Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS

MÃ SẢN PHẨM: TD-707592679672 Đã bán 500+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
438,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Sóng đô thị/sóng đô thị
Chất liệu: thép cacbon
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: ?Bộ bàn ghế đi kèm túi đựng nguyên bản? "Được khuyên dùng cho 2-4 người" Bàn vuông hợp kim thép carbon màu xám bạc - đi kèm túi đựng "Được khuyên dùng cho 3-6 người" Hợp kim thép carbon màu xám bạc bàn dài - đi kèm túi đựng đồ "2- Khuyên dùng cho 4 người] Bàn vuông hợp kim thép cacbon màu trắng nhạt - đi kèm túi đựng đồ "Cho 3-6 người khuyên dùng" Bàn dài hợp kim thép cacbon màu trắng nhạt - đi kèm hộp đựng đồ túi "Khuyến nghị cho 4-8 người" Bàn mở rộng hợp kim thép carbon kaki - đi kèm túi đựng đồ "Khuyến nghị cho 4-8 người" Bàn mở rộng hợp kim thép carbon đen - túi đựng đồ miễn phí Bàn vuông màu xám bạc + 2 ghế lớn (bàn miễn phí Túi đựng bàn ghế) Bàn vuông xám bạc + 2 ghế cực lớn (tặng túi đựng bàn ghế) Bàn dài xám bạc +2 ghế lớn (tặng kèm túi đựng bàn ghế) Bàn dài xám bạc +2 ghế cực lớn (đi kèm có túi đựng bàn ghế) Bàn vuông trắng +2 ghế lớn (đi kèm túi đựng bàn ghế) Bàn vuông trắng nhạt +2 Một ghế cực lớn (đi kèm túi đựng bàn ghế) Trắng nhạt Bàn dài + 2 ghế lớn (kèm túi đựng bàn ghế) Bàn dài màu trắng nhạt + 2 ghế cực lớn (kèm túi đựng bàn ghế) Một gói có thể vừa Tất cả bàn ghế/4-6 Bộ bàn ghế sẽ đi kèm túi đựng Đồ Bàn vuông màu xám bạc + 4 ghế lớn (có bộ túi đựng đồ) Bàn vuông màu bạc + 4 ghế cực lớn (Có bộ túi đựng đồ) Bàn dài màu xám bạc + 4 Một ghế lớn ( tặng kèm bộ túi đựng đồ) Bàn dài xám bạc + 4 ghế cực lớn (tặng bộ túi đựng đồ) Bàn dài xám bạc + 6 ghế lớn (tặng bộ túi đựng đồ) Bàn dài xám bạc + 6 ghế cực lớn ( Tặng kèm bộ túi đựng đồ) Bàn dài 120cm xám bạc + 4 ghế cực lớn (tặng kèm bộ túi đựng đồ) Bàn dài 120cm xám bạc + 6 ghế cực lớn (kèm bộ túi đựng đồ) Hình vuông màu trắng nhạt bàn + 4 ghế lớn (tặng kèm bộ túi đựng đồ) Đóng gói) Bàn vuông trắng nhạt + 4 ghế cực lớn (đi kèm bộ túi đựng đồ) Bàn dài màu trắng nhạt + 4 ghế lớn (đi kèm bộ đựng đồ túi) Bàn dài trắng nhạt + 4 ghế cực lớn (tặng kèm bộ túi đựng đồ) m Bàn dài trắng + 6 ghế lớn (tặng bộ túi đựng đồ) Bàn dài trắng nhạt + 6 ghế cực lớn (đi kèm kèm bộ túi đựng đồ) Bàn kaki dài 120cm + 4 ghế cực lớn (đi kèm bộ túi đựng đồ) Bàn kaki dài 120cm + 6 ghế cực lớn (kèm bộ túi đựng đồ)
Địa điểm áp dụng: Công viên
Giá tag: 78
Sẵn có: Mùa xuân năm 2023
Có thể gập lại được: Có
Mã sản phẩm: UW-0655
Hoạt động thể thao và ngoài trời: bãi biển, tour tự lái, dã ngoại và nướng thịt, cắm trại
Phong cách: Bàn cuộn trứng
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS
Ngoài Trời Bàn Gấp Di Động Cắm Trại Bàn Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Cắm Trại Hoàn Chỉnh Thiết Bị Tiếp Liệu Trứng Cuộn Bàn CS

Customer Reviews

f *** n (ẩn danh)
08.11
"Trước đây mình có một cái hình chữ nhật nhưng không ngờ cái này khá nhỏ, đúng kích cỡ mà giá cả lại rất phải chăng. Chất liệu bằng sắt, trọng lượng không hề nhẹ, nếu bàn có dây đeo thì thật tuyệt."
Yêu *** người đẹp (ẩn danh)
08.15
"Sự dễ sử dụng và tiện lợi còn thiếu về kích thước và các kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao đã bị thu hẹp. Ngoài ra còn có một bảng bảng bị biến dạng nhẹ. Nói chung là ổn!"
Đi theo con đường *** (ẩn danh)
08.04
"Chất lượng tốt. Đã kiểm tra và không thấy có vấn đề gì. Thật tiện lợi khi đi chơi và đi chơi"
tôi *** 2 (ẩn danh)
07:20
"Đã nhận được bé rồi, chất lượng rất tốt, đóng gói tinh tế, chất liệu tuyệt vời, tốt hơn mong đợi. Hạn chế duy nhất là các gờ còn sót lại khi cắt ống không được xử lý đúng cách và cần phải loại bỏ bằng kìm. Việc sử dụng tổng thể của bảng không bị ảnh hưởng. Nhìn chung, đó là một mua hàng khá hài lòng.Chắc chắn là trải nghiệm mua sắm vui vẻ nhất, thái độ phục vụ của cửa hàng rất tốt."
Ngày *** 6 (ẩn danh)
07.24
"Nó không tệ, khá chắc chắn. Nó có thể chịu được ít nhất 200 tải không vấn đề gì. Nhưng đóng gói không tốt. Tôi nên kéo thêm vài vòng băng dính nữa và nó đã mở ra sau khi vận chuyển."
t *** 0 (ẩn danh)
07.31
"Chưa đầy một tháng. Mình hiểu hết rồi Vu Hồ"
Hứa *** yi (ẩn danh)
06.25
"Nó rất thuận tiện để ghép và cất giữ, chỉ mất 2 phút để một người ghép lại với nhau, nó khá chắc chắn sau khi dùng thử. Tôi khuyên bạn nên dùng nó.Sau khi ghép lại thì trông như thế này, cái mình mua tuy kích thước không lớn nhưng vẫn đựng được rất nhiều đồ, rất tiện mang theo khi đi cắm trại."
t *** 9 (ẩn danh)
08.13
"Chiếc bàn này rất tuyệt và rất tuyệt để chụp ảnh."
Thích *** 3 (ẩn danh)
07.23
"Túi bị vỡ và khung bị hỏng, chuyện gì đã xảy ra? Tôi thực sự bị thuyết phục."
m *** Tần (ẩn danh)
06.23
"Tôi nghĩ rằng tất cả các loại đều có thể được nâng lên nên tôi đã chọn một chiều cao cố định, nhưng chiều cao này phù hợp hơn với ghế cắm trại và không cần bàn cao."
z *** 6 (ẩn danh)
07.11
"Chất lượng quá tệ, kích thước quá nhỏ, tôi đến Douyin để kiểm tra, một bộ cỡ này chỉ có giá 140, tôi đã bị cửa hàng này lừa, không có bảo hiểm vận chuyển. Phí vận chuyển hoàn trả cao hơn 70. Tôi chỉ có thể ăn thôi. Đúng là một kẻ thua cuộc ngu ngốc. Tôi khuyên mọi người nên chú ý khi mua đồ."
Mai *** shi (ẩn danh)
06.17
"Chất lượng rất tốt, nhưng ban đầu tôi muốn mua chiếc màu đen, tiếc là chiếc này không phải màu đen, còn lại mọi thứ đều ổn."
Ding *** xin (ẩn danh)
08.13
"Bàn rất đẹp và đúng kích thước"
r *** o (ẩn danh)
07.05
"Các lỗ buộc của xà ngang có gờ dễ cắt vào tay nên bạn cần tự đánh bóng. Dây buộc ở giữa có lỗ để đặt thanh đỡ, có thể gắn thêm thanh đỡ. Bạn muốn loại xe đạp nào ở mức giá này? Chỉ cần hoàn thành công việc. Bàn có các thanh đỡ ở hai đầu tạo cảm giác vững chắc khi ngồi. Tôi nặng 70kg."
z *** 4 (ẩn danh)
06.18
"Vâng, kích thước vừa phải. Thật là đẹp khi đi câu cá và bày một chiếc bàn nhỏ để ăn uống."
Con Heo Điên (Ẩn Danh )
06.23
"Đồ thì tốt nhưng mình mua ít ghế quá, ra ngoài chơi thì cần ít nhất bốn cái ghế."
Yue *** hong (ẩn danh)
29/06
"Với mức giá này thì khá tốt và tôi đã giới thiệu cho bạn bè."
d *** 8 (ẩn danh)
06.22
"Không tệ, chất lượng và kết cấu tốt"
Lý *** 3 (ẩn danh)
07.06
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Mình lấy ra sử dụng 2 lần, chất lượng không thể khen ngợi."
l *** 7 (ẩn danh)
07.24
"Chất lượng ổn, nên mua bàn dài, bàn nhỏ hơi nhỏ."

0965.68.68.11