tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm

MÃ SẢN PHẨM: TD-614954757621 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,560,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Wandu Huasheng
Người mẫu: Y-JG
Chất liệu: gỗ nguyên khối
Phong cách: đơn giản và hiện đại
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Hàng Châu
Kích thước: 70-200
Phân loại màu: Tủ gương thông minh cổ điển (70cm), Tủ gương thông minh cổ điển (80cm), Tủ gương thông minh cổ điển (90cm), Tủ gương thông minh cổ điển (100cm), Tủ gương thông minh cổ điển (110cm), Tủ gương thông minh cổ điển (120cm) ) Tủ gương thông minh cổ điển (130cm) Tủ gương thông minh cổ điển (140cm) Tủ gương thông minh cổ điển (150cm) Tủ gương thông minh cổ điển (160cm) Tủ gương thông minh cổ điển (170cm) Tủ gương thông minh cổ điển (180cm) Tủ gương thông minh cổ điển (190cm) Tủ gương thông minh (có cửa kính có đèn) (70cm) Tủ gương thông minh (có cửa kính có đèn) (80cm) Tủ gương thông minh (có cửa kính có đèn) (90cm) Tủ gương thông minh (có cửa kính có đèn) (100cm) Tủ gương thông minh Tủ gương thông minh (cửa kính có đèn) (110cm) Tủ gương thông minh (có cửa kính có đèn) (120cm) Tủ gương thông minh (có cửa kính có đèn) (130cm) Tủ gương thông minh (Cửa kính có đèn) (140cm) Tủ gương thông thường có thể thay thế Phiên bản tủ gương thông minh cao cấp có Bluetooth +150
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Nó có chứa đèn gương không: Không
Chiều dài: 91cm (đã bao gồm) -120cm (đã bao gồm)
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm
tủ gương lavabo Tủ gương phòng tắm thông minh đèn led chống sương mù gắn tường gương phong thủy toilet thay đồ phòng tắm kết hợp gương soi một mình tủ kệ gương phòng tắm tủ kính nhà tắm

Customer Reviews

z *** 0 (ẩn danh)
2022.12.11
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Các sản phẩm và dịch vụ của người bán rất tuyệt vời, đúng như mong đợi và đáp ứng được kỳ vọng. Rất đáng để giới thiệu"
n *** 9 (khuyết danh)
2022.12.09
"hay lắm ???Tôi rất thích nó và dịch vụ của trình cài đặt cũng rất tốt. Những người bạn nhìn thấy nó có thể yên tâm đặt hàng!"
z *** 9 (khuyết danh)
2022.10.22
"Đã nhận được tủ gương, hôm nay mình tự lắp, rất đơn giản, gặp một vấn đề nhỏ mình nhờ bộ phận chăm sóc khách hàng giải đáp ngay, dịch vụ hậu mãi khá hài lòng. Chất lượng của tủ gương rất tốt, rất có không khí, và cấu trúc rất chắc chắn, được làm bằng gỗ nguyên khối. Vật liệu này không chỉ chống thấm nước và chống ẩm mà còn rất chắc chắn. Cảm giác tổng thể rất tuyệt. Nó thực sự là một sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo."
t *** 7 (khuyết danh)
2022.10.22
"Tủ gương có tính thực dụng cao, bên trong còn được thiết kế các ngăn, có nhiều không gian để đựng đồ, đồng thời bạn cũng có thể phân loại đồ tùy theo sở thích. Độ sáng của bề mặt gương rất sáng và độ rõ của việc chiếu sáng mọi người rất tốt."
h *** 7 (khuyết danh)
2022.10.22
"Chức năng lưu trữ của chiếc tủ gương này thực sự tốt, tất cả đồ lặt vặt đều được cất vào trong đó, giúp phòng tắm trông sạch sẽ và ngăn nắp. Tỷ lệ hiệu suất giá không nên quá cao!"
Tiểu *** 5 (Khuyết danh)
2022.10.22
"Tủ trang trí nên mình mua riêng tủ gương, chụp đậm trên mạng thì đúng là ok, chất lượng giá rẻ, nút cảm ứng nhạy, đèn đổi 3 màu. Bộ cài cũng rất tốt"
Lẻ *** 3 (Khuyết danh)
2022.10.28
"Tổng thể không tệ, không gian rộng hơn rất nhiều, tôi có thể tìm thấy kích thước phù hợp với mình và sẵn sàng đựng đồ trong đó"
Bản gốc *** tôi (khuyết danh)
2022.10.22
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Tôi sẽ đánh giá nó sau khi lắp đặt, đặc biệt là gương cao, hậu cần rất đáng tin cậy, bao bì rất chắc chắn, ống kính được bảo vệ tốt, lắp đặt dễ dàng và dây nguồn có thể được giấu hoàn toàn sau khi lắp đặt. rất tiện lợi, chất lượng có vẻ tốt hơn cửa hàng thực, giá thấp hơn nhiều, đèn rất sáng, quả thực là một điều tốt để cải thiện sự thông minh của phòng tắm"
la *** 9 (giấu tên)
2022.10.22
"Phải nói chức năng lưu trữ của chiếc tủ gương này thực sự tuyệt vời ?? Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng trong phòng tắm đều được đặt trong đó. Phòng tắm trông thoải mái và sạch sẽ, rất hài lòng"
Lee *** 8 (Khuyết danh)
2022.10.22
"Phải nói chức năng lưu trữ của chiếc tủ gương này thực sự tuyệt vời ?? Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng trong phòng tắm đều được đặt trong đó. Phòng tắm trông thoải mái và gọn gàng, rất hài lòng"
l *** 3 (giấu tên)
2022.10.22
"Vì mình chưa có thời gian đến cửa hàng thực tế để xem tủ gương nên đây là lần đầu tiên mình mua tủ gương online, khi tủ gương chưa được giao mình khá hồi hộp, sợ sẽ hỏng, nhưng Sau khi lắp đặt thành công các gương tiếp theo, tôi cảm thấy rất hài lòng, soi gương thấy rất rõ, thái độ phục vụ của nhân viên chăm sóc khách hàng rất tốt, trong quá trình mua và lắp đặt tôi gặp sự cố và đã khắc phục được một cách kịp thời và hoàn hảo. Tôi rất hài lòng."
t *** 2 (khuyết danh)
2022.12.02
"Mình mua cho người khác, nhìn cũng được, nước sơn bị xước chút xíu trong quá trình vận chuyển, ông chủ hứa sau này sẽ gửi sơn qua bên mình sửa"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.08.12
"Chồng tôi phải giả vờ không có kinh nghiệm đã lâu, khả năng thực hành cũng không mạnh, đặc biệt đối với kích thước lớn, nên chọn dịch vụ lắp đặt của nền tảng, tiết kiệm hàng chục đô la cũng không đáng so với chi phí của ông chủ. Tuy nhiên, chất lượng của tủ gương thực sự tốt. Giá sơn gỗ nguyên khối thực sự tốt. Tôi đã chọn nó sau khi so sánh nhiều công ty. Giá tốt, và chất lượng hàng hóa nhận được là tuyệt vời!"
Xin *** wei ( ẩn danh)
2022.08.12
"Cuối cùng cũng lắp xong, chụp vài tấm cho xem, cái màu trắng đẹp, sang chảnh một chút ^_^^_^, nhưng bác thợ lắp vô tình làm trầy xước bên trong, không thấy rõ đâu, xót xa, tủ bên dưới mình mua ở một cửa hàng thực tế. Cả hai rất hợp nhau. Tôi nên mua chúng trực tuyến cùng nhau. Nó có thể tiết kiệm rất nhiều. Hiệu quả tổng thể là rất khả quan."
1 *** Ting (Khuyết danh)
2022.08.12
"Tay nghề và chất lượng của tủ gương rất tốt, có thể đựng được rất nhiều đồ lặt vặt, còn có khe hở để đựng giấy tờ và máy sấy tóc, toàn bộ phòng tắm rất phong cách và đơn giản, thật đẹp! Làm mờ thông minh cũng có thể loại bỏ sương mù. Tôi rất thích. Trình cài đặt chu đáo và thậm chí còn giúp dọn dẹp. Khen ngợi năm sao, tôi sẽ ghé thăm lại trong tương lai"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.08.12
"Gương treo phòng tắm được lắp đặt, kích thước phù hợp, mặt gương rất phẳng, tay nghề có thể không có khuyết điểm, mặt gương cũng rất dày, bề ngoài đơn giản đẹp mắt, chất lượng cao rất ưng ý."
t *** 3 (khuyết danh)
2022.08.12
"Chất liệu bề ngoài: Tủ gương thực tế Chất lượng sản phẩm: Chất lượng tốt Mình đặt hàng lâu rồi, trang trí nhà cửa, mấy hôm rồi mới lắp, công tắc có thể điều khiển trên gương, không cần nối dây công tắc khác, đồng thời còn có chức năng khử sương, bạn cũng có thể để nhiều đồ vào tủ, rất thiết thực."
w *** 0 (ẩn danh)
2022.08.13
"Tủ gương đã lắp xong, hình thức và chất lượng ngoài sức mong đợi của tôi, vì trang trí nhà mới cũng không vội nên tôi đã tra cứu trên mạng trước nhiều ngày, cũng thấy rất nhiều nhà Giá cả phải chăng cùng kiểu dáng là tốt nhất Giá cả phải chăng, đủ thứ lo lắng sau khi thanh toán, ngay khi nhận được hàng, tôi đã rất phấn khích khi thấy chất lượng tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng rất rất có trách nhiệm, và nhiều lần xác nhận kích thước với tôi, sợ khách hàng bỏ tiền ra dùng không được, Taobao hơn m"
Cửa hàng khiêu dâm (ẩn danh )
2022.08.12
"Gương rất tốt và thiết thực, không gian chứa cũng đủ, hôm nay tủ gương đã lắp xong, nhìn chung không tồi. Cả ngoại hình và cách sử dụng. Dịch vụ khách hàng rất chu đáo. So với giá cả thì tương đối phải chăng, vẫn là một trải nghiệm mua sắm rất tốt"
t *** 1 (giấu tên)
2022.08.13
"Chiếc tủ gương mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng về, mình đã hẹn trước với người bán để thợ lắp tận nơi, vì tủ gương nhà mình siêu cao nên thợ lắp nhà mình mất nhiều công sức hơn hơn những khách hàng khác. Tôi, một người phụ nữ yếu ớt, cũng giúp di chuyển tủ gương cùng nhau. Mặc dù quá trình này hơi mệt nhưng tôi rất vui khi nhìn thấy thành phẩm. Cảm ơn người bán đã kiên nhẫn hướng dẫn và giải thích không mệt mỏi. Đúng như mong đợi từ một nhà sản xuất tủ gương chuyên nghiệp, các chi tiết đều được "

0965.68.68.11