bốn lớp bảo vệ " Tặng túi xách 95 cm Bàn dài màu đen Yao "Siêu nhẹ và chắc chắn + bốn lớp bảo vệ" Túi xách miễn phí Bàn dài màu đen Yao 120 cm "Siêu nhẹ và chắc chắn + bốn lớp bảo vệ" 』Bộ đánh đen túi xách miễn phí "Bàn vuông đen obsidian 53 cm + 2 ghế lớn" Bộ túi đựng đồ đen đen miễn phí "Bàn vuông đen obsidian 53cm + 4 ghế lớn" Bộ túi đựng đồ đen đen miễn phí "Bàn vuông đen obsidian 53cm + 2 ghế cực lớn" đi kèm bộ túi đựng đồ đen "Bàn vuông đen obsidian 53cm + 4 ghế cực lớn" đi kèm bộ túi đựng đồ màu đen "Bàn dài obsidian 95cm + 2 ghế lớn" đi kèm bộ túi đựng đồ màu đen "Bàn dài Obsidian 95cm + 4 ghế lớn. Bộ túi đựng đồ màu đen miễn phí. "Bàn dài obsidian 95cm + 6 ghế lớn". Bộ đánh đen túi đựng đồ miễn phí. "Bàn dài 95cm obsidian + 2 ghế cực lớn". Bộ đánh đen túi đựng đồ "Bàn dài đen obsidian 95cm + 4 ghế cực lớn" Bộ túi đựng đồ đen miễn phí "Bàn dài đen 95cm đen obsidian" + 6 ghế cực lớn" Bộ đen túi đựng đồ miễn phí "Bàn dài đen obsidian 120cm + 4 ghế cực lớn” đi kèm túi đựng đồ. Bộ đen “Bàn dài đá obsidian 120cm + 6 ghế cực lớn” đi kèm túi đựng đồ.
Giá tag: 38
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa thu năm 2023
Có thể gập lại được hay không: Có
Mã sản phẩm: UW-0818
Hoạt động thể thao và ngoài trời: bãi biển, tour tự lái, dã ngoại và nướng thịt, cắm trại
Phong cách: Bàn cuộn trứng
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike
trang phục khi đi cắm trại Urban wave bàn ghế cắm trại bàn trứng cuộn ngoài trời bàn gấp ngoài trời cắm trại ngoài trời cung cấp thiết bị bàn ghế dã ngoại di động shop bán đồ camping ghế camping naturehike

Customer Reviews

t***1(匿名)
09.03
"品质真的挺好的。很满意的一次购物,拍照也很好看,白色很耐看,收纳也很方便"
旧***城(匿名)
09.03
"朋友推荐购买,非常满意,是想要的桌子,架子很牢固,客服服务态度也很好"
菡***妞(匿名)
09.02
"用了好几次,性价比很高,这个价格质量可以,已经推荐给朋友买了"
t***3(匿名)
09.01
"个人感觉性价比还是很高的,颜色不错,耐脏,便携不占地,收纳包也可以,总体来说很满意!"
人***意(匿名)
09.01
"桌面平整稳固,是野餐露营,烧烤聚餐的首选装备用品,桌子收纳方便,性价比很高,五星好评"
t***9(匿名)
09.02
"特别喜欢,周末时候带孩子露营,享受休闲时光,客服服务态度也很好"
t***9(匿名)
09.02
"轻巧方便,很适合外出野餐,搁家里也可以用,室内的时候打算放在阳台,已经推荐朋友也去买了"
刘***雪(匿名)
09.06
"快递收到啦!特别喜欢!物超所值!早在预料之中!满意"
梁***臻(匿名)
今天
"质感很扎实,颜色清新脱俗,很喜欢,主要折叠收纳携带方便,"
本***害(匿名)
今天
"商品品质可以,细节做的很到位,安装简单,收纳起来也很便携"
2***利(匿名)
09.05
"质量非常好,与卖家描述的完全一致,物流也很快,非常满意"
竺***撤(匿名)
09.04
"配件齐全,安装方便,质量非常不错,用着很放心。赶上活动了,很划算,客服真的很不错哦~发货也很快 还会回购他们家产品的"
t***2(匿名)
09.06
"桌子不错,很好收纳,而且质量很好,做工细致"
t***7(匿名)
08.28
"配件齐全,安装方便,用起来很放心质量非常不错,客服回复也很积极~发货物流快,安装好很稳,承重力很强,非常棒的一次购物体验!收纳也很方便,很简单,还送了收纳袋,露营必备品"
t***3(匿名)
09.07
"可以,非常稳,这个价格很良心了桌子可以折叠,很方便,放在地上稳,桌面平整,价格实惠"
灰***2(匿名)
09.08
"不错不错外观材质:款式简单大气, 很简单,一个女生安装也没问题,没有太多味道,颜色也不错"
t***9(匿名)
09.07
"整个颜色很喜欢,质量也不错,包装的很巴适,真的不要错过这么好的质量"
t***6(匿名)
09.07
"不大不小刚刚好 很实用"
猫***生(匿名)
09.07
"商品品质可以,细节做的很到位,安装简单,收纳起来也很便携"
陈***铸(匿名)
09.07
"质量非常好,看了好多家,选了他家的,品质颜值共存,还送收纳袋"

0965.68.68.11