Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế

MÃ SẢN PHẨM: TD-718120252883 Đã bán 68
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
612,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghế Sofa Lười Tựa Lưng Chống Bẹp Đầu Ký Túc Xá Sinh Viên Ghế Máy Tính Nhà Đơn Ban Công Ghế Văn Phòng Ngả Ghế
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Qinshi (nội thất dân dụng)
Model: QS015
Phong cách: Đơn giản và hiện đại
Phân loại màu: Nhung xám | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn nhung xám | Điều chỉnh ba tốc độ | Nâng cấp độ dày | Ghế đơn nhung nâu | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn nhung xanh | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn nhung vàng | Ba -Điều chỉnh tốc độ丨Ghế đơn nhung xanh丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Ghế đơn nhung xám丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Ghế đơn + gối thắt lưng nhung cà phê丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Ghế đơn + gối thắt lưng nhung xanh丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Ghế đơn + gối thắt lưng Nhung vàng | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn + gối thắt lưng Nhung xanh | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn + gối thắt lưng Nhung xám | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn + bàn đạp chân Nhung cà phê | Ba tốc độ điều chỉnh | Ghế đơn + bàn đạp chân Vải nhung xanh丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Ghế đơn + bàn đạp chânVải flannel màu vàng丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Ghế đơn + bàn đạp chânVải flannel xanh丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Ghế đơn + chỗ để chânVải nỉ màu xám丨Ba -điều chỉnh tốc độ丨Ghế đơn + gối thắt lưng + bàn đạp chân Nhung cà phê | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn + gối thắt lưng + bàn đạp chân nhung xanh | Điều chỉnh ba tốc độ | Ghế đơn + gối thắt lưng + bàn đạp chân nhung màu vàng | Ba tốc độ điều chỉnh | Ghế đơn + gối thắt lưng + bàn đạp nhung xanh | Điều chỉnh ba bánh丨Ghế đơn + gối thắt lưng + chỗ để chân nhung nâu丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn nhung xanh丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn Nhung vàng丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn nhung xanh | Điều chỉnh ba tốc độ | Nâng cấp độ dày | Ghế đơn nhung xám | Điều chỉnh ba cấp độ | Nâng cấp và làm dày | Ghế đơn + gối thắt lưng nhung cà phê | Ba -điều chỉnh tốc độ | Nâng cấp và dày lên | Ghế đơn + gối thắt lưng nhung xanh丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn + gối thắt lưng nhung vàng丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn + gối thắt lưng nhung xanh丨Ba -điều chỉnh tốc độ丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn + gối thắt lưng nhung xám丨Điều chỉnh ba bánh răng丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn + bàn đạp chân nhung cà phê丨Điều chỉnh ba bánh răngĐộ dày nâng cấp丨Ghế đơn + bàn đạp chân nhung xanh 丨Điều chỉnh ba bánh丨Đã nâng cấp dày lên丨Ghế đơn + bàn đạp chân nhung màu vàng丨Điều chỉnh ba bánh răng丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn + bàn đạp chân nhung xanh lá cây丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Dày nâng cấp丨Ghế đơn + chỗ để chân nhung xám丨Điều chỉnh ba tốc độ丨Độ dày nâng cấp丨Ghế đơn + gối thắt lưng + chỗ để chân nhung cà phê丨Ba điều chỉnh ở bánh răng | Nâng cấp và dày lên | Ghế đơn + gối thắt lưng + bàn đạp chân nhung xanh | Điều chỉnh ba cấp độ | Nâng cấp và dày lên | Ghế đơn + gối thắt lưng + bàn đạp nhung vàng | Ba -điều chỉnh cấp độ | Nâng cấp và dày lên | Ghế đơn + Gối thắt lưng + chỗ để chân nhung xanh | Điều chỉnh ba tốc độ | Nâng cấp và dày lên | Ghế đơn + gối thắt lưng + chỗ để chân
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Thành phố: Thành phố Lang Phường
Quận và huyện: Thành phố Bá Châu
Có nên lắp ráp hay không: Có
Định vị phong cách: kinh tế
Chi tiết hướng dẫn cài đặt: Cung cấp video hướng dẫn cài đặt và cung cấp các công cụ cài đặt đơn giản

Customer Reviews

Nan *** lai (ẩn danh)
08.27
"Chất lượng đạt yêu cầu, ngồi thoải mái, êm ái, dễ dàng nghỉ trưa."
t *** 6 (ẩn danh)
09.09
"Bị hư hại"
t *** 3 (ẩn danh)
09.05
"Trình độ tay nghề: Tay nghề thực sự kém Chất liệu bề ngoài: Chất lượng rất kémChỉ cần ngồi xuống và nó sẽ vỡ."
Tiểu *** 5 (ẩn danh)
06.23
"Kích thước mùi: Mùi thơm. Chất liệu bề ngoài: Có một chút khác biệt giữa hình thức và hình ảnh. Trình độ tay nghề: Cảm giác không bền lắm. Dịch vụ khách hàng trả lời sai câu hỏi, nghĩa là họ không nói rằng nút nhựa của ghế đã bị hỏng, tôi đã gửi ảnh cho bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng chỉ phớt lờ nó, nó không đáng giá."
bạn *** s (ẩn danh)
05.26
"Vị trí ghế có thể điều chỉnh được, rất thoải mái???, giá cả rất phải chăng, kiểu dáng ghế rất ấn tượng. Nhìn rất đẹp????, không có sự khác biệt về màu sắc, màu sắc giống như hình, tốc độ hậu cần cũng rất nhanh, tôi đã lắp đặt ngay khi nhận được. Nó thực sự siêu đẹp . Nó trông rất lớn và có thể được đóng gói rất tốt. , bạn có thể yên tâm ngồi và tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được chiếc ghế???. Chiếc ghế này thực sự rất tốt, các chi tiết đều tinh tế và chất lượng tương đối chắc chắn và đẹp mắt. b"
Sở Xin *** (ẩn danh)
05.26
"Mình mới khui hộp ra thì không có mùi gì, thấy đồng nghiệp mua một cái và mình cũng mua một cái. Siêu thoải mái! Rất thích hợp để làm việc tại bàn làm việc. Trưa đi ngủ nhé! Tôi quá bận rộn và vất vả trong công việc để tìm một nơi để nghỉ trưa, chiếc ghế này hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của tôi. Mùa đông sẽ không lạnh đâu PP! Mang lại sự mát mẻ trong mùa hè! Thật tuyệt vời! Màu cũng đẹp nữa! Tốt lần này! Có một cặp vợ chồng trong văn phòng! Cảm ơn nhà thiết kế này! YYDS! Hahahaha hạnh phúc. Tô"
t *** 5 (ẩn danh)
05.22
"Cảm giác trực quan: Cảm giác trực quan: Tôi đã mua cái này sau khi xem nó rất lâu trên Taobao. Thành thật mà nói, nó thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Bạn tôi thấy nó trông đẹp và bảo tôi mua một cái cho anh ấy. Tôi nghĩ vậy rất tốt. Điều quan trọng nhất là cảm giác chạm vào rất dễ chịu. Cũng rất thoải mái"
t *** 0 (ẩn danh)
09.11
"Nó không phù hợp với sản phẩm thực tế, phí vận chuyển trả lại đắt hơn so với ghế sofa, bảo hiểm vận chuyển chỉ thấp hơn 10 nhân dân tệ, đó là một trò lừa đảo."

0965.68.68.11