Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-679451054744 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
13,560,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Fan Mulin
Mô hình: F01
Chức năng: chiếu sáng chống sương mù
Chất liệu tủ: gỗ đặc nhiều lớp
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Hà Nam
Thành phố: Trịnh Châu
Phân loại màu sắc: Gương tròn thông minh 60cm, Gương tròn thông minh 70cm, Gương tròn thông minh 80cm + Tủ phụ Gương tròn thông minh 90cm + Tủ phụ Gương tròn thông minh 100cm + Tủ phụ Gương tròn thông minh 110cm + Tủ phụ Gương tròn thông minh 120cm + Tủ phụ 60cm thông thường Tủ gương bán kính 70cm Tủ bán gương thường 70cm Tủ bán kính thông dụng 80cm Tủ bán gương thông dụng 90cm Tủ bán kính thông minh 100cm Tủ gương bán thông dụng 110cm Tủ gương bán thông dụng 120cm Tủ gương thông minh 60cm Tủ gương thông minh 70cm Tủ gương thông minh 80cm Tủ gương bán thông minh 90cm Tủ gương nửa thông minh Tủ gương thông minh 100cm Tủ gương thông minh 110cm Tủ gương thông minh 120cm Tủ gương thông minh cửa kính 60cm Tủ gương thông minh cửa kính 70cm Tủ gương thông minh cửa kính 80cm Tủ gương thông minh cửa kính 90cm Tủ gương thông minh cửa kính 100cm Tủ gương thông minh cửa kính 110cm Tủ gương thông minh cửa kính Tủ gương thông minh cửa kính 120cm
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Công nghệ bề mặt: khắc
Cấp độ bảo vệ môi trường: Cấp độ E1
Hình thức kết hợp: có tủ phụ phòng tắm tủ gương phòng tắm có vòi chậu đồng bộ
Nó có chứa đèn gương không: Có
Loại mặt bàn: chậu gốm một mảnh
Phương pháp đóng mở: cửa trượt phẳng
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn
Sơn tối giản thông minh gỗ rắn tủ phòng tắm tủ gương kết hợp phòng tắm tích hợp chậu rửa mặt gốm tủ chậu rửa gương nhà tắm có tủ tủ gương phòng tắm có đèn

Customer Reviews

Fang *** Zi (khuyết danh)
Tháng Một 17, 2023 lúc 21:35Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Thiết kế ngoại hình: ưa nhìn, giá trị cao, chất lượng tốt, giá rẻ. [Bình luận thêm] Hài lòng, hình thức đẹp, dùng tốt."
Anh Lê *** (khuyết danh)
23:49, 27/01/2023
"Ván gỗ đặc nhiều lớp, không có mùi vị, màu sắc đẹp, không có vách ngăn trong tủ, phụ kiện tốt. Vòi dễ sử dụng, chất lượng chậu tốt, hiệu suất chi phí tổng thể cao, thợ lắp đặt có trách nhiệm và nghiêm túc,"
k***e (khuyết danh)
13/01/2023 15:43Thêm 17 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Ngoại hình rất cao, rất đẹp, kích thước chậu cũng rất tốt, dùng trong phòng tắm rất cao cấp"
r*** m
22/01/2023 23:13
"Tranh thủ đợt tăng ca vừa rồi mình mua liền lúc 2 đơn hàng, thay cái chậu đá phiến dưới đáy, hiệu quả tốt, mình thích chậu có bề mặt phẳng hơn để đựng được nhiều đồ hơn."
sự nghiệp *** tôi
26/01/2023 22:49
"Hậu cần nhanh chóng và giá rẻ hơn so với các cửa hàng vật lý"
q***6
25/01/2023 10:24
"không tệ"
Bà Trịnh (giấu tên)
Tháng Mười Hai 17, 2022 lúc 13:07Thêm 38 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Mình mua được một thời gian, mới cài và rất thích, bộ cài nói chất lượng tốt hơn bộ mình cài hơn 1000 cái."
t***2 (ẩn danh)
26/01/2023 14:12
"Đã cài đặt, rất khí quyển"
0***0 (ẩn danh)
07/01/2023 12:39Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Tủ rất tốt, ngoại hình online, rất hợp phong cách của mình, mình rất thích! [Thêm bình luận] Tủ tốt, tôi rất thích nó!"
Quýt ***8 (khuyết danh)
13/01/2023 16:41Đã thêm 18 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [bình luận bổ sung] không đắt, một số nơi trông rất rẻ và đẹp"
lol *** h
23/12/2022 lúc 14:07Đã thêm 11 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Người lắp đặt nói rằng chất lượng tốt, phần cứng cũng tốt, tôi rất hài lòng, van tam giác của thương gia cũng được trang bị, tôi sẽ mua lại nếu cần. [Nhận xét bổ sung] Chính chủ đã lắp được vài ngày, chất lượng và hình thức ổn, càng nhìn càng đẹp."
t***2 (ẩn danh)
01/01/2023 21:19
"Sau hơn 20 ngày cuối cùng mình cũng làm được, do dịch bệnh nên giao hàng chậm, không ưng ý, đến nơi thì thấy kính bị vỡ, khỏi phải nói là rất thích. Phòng tắm quá nhỏ, nếu không thì sẽ đẹp hơn nếu bạn mua một cái lớn hơn."
c***o (khuyết danh)
29/12/2022 lúc 11:49
"Vì lớp lót bên trong của chậu rửa mặt tương đối lớn nên ngăn kéo đầu tiên là để trang trí, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng đã giải thích trước khi mua hàng, tôi thích vòi mở rộng, các van ở góc đều được làm bằng đồng, chất lượng trông rất ổn, và đèn nền nhỏ Gương tròn cũng rất khí quyển. Tôi không cần nhiều chỗ chứa, nếu không thì tôi đã mua tủ gương rồi, giao hàng hơi chậm vì khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm thấy rất đáng để chờ đợi sau khi lắp đặt, hậu cần được giao ở tầng trên , và chủ nhân đã h"
z***8
01/01/2023 19:12
"Mình mua ở Double 11. Hôm nay mình mới lắp xong, nhà chưa trang trí nên không dùng điện được, nhưng ngoại hình thì khỏi chê, phụ kiện máy móc rất tốt. có thể tin tưởng người bán! Nói chung là mình không bình luận gì nhiều nhưng chất lượng và hình thức rất ổn, xứng đáng được nhiều người sở hữu hơn nên mình giới thiệu cho mọi người."
May***s (khuyết danh)
Tháng Mười Một 11, 2022 lúc 12:54Thêm 33 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Nhận xét bổ sung] Ngăn kéo đầu tiên dùng để trang trí, đặt một bảo bối nhà bếp nhỏ dưới bồn rửa cũng không thành vấn đề, các phụ kiện đều là kiểu dáng mới nhất, đặc biệt là ống nước này rất tiết kiệm chi phí, đặc biệt thiết thực và nhẹ nhàng. Hiệu quả tổng thể vẫn tốt. Nó tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với những gì tôi thấy trong cửa hàng với giá hơn 3.000. Phụ kiện đầy đủ, có "
Ai***0 (ẩn danh)
11/10/2022 08:52Thêm 97 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Bên đánh giá không đánh giá kịp thời, hệ thống mặc định khen ngợi! [Bình luận thêm] Bác chủ mới lắp, ốc đã rỉ sét rồi, kiểu dáng đẹp"
t *** 1
27/12/2022 lúc 19:23
"Cài đặt và bảo trì: tay nghề cấu trúc tốt: phần cứng vật liệu tốt: thiết kế ngoại hình đẹp: rất ưa nhìn! Rất kháng cự! Đèn pha gương đẹp"
t***2 (ẩn danh)
01/01/2023 15:44
"Đây là thứ đẹp nhất tôi mua trực tuyến, tôi thích nó rất nhiều, căn nhà rộng 30 mét vuông đáp ứng phong cách kem của tôi, rất vui"
nhang*9
03/12/2022 15:22
"Lắp đặt và bảo trì: chuyển phát nhanh cũng rất nhanh Kết cấu và tay nghề: tốt, rất đẹp Chất liệu phần cứng: phần cứng dày, thiết kế ngoại hình: thợ điện nói nhìn đẹp, ở cửa hàng thực của chúng tôi, tủ phòng tắm này cần rất nhiều tủ. Nói chung là rất hài lòng"
đường tinh khiết
13:20, 18/11/2022Đã thêm 0 ngày sau khi xác nhận đã nhận
"Màu trắng rất đẹp, tay nghề tổng thể tốt, bộ phận chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn giải quyết một vấn đề nhỏ! Nó hoàn toàn phù hợp với đầu vòi hoa sen màu trắng piano mới của tôi và tôi đã tặng nó cho người bạn thân nhất của mình. [Nhận xét bổ sung] Không gian cũng rất rộng, bên trong tủ gương đầy một cách kỳ diệu mà không ảnh hưởng đến vẻ ngoài!"

0965.68.68.11