co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-649003377782 Đã bán hơn 200
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
190,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: HVCHN/ Huichen
Model: Nắp đậy ống nhựa PVC
Chất liệu: NHỰA PVC
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Phân loại màu: 50 mũ/1 50 mũ/5 50 mũ/10 50 mũ/20 50 mũ/50 50 mũ/100 75 mũ/1 75 mũ/5 75 mũ/10 75 mũ/20 75 mũ/50 75 mũ/ 100 mũ 110/1 mũ 110/5 mũ 110/10 mũ 110/20 nắp ống 110/50 chiếc nắp ống 110/100 chiếc nắp ống 160/1 chiếc nắp ống 160/5 chiếc nắp ống 160/10 chiếc nắp ống 160 /20 chiếc nắp ống 160 chiếc/50 chiếc nắp ống 160 chiếc/100 chiếc
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Đường kính: 110
Đơn vị định giá: gốc
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt
co ống nước 3 đầu Nắp ống thoát nước PVC nắp 50 nút bịt kín 75 nắp bịt đầu ống thoát nước nắp ống 110 nắp phụ kiện nắp măng xông nhựa măng xông trượt

Customer Reviews

追***美(匿名)
01.14
"盖帽大小正好五星好评"
大***5(匿名)
2022.12.30
"不错,刚好合适"
t***2(匿名)
2022.11.16
"发货速度OK,买来盖管道"
t***8(匿名)
2022.12.11
"买的内堵,给我发了外堵!"
o***o(匿名)
2022.11.05
"刚刚好,质量还行"
s***8(匿名)
2022.11.04
"很好的小玩意"
t***8(匿名)
2022.08.22
"此用户没有填写评论!特别实用,希望商家越来越好生意兴隆"
守***6(匿名)
2022.10.15
"好,货真价实。"
s***8(匿名)
2022.11.29
"刚好合适,不足的就是,一般都用双的,他发单的,反正用要差一个。"
q***5(匿名)
2022.12.05
"质量一般吧,毕竟价格在那摆着呢"
宗***凡(匿名)
2022.10.06
"此用户没有填写评论!我因为拍重了,在两家店买的外盖。一下就看出来谁的好。真心不错。"
b***m(匿名)
2022.09.17
"便宜好用"
s***z(匿名)
2022.09.23
"不错大小合适"
t***5(匿名)
2022.09.19
"还算标准,一扣稳稳当当"
海***6(匿名)
2022.09.23
"很贴合,物流也快速,不错"
t***7(匿名)
2022.09.13
"质量很好"
谭***0(匿名)
2022.09.21
"价廉物美"
t***6(匿名)
2022.11.12
"**的店铺,买时候明明看有运费险才拍下的,就怕不合适好退货,想不到退货时竟然没有运费险还说是买家退货太多,之前好久在天猫没有买过东西"
j***l(匿名)
2022.08.22
"不错,大小合适,为了防止脱落打了一圈结构胶"
q***舞(匿名)
2022.08.25
"东西已经收到了,正品!非常满意。"

0965.68.68.11