Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS

MÃ SẢN PHẨM: TD-734068549522 Đã bán 1000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
487,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Sóng đô thị/sóng đô thị
Chất liệu: sắt
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: ?Ống tròn dày mới được nâng cấp?Tay vịn bằng gỗ nguyên khối mở rộng? ?Bề mặt ghế mở rộng và vải Oxford dày?Không bị móp sau khi ngồi lâu?Mẫu cổ điển "Ống vuông dày-kích thước cực lớn" Yaohei-tay vịn gỗ nguyên khối cổ điển "Ống vuông dày - kích thước cực lớn" Yaohei - phiên bản nâng cấp của tay vịn gỗ nguyên khối "Ống tròn gia cố và dày nâng cấp - kích thước cực lớn" Màu đen trang nhã - phiên bản nâng cấp của tay vịn gỗ nguyên khối mở rộng "Ống tròn gia cố và dày nâng cấp - kích thước cực lớn " Màu đen thanh lịch - Tay vịn gỗ nguyên khối rộng, 2 mẫu cổ điển "XL - Đen thanh lịch" 2 mẫu cổ điển "XL - Đen thanh lịch" 4 mẫu cổ điển "XL - Đen thanh lịch" 4 2 chiếc của mẫu nâng cấp "XL - Đen thanh lịch" 2 chiếc của mẫu nâng cấp "XL - Elegant Black" 4 chiếc của mẫu nâng cấp "XL - Elegant Black"? Sau đây là Bộ bàn ghế màu đen cổ điển? "Bộ bàn ghế cổ điển" Bàn vừa + 2 ghế Kermit cổ điển "Cổ điển" bộ bàn ghế" Bàn vừa + 4 ghế Kermit cổ điển "Bộ bàn ghế cổ điển" Bàn lớn + 2 ghế Kermit cổ điển "Bộ bàn ghế cổ điển" Bàn lớn + 4 ghế Kermit cổ điển "Bộ bàn ghế cổ điển" Bàn lớn + 6 ghế Kermit cổ điển? Sau đây là Bộ bàn ghế phiên bản màu đen nâng cấp? Ống tròn dày dặn và táo bạo? "Bộ bàn ghế nâng cấp" Bàn trung + 2 ghế Kermit nâng cấp "Bộ bàn ghế nâng cấp" Bàn trung + 4 ghế Kermit nâng cấp ghế "Bộ bàn ghế nâng cấp】 Bàn lớn + 2 ghế Kermit nâng cấp "Bộ bàn ghế nâng cấp" Bàn lớn + 4 ghế Kermit nâng cấp "Bộ bàn ghế nâng cấp" Bàn lớn + 6 ghế Kermit nâng cấp
Giá tag: 78
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2023
Mã sản phẩm: UW-0804
Thể thao và thể thao ngoài trời: cắm trại
phong cách: Ghế Kermit
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS
Urban Wave Ghế Gấp Ngoài Trời Kermit Ghế Di Động Bàn Ghế Dã Ngoại Ghế Đi Biển Ghế Phòng Chờ Cắm Trại Ghế CS

Customer Reviews

t***3(匿名)
08.23
"这个产品总体来说还是很不错的产品,整体设计简洁大气,用料结实,坐上去很稳,值得购买"
t***2(匿名)
08.16
"椅子设计挺好看,木手柄挺结实的稳当,大人坐完全没问题,满意,价格还实惠。"
耿***耿(匿名)
09.10
"性价比挺高,跟一起买的挪客牧高笛对比,用料做工相差不大,可能就细节上没牌子那么有质感,对了,不要在大活动凑满减的时候买,还没有平常买便宜。"
蜡***嗯(匿名)
09.05
"非常实用.质量不错.值得购买"
q***w(匿名)
08.26
"承重没问题,布料很扎实,在家或者户外都可以使用,值得收藏选购"
苏***纪(匿名)
08.26
"真的很好,性价比也很高,质量也很好,物流也快啊!超出预期,这品质真是没的说,无论从包装到做工都是超棒,必须点赞"
a***7(匿名)
08.31
"收到货了 不错呢 质量很好 服务态度也不错 客服很给力,很满意 很好 赞呢"
诺***哦(匿名)
08.23
"承重没问题,布料很扎实,在家或者户外都可以使用,值得收藏选购"
花***2(匿名)
09.12
"坐的地方位置很宽,所以坐起来舒服。把手还可以搭手。料子非常结实,而且没有异味!性价比最高的一家店,用料扎实。 两百斤坐下去也没事,克米特椅子做起来确实舒服"

0965.68.68.11