Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp

MÃ SẢN PHẨM: TD-641775215173
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
16,086,000 đ
Phân loại màu:
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Máy nước nóng loại gas:
khí tự nhiên
Ghi chú

Số lượng:
Số giấy chứng nhận: 2020352402072017
Tình trạng chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: Máy nước nóng tức thì dùng gas gia đình
Mô hình đặc điểm kỹ thuật 3C: JSQ30-X16D1; JSQ30-X16T1; JSQ30-P16T1; JSQ30-P16D1
Tên sản phẩm: Fotile / Fangtai JSQ30-P16T ...
Thương hiệu: Fotile / Fangtai
Mô hình: JSQ30-P16T1
Loại khí đốt của máy nước nóng: khí tự nhiên
Lớp hiệu quả năng lượng: hai
Phương pháp xả khói: xả mạnh
Yêu cầu lắp đặt máy nước nóng: Cấm sử dụng khi chưa lắp đặt ống thoát khói
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp
Fangtai P16T1 / T2 / P13T1 máy nước nóng gas gia dụng khí tự nhiên nhiệt độ không đổi bồn tắm mạnh hàng 16L chính thức giá máy lọc nước nóng lạnh bình nước nóng trực tiếp

0965.68.68.11